(HBĐT) - Những năm qua, Đảng ủy xã Đa Phúc (Yên Thủy) thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên (ĐV), thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Thường trực Đảng ủy xã Đa Phúc (Yên Thủy) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát những tháng đầu năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Bí thư Đảng ủy xã Đa Phúc cho biết: Đảng bộ xã đã quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo về công tác KTGS của Đảng, xây dựng, thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch công tác, triển khai các cuộc KTGS đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng.

Đảng bộ xã có gần 380 ĐV, sinh hoạt ở 13 chi bộ. Đảng ủy xã chú trọng kiện toàn, ổn định bộ máy cấp ủy và UBKT Đảng ủy, tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản của cấp trên về công tác KTGS của Đảng, xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình KTGS của Đảng theo quy định, hàng năm đều hoàn thành các kế hoạch đề ra với chất lượng KTGS ngày càng được nâng lên. Theo đó, đã tổ chức quán triệt, triển khai Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về kỷ luật TCĐ, ĐV vi phạm; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư về những điều ĐV không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của UBKT T.Ư hướng dẫn thực hiện quy định về những điều ĐV không được làm; các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Tỉnh ủy và cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW... Qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, ĐV về tầm quan trọng của công tác KTGS, công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt chương trình KTGS đề ra từ đầu năm.

Năm 2022, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã tổ chức 23 cuộc KTGS. Trong đó, Đảng ủy tổ chức 8 cuộc KTGS gồm: Kiểm tra chi bộ trường tiểu học, chi bộ công an, đồng chí Bí thư chi bộ xóm Nhuội, Phó Bí thư chi bộ xóm Nhang; giám sát chi bộ xóm Bèo, xóm Sào, Phó Bí thư chi bộ xóm Bèo, xóm Sào. Nội dung tập trung vào triển khai nghị quyết Đảng bộ các cấp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác xây dựng nông thôn mới... UBKT Đảng ủy KTGS 15 cuộc, trong đó kiểm tra 6 chi bộ, giám sát chi bộ xóm Ráng, xóm Heo và 2 đảng viên (có 1 cấp ủy viên cùng cấp). Nội dung KTGS về công tác thu chi đảng phí; việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 05; công tác quản lý ĐV, quản lý đất đai... Thông qua KTGS, cấp ủy, UBKT đã chỉ đạo chi bộ xóm Sào thi hành kỷ luật 1 ĐV bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm tệ nạn xã hội; triển khai quyết định của UBKT Huyện ủy về khai trừ 2 ĐV tại chi bộ trường tiểu học, chi bộ xóm Nhang do vi phạm pháp luật.

Cùng với việc thực hiện nghiêm túc công tác KTGS của Đảng, Đảng ủy xã Đa Phúc thực hiện tốt các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phân công nhiệm vụ cụ thể các đồng chí cấp uỷ viên phụ trách chi bộ thôn, xóm, thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại cán bộ, ĐV. Thời gian qua, hầu hết cán bộ, ĐV phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, thực sự là những hạt nhân quan trọng đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Năm 2022, Đảng bộ xã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 18/18 chỉ tiêu nghị quyết. Các mặt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể có tiến bộ. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển ổn định, đời sống Nhân dân được cải thiện. Xã đã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới, hộ nghèo còn 12,8%. Đảng uỷ xã tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng; triển khai hoàn thành nội dung, kế hoạch KTGS của năm, tăng cường KTGS cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện Đảng ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Chung Lê


Các tin khác


Khai trừ ra khỏi Đảng kế toán ngân sách xã Bao La

Ngày 15/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 27 xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 109-QĐ/UBKTHU, ngày 1/4/2024 của UBKT Huyện ủy đối với đồng chí Vì Văn Sơn, công chức kế toán ngân sách xã Bao La, huyện Mai Châu.

UBKT Huyện ủy Mai Châu bốc thăm chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Chiều 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu tổ chức hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản l‎ý.

Giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý I 

Ngày 17/4, tại huyện Tân Lạc, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng Quý I năm 2024. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Đề nghị khai trừ Đảng Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Lạc Sơn Bùi Văn Lích

UBKT Huyện ủy Lạc Sơn cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vừa họp xem xét kỷ luật đối với đảng viên Bùi Văn Lích, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn lao động, nguyên Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạc Sơn theo quy định.

Thi hành kỷ luật 4 đảng viên vi phạm

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Thuỷ đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ, cấp ủy cấp dưới bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình của địa phương, đơn vị để chủ động xây dựng chương trình KTGS của cấp uỷ và UBKT để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ.

Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật 1 nguyên Giám đốc Ngân hàng tại huyện Mai Châu

Ngày 15/3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu đã họp kỳ thứ 26. Tại kỳ họp này, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục