(HBĐT) - Năm 2022, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ được giao. Chất lượng, hiệu quả công tác KTGS ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ) và đảng viên (ĐV), xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cho biết: Đảng bộ Khối hiện có 73 tổ chức cơ sở Đảng với trên 4.200 đảng viên. Bám sát chương trình công tác của BCH Đảng bộ tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy và chương trình công tác của BCH Đảng bộ Khối, BTV Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch, đề án... của T.Ư và của cấp ủy cấp trên phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ. Gắn lãnh đạo, chỉ đạo với tăng cường công tác KTGS, đôn đốc, nắm tình hình việc thực hiện các nhiệm vụ đối với các TCĐ và ĐV. Trên cơ sở đó, các TCĐ trong Khối đã phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và các đoàn thể chính trị - xã hội, có những đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh. 

Năm 2022, BTV Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra đối với 6 TCĐ, 7 ĐV là bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; tiến hành giám sát chuyên đề đối với 7 TCĐ, 6 ĐV là bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; thi hành kỷ luật 1 tổ chức bằng hình thức khiển trách, thi hành kỷ luật 1 ĐV bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở kiểm tra đối với 65 TCĐ trực thuộc, 66 ĐV (đảng ủy cơ sở kiểm tra 47 ĐV, chi bộ cơ sở kiểm tra 19 ĐV); giám sát đối với 66 TCĐ trực thuộc, 72 ĐV (đảng ủy cơ sở giám sát 47 ĐV, chi bộ cơ sở giám sát 25 ĐV); chi bộ cơ sở thi hành kỷ luật 2 ĐV bằng hình thức cảnh cáo; chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở kỷ luật 1 ĐV bằng hình thức cảnh cáo, 7 ĐV bằng hình thức khiển trách.
Chỉ đạo UBKT Đảng ủy Khối kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 TCĐ, 16 ĐV; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức; giám sát 4 TCĐ, 6 ĐV; kiểm tra tài chính Đảng, việc thu chi quản lý, sử dụng đảng phí đối với 3 tổ chức; tiếp nhận, giải quyết 4 đơn thư; thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 7 tổ chức; thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ 2 ĐV, cảnh cáo 2 ĐV; khiển trách 10 ĐV, cách hết các chức vụ trong Đảng 1 ĐV; quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 5 ĐV và quyết định có trở lại sinh hoạt Đảng đối với 5 ĐV.
Chỉ đạo UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 ĐV; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật đối với 63 tổ chức; giám sát 60 TCĐ và 69 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng, việc thu chi, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 42 tổ chức; thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 ĐV. Việc thi hành kỷ luật của cấp ủy, UBKT các cấp bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm. Do vậy, các TCĐ, ĐV vi phạm đều chấp hành nghiêm túc quyết định kỷ luật, không có trường hợp khiếu nại. Những kết quả đó góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính của các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh.

Lê Chung

Các tin khác


Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã lãnh đạo triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên (ĐV); chủ động tham mưu cấp ủy tỉnh triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), lãnh đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Hỏi - đáp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Việc xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ đang công tác trong tổ chức Nhà nước, đã bị xử lý kỷ luật về mặt hành chính. Hiện nay có 2 ý kiến giải quyết: (1) Phải tiến hành thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét, kết luận và quyết định xử lý kỷ luật đảng. (2) Chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật Ban cán sự đảng Lào Cai, Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Cảnh cáo đảng viên Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 và đề nghị kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND xã Xuất Hóa

(HBĐT) - Ngày 11/4, UBKT Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp thứ 18, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy xem xét, kết luận các nội dung sau:

Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Lạc Thuỷ giao ban công tác quý I

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thuỷ vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật của Đảng quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2023.

Tiếp tục làm tốt việc công khai kết luận cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra các cấp

(HBĐT) - Thời gian qua, những thông tin sau kỳ họp của UBKT đã được UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử chính thống đăng tải kịp thời. Qua đó thể hiện rõ việc các tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều bị xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, giữ vững tính nghiêm minh, kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục