(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hiền (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc tính tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Khoản 6, Điều 11, Nghị định số 88/2020/ NĐ-CP, ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHTNLĐ, BNN bắt buộc, tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ BHTNLĐ, BNN được xác định như sau:
- Đối với trường hợp bị TNLĐ là tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ BHTNLĐ, BNN tính đến tháng trước liền kề tháng bị TNLĐ;
- Đối với trường hợp bị BNN là tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ BHTNLĐ, BNN tính đến tháng trước liền kề tháng làm công việc mà công việc đó gây ra BNN;
- Trường hợp người lao động đồng thời giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, thì thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ BHTNLĐ, BNN trùng nhau của các hợp đồng lao động chỉ được tính 1 lần;
- Một năm được tính khi có đủ 12 tháng đóng bảo hiểm vào Quỹ BHTNLĐ, BNN.


V.H (TH)

Các tin khác


Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Tuấn (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động (LĐ)?

Quy định về hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Liên (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh (ĐKHKD) gồm những giấy tờ gì?

Quy định về sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hạnh (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc, người sử dụng lao động phải tuân thủ những quy định gì?

Quy định về bảo mật thông tin hòa giải, đối thoại tại tòa án

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thủy (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về bảo mật thông tin hòa giải, đối thoại (HG, ĐT) tại tòa án?

Chính sách về lao động, việc làm đối với thanh niên

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Thu (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết Nhà nước có chính sách về lao động, việc làm đối với thanh niên như thế nào?

Quy định thời gian thử việc của người lao động

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hải (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về thời gian thử việc của người lao động?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục