(HBĐT) - Từ việc quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã góp phần xây dựng Đảng bộ xã Thu Phong (Cao Phong) trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Thường trực Đảng ủy xã Thu Phong (Cao Phong) đánh giá công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2022.

Đồng chí Bùi Thị Chinh Phượng, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ xã có 251 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ, gồm 8 chi bộ thôn, xóm, 2 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ công an. Đảng uỷ xã chú trọng kiện toàn, ổn định bộ máy cấp uỷ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT); tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản của cấp trên về công tác KTGS của Đảng; xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình KTGS của Đảng theo quy định, hàng năm đều hoàn thành các kế hoạch đề ra với chất lượng KTGS ngày càng được nâng lên. Đảng ủy đã tổ chức quán triệt Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của UBKT T.Ư hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 9/12/2021 của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của BCH T.Ư về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Tỉnh ủy và cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW... Qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác KTGS, công tác xây dựng Đảng. Đồng thời thực hiện tốt chương trình KTGS đề ra từ đầu năm.

9 tháng năm nay, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Thu Phong đã kiểm tra 3 chi bộ; 2 cấp ủy viên là Bí thư chi bộ xóm Đỉnh Cun và đảng ủy viên là công chức địa chính - xây dựng; giám sát bí thư chi bộ trường TH&THCS về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chế độ sinh hoạt chi bộ, tiêu chuẩn cấp ủy viên. Về thực hiện Điều lệ Đảng, UBKT Đảng ủy xã đã kiểm tra chi bộ xóm Thiều Nau và chi bộ trạm y tế xã; giám sát chi bộ xóm Vỏ; Bí thư chi bộ xóm Thiều Nau và Phó Bí thư chi bộ trường mầm non. Qua KTGS, các chi bộ, đảng viên được kiểm tra thực hiện khá nghiêm túc các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã kịp thời đóng góp ý kiến về những hạn chế, cần lưu ý để tổ chức đảng, đảng viên có giải pháp khắc phục. Đảng ủy xã thực hiện tốt các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phân công nhiệm vụ cụ thể các đồng chí cấp uỷ viên phụ trách chi bộ thôn, xóm, lấy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên. Hầu hết cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiêu biểu như các đồng chí: Đặng Tiến Mạnh, Bí thư chi bộ xóm Nam Sơn 2 là điển hình phát triển kinh tế từ chăn nuôi, trồng trọt, được người dân học tập; Bùi Thị Kim Dành, Bí thư chi bộ xóm Thiều Nau tiên phong trong tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, tài sản, hoa màu làm đường giao thông nông thôn và công trình văn hóa; Bùi Thanh Tuấn, đảng viên chi bộ xóm Đúng Thá tiêu biểu trong xây dựng vườn dược liệu mẫu theo tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao… Đây là những hạt nhân quan trọng đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Đảng bộ xã Thu Phong đã lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2021. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,2 triệu đồng, hộ nghèo còn 2,02%. Đảng bộ nhiều năm được xếp loại trong sạch, vững mạnh. Thời gian tới, Đảng uỷ xã tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng; triển khai hoàn thành nội dung, kế hoạch KTGS của năm, tăng cường KTGS cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện Đảng ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Chung Lê


Các tin khác


Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Trường hợp sinh con thứ 3 do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì việc xem xét, xử lý kỷ luật được thực hiện như thế nào?

Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh - Xã hội: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn

(HBĐT) - Đảng ta luôn khẳng định: Chi bộ vừa là tế bào, hạt nhân lãnh đạo chính trị, vừa là đơn vị chiến đấu của Đảng ở cơ sở. Để xây dựng được chi bộ trong sạch, vững mạnh thì phải có đảng viên tiên phong, gương mẫu, bởi chi bộ là nơi gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ của mọi đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng chính là một trong những giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy hiệu quả công tác chuyên môn của cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ huyện Cao Phong: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Cấp uỷ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc Đảng bộ huyện Cao Phong đã quán triệt đầy đủ, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Thanh tra huyện A kết luận đồng chí Bùi Văn H, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã C có sai phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao về lĩnh vực quản lý đất đai. Sau đó Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy A tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Bùi Văn H. Vậy, việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của UBKT Huyện ủy A đối với đồng chí Bùi Văn H đúng hay sai?

Xã Mông Hóa duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Đến nay, xã Mông Hoá (TP Hoà Bình) đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu năm 2022; kết cấu hạ tầng được đầu tư, đời sống người dân cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn 1,52%. Tình hình chính trị, an ninh ổn định, xã đang trên lộ trình phấn đấu trở thành đô thị loại III vào năm 2025. Đây là kết quả đáng khích lệ từ việc quan tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, duy trì nền nếp và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Thuỷ: Đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào chiều sâu

(HBĐT) - Xác định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thuỷ chú trọng triển khai nhiều giải pháp đưa công tác KTGS của Đảng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, nhờ đó kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, khắc phục tình trạng vi phạm của tổ chức đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV), góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục