(HBĐT) - Cấp uỷ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc Đảng bộ huyện Cao Phong đã quán triệt đầy đủ, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.


Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Cao Phong nắm bắt, đánh giá chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và Ủy ban Kiểm tra cơ sở.

Đồng chí Bùi Thị Chinh Phượng, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Thu Phong cho biết: Hàng năm, UBKT các cấp tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng kế hoạch, chương trình KTGS bám sát định hướng của cấp uỷ cấp trên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành kế hoạch KTGS với chất lượng ngày càng được nâng lên. Thông qua đó kịp thời đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra nguyên nhân, tồn tại, hạn chế cần khắc phục để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, sửa chữa giúp TCĐ, đảng viên thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, chính quyền, các tổ chức đoàn thể được cải thiện rõ rệt. Cùng với KTGS, Đảng uỷ triển khai hiệu quả các nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các phong trào thi đua phát triển KT-XH, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2021. Nhiều năm liên tục Đảng bộ xã được đánh giá là TCĐ trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ huyện Cao Phong có 27 chi, đảng bộ trực thuộc, gồm 10 đảng bộ xã, thị trấn; 6 đảng bộ trực thuộc khối cơ quan, doanh nghiệp, LLVT và 11 chi bộ trực thuộc với khoảng 3.700 đảng viên. Những năm qua, công tác KTGS ở Đảng bộ huyện có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Từ đầu năm đến nay, cấp uỷ và UBKT các cấp đã thực hiện 78 cuộc KTGS, tăng 27 cuộc so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, UBKT Huyện uỷ phối hợp các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện uỷ kiểm tra 4 TCĐ, 7 đảng viên diện BTV Huyện uỷ quản lý, giám sát 4 TCĐ; cấp uỷ cơ sở kiểm tra 20 TCĐ, 27 đảng viên, cấp uỷ viên, giám sát 11 TCĐ… Nội dung KTGS tập trung vào việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… UBKT Đảng uỷ đã tham mưu giúp cấp uỷ thi hành kỷ luật 2 đảng viên vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm chính sách DS-KHHGĐ.

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng, UBKT Đảng uỷ cơ sở đã kiểm tra 4 đảng viên có dấu hiệu vi phạm về đạo đức, lối sống; kiểm tra 16 TCĐ về thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng; giám sát 19 TCĐ, 19 đảng viên về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, thực hiện quy chế làm việc của đảng uỷ và chi bộ… UBKT Đảng uỷ cơ sở đã xem xét thi hành kỷ luật 5 đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ. UBKT các cấp đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, giúp các TCĐ, đảng viên có giải pháp khắc phục.

Đồng chí Bùi Văn Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết: UBKT các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp uỷ quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn của cấp uỷ và UBKT cấp trên về công tác KTGS; tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo hiệu quả công tác KTGS của Đảng. Nội dung KTGS của cấp uỷ và UBKT các cấp cơ bản đồng bộ, số lượng các cuộc KTGS của các cấp tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, vẫn còn một số chi bộ chưa chủ động thực hiện KTGS theo nội dung chương trình đề ra; công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm, kiểm tra đảng viên, TCĐ cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm chưa có nhiều chuyển biến… UBKT các cấp tham mưu cấp uỷ triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ KTGS, phấn đấu hoàn thành toàn diện nội dung, chương trình KTGS năm 2022; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng đủ năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Lê Chung

Các tin khác


Xã Mông Hóa duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Đến nay, xã Mông Hoá (TP Hoà Bình) đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu năm 2022; kết cấu hạ tầng được đầu tư, đời sống người dân cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn 1,52%. Tình hình chính trị, an ninh ổn định, xã đang trên lộ trình phấn đấu trở thành đô thị loại III vào năm 2025. Đây là kết quả đáng khích lệ từ việc quan tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, duy trì nền nếp và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Thuỷ: Đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào chiều sâu

(HBĐT) - Xác định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thuỷ chú trọng triển khai nhiều giải pháp đưa công tác KTGS của Đảng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, nhờ đó kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, khắc phục tình trạng vi phạm của tổ chức đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV), góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên A là chi ủy viên chi bộ xóm C. Qua kiểm tra kết luận đồng chí A có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; UBKT xem xét và ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí A. Vậy, việc làm trên của UBKT Đảng ủy cơ sở đúng hay sai?

Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

(HBĐT) - Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) có nhiều chuyển biến tích cực, tăng cả về số lượng, chất lượng; đối tượng KTGS được mở rộng, đi vào trọng tâm, trọng điểm. Việc kiểm tra tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) khi có dấu hiệu vi phạm được cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp quan tâm thực hiện hiệu quả. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Xã Thu Phong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Từ việc quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã góp phần xây dựng Đảng bộ xã Thu Phong (Cao Phong) trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ủy ban Kiểm tra huyện Đà Bắc nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đối với các chi, đảng bộ trực thuộc

(HBĐT) - Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đà Bắc có những chuyển biến tích cực, hoạt động có hiệu quả, bám sát và đáp ứng đúng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Đây chính là điểm mấu chốt để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) vững mạnh, tạo niềm tin vững chắc giữa nhân dân với Đảng, chính quyền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục