(HBĐT) - Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5977/BTC-TCT về việc triển khai Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) tháo gỡ khó khăn do dịch Covid-19. Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thực hiện quy định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và tiền thuê đất (TTĐ) theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Đối với số tiền thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019, được gia hạn nộp tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán. Riêng đối với trường hợp NNT khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2019 theo quy định của Luật Quản lý thuế, làm tăng số thuế TNDN phải nộp và gửi đến cơ quan Thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn, thì số thuế được gia hạn tối đa bằng 20% tổng số thuế TNDN phải nộp cả năm, theo hồ sơ quyết toán khai bổ sung. Trường hợp NNT qua thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế TNDN năm 2019 có số thuế phải nộp tăng thêm, so với số thuế NNT đã khai với cơ quan Thuế, được cơ quan Thuế ban hành kết luận trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn nộp thuế, thì tổng số thuế được gia hạn tối đa bằng 20% số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán, căn cứ vào kết quả thanh tra, kiểm tra.

Bộ Tài chính cũng lưu ý, đối với trường hợp NNT có kỳ tính thuế TNDN theo năm tài chính không trùng năm dương lịch, thì thời hạn nộp thuế TNDN được gia hạn xác định phù hợp với kỳ tính thuế TNDN của NNT. Thời gian gia hạn nộp thuế TNDN là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2019.

Bộ Tài chính nêu rõ số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất quy định tại Điều 2, Nghị định số 41/2020/NĐ-CP được gia hạn phải nộp quy định tại khoản 1, Điều 3, Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, bao gồm số thuế GTGT tại trụ sở chính, số thuế GTGT phải nộp tại địa phương, nơi có hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xây dựng công trình liên tỉnh.

Nhằm thực hiện đúng tinh thần Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, Bộ Tài chính yêu cầu Kho bạc Nhà nước các tỉnh chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT (trong thời gian gia hạn) trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản, bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản, của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT đối với trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.


Văn Hồng Quý

(Cục Thuế tỉnh)


Các tin khác


Giảm 50% phí xử lý vụ việc cạnh tranh đến hết năm 2020

(HBĐT) - Nội dung này được đề cập tại Thông tư số 58/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh.

Các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng với người mãn hạn tù

(HBĐT) - Ngày 17/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ).

Sửa đổi điều kiện thành lập cụm công nghiệp từ ngày 1/8/2020

(HBĐT) - Đây là nội dung tại Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 sửa đổi Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN).

Giảm 20% mức thu lệ phí cấp mới hộ chiếu đến hết năm 2020

(HBĐT) - Đây là nội dung tại Thông tư số 57/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB.

Quy định về tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho lái xe

(HBĐT) - Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Danh mục sản phẩm công nghiệp an ninh từ ngày 1/8/2020

(HBĐT) - Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2020/NĐ-CP, ngày 8/6/2020 quy định về công nghiệp an ninh (CNAN).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục