Ông Nguyễn Văn Tiến (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết các khoản thu nhập nào từ chuyển nhượng bất động sản phải chịu thuế thu nhập cá nhân?
Trả lời:
Khoản 5, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC, ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải chịu thuế thu nhập cá nhân       bao gồm:
- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tài sản gắn liền với đất bao gồm:
+ Nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai.
+ Kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai.
+ Các tài sản khác gắn liền với đất bao gồm các tài sản là sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp (như cây trồng, vật nuôi).
- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai.
- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước.
- Thu nhập khi góp vốn bằng bất động sản để thành lập doanh nghiệp hoặc tăng vốn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Thu nhập từ việc ủy quyền quản lý bất động sản mà người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản, hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật.
- Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.
Quy định về nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai nêu trên thực hiện theo pháp luật về kinh doanh bất động sản.


V.H (TH) 


Các tin khác


Tiêu chuẩn chung về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật đối với công chức lãnh đạo, quản lý

Bà Bùi Thị Hảo (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết tiêu chuẩn chung về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật đối với công chức lãnh đạo, quản lý được quy định như thế nào?

Đối tượng phải báo cáo theo Luật Phòng, chống rửa tiền

Ông Bùi Văn Tiến (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết những đối tượng nào phải thực hiện báo cáo theo Luật Phòng, chống rửa tiền?

Đối tượng, điều kiện vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt tù

Ông Bùi Văn Hòa (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết quy định pháp luật về đối tượng, điều kiện vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT)?

Giải đáp pháp luật: Trách nhiệm của người lao động trong bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

Bà Bùi Thị Thảo (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết trách nhiệm của người lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc được quy định như thế nào?

Giải đáp pháp luật: Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động

Ông Nguyễn Văn Toán (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết người sử dụng lao động được hưởng chính sách hỗ trợ như thế nào?

Rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ đối với cây lúa, trâu, bò, lợn

Bà Nguyễn Thị Luyến (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết quy định về rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ đối với cây lúa, trâu, bò, lợn?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục