(HBĐT) - Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) đã tập trung, chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) nhằm giúp các chi, đảng bộ bộ phận nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.


Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Sở LĐ-TB&XH giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cấp uỷ, đảng viên Chi bộ phòng, chống tệ nạn xã hội.

Đảng bộ hiện có 8 chi bộ và 2 đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ cơ sở với tổng số 223 đảng viên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy đã tập trung triển khai quán triệt các văn bản của Đảng về công tác KT, GS, thi hành kỷ luật Đảng đến các tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ; ban hành các văn bản về công tác KT, GS và thi hành kỷ luật Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Đồng thời, xây dựng chương trình KT, GS toàn khóa triển khai tới các chi, đảng bộ bộ phận.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy có 5 đồng chí. Tất cả các chi, đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đều phân công cấp ủy phụ trách công tác KT, GS. Với phương châm cụ thể, sâu sát để nắm bắt, xử lý thông tin kịp thời từ cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy đã phân công từng thành viên trong Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ trực tiếp phụ trách, theo dõi đối với các chi, đảng bộ bộ phận. Hàng tháng, từng đồng chí được phân công phụ trách dự sinh hoạt với đơn vị được phân công và dự sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề với các chi bộ khác trong Đảng bộ đảm bảo đúng theo yêu cầu, quy định của Đảng.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác KT, GS, trong năm 2021, Đảng ủy đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng với 3 chuyên đề (công tác KT, GS; kỷ luật của Đảng và việc thi hành kỷ luật; công tác tổ chức xây dựng Đảng) cho 56 đảng viên, gồm: Các đồng chí ủy viên UBKT Đảng ủy; cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; các đồng chí ủy viên BCH các Đảng bộ bộ phận và cấp ủy các chi bộ thuộc các đảng bộ bộ phận. Năm 2021, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy thực hiện kiểm tra 3 tổ chức Đảng (TCĐ), 4 đảng viên; giám sát 3 TCĐ, 6 đảng viên. Nội dung KT, GS tập trung vào: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức T.Ư "Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Quy định số 31-QĐ/TU, ngày 14/12/2018 của BTV Tỉnh ủy về "Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cấp ủy viên và nhiệm vụ đảng viên; kiểm tra công tác tài chính đảng, quản lý thu chi, quản lý và sử dụng đảng phí. Qua KT, GS đối với các TCĐ, đảng viên đã làm rõ được những kết quả, ưu điểm để phát huy, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời, hiệu quả.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH, thời gian tới, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy tiếp tục triển khai tốt các quy định của Đảng về công tác KT, GS. Trong đó, nội dung KT, GS tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH T.Ư Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh … Cùng với đó, Đảng ủy sẽ chú trọng chỉ đạo các chi, đảng bộ bộ phận thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch KT, GS năm 2022 bảo đảm chất lượng, tiến độ; thực hiện hiệu quả các nghị quyết T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.


Bùi Minh


Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - "Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát (KTGS) được nâng lên, đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành; kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, xử lý kịp thời các vi phạm. Nhờ đó có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm trong tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Huyện Mai Châu: Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Những năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) hai cấp huyện Mai Châu đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS), góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tạo sự đoàn kết trong Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - HỎI: Đảng viên Nguyễn Văn A. vi phạm pháp luật bị truy tố và bị áp dụng biện pháp tạm giam thì thời hạn đình chỉ sinh hoạt Đảng theo quy định là bao nhiêu ngày?

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét trách nhiệm một số tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc tại Công ty Việt Á

Từ ngày 28 - 31/3/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 13. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh: Thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 9 đảng viên

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh (đã tiến hành các kỳ họp tháng 3/2021, đã xem xét, đề nghị và  kết luận một số nội dung sau:

Huyện Yên Thủy: Kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm trong thực hiện Điều lệ Đảng

(HBĐT) - "Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Yên Trị đã tiến hành kiểm tra đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã thực hiện quy định của Huyện ủy về "dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong đảng bộ”, và nghị quyết của Đảng ủy xã về phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí ủy viên BTV, Uỷ viên BCH Đảng bộ xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục