(HBĐT) - Đảng bộ xã Hoà Bình (TP Hoà Bình) có 13 chi bộ trực thuộc, trong đó có 9 chi bộ xóm, 3 chi bộ khối trường học, 1 chi bộ công an với 197 đảng viên. Đảng bộ xã đã thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương.


Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ xã Hòa Bình (TP Hòa Bình) trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ xã cho biết: UBKT Đảng uỷ xã đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ ban hành chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng uỷ có trọng tâm, trọng điểm, tham mưu ban hành các quyết định KTGS của cấp uỷ bảo đảm chất lượng, tăng cường đôn đốc, giám sát các chi bộ đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ KTGS, chú trọng giám sát đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng với quán triệt và triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn mới về công tác KTGS như: Quy định số 37-QĐ/TW, Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, Quy định số 10-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên để góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác KTGS của Đảng trong tình hình mới. UBKT Đảng uỷ đã tham mưu cho cấp uỷ xây dựng, triển khai kế hoạch KTGS năm 2022 theo đúng hướng dẫn. 6 tháng đầu năm, Đảng uỷ xã đã kiểm tra thường xuyên 100% chi bộ trực thuộc; thực hiện KTGS theo chuyên đề 2 cuộc, giám sát 2 cuộc đối với 2 chi bộ và 2 đảng viên theo đúng chương trình đề ra. Nội dung tập trung vào việc quán triệt, thực hiện các quy định về công tác KTGS, thực hiện Kết luận số 01-KT/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác dân vận trong tình hình mới. Kết quả, các chi bộ, đảng viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và nội dung KTGS.

Thực hiện chương trình KTGS theo Điều lệ Đảng, UBKT Đảng uỷ đã giám sát thường xuyên 100% chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các chi bộ căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch phù hợp. Trong 6 tháng, UBKT Đảng uỷ đã thực hiện 2 cuộc giám sát chuyên đề trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, UBKT Đảng uỷ chủ động nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, các vấn đề bức thiết tại cơ sở, xem xét tiếp nhận đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền; thực hiện giám sát thường xuyên đối với các chi bộ, đảng viên trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện các nghị quyết, quy định của tỉnh và T.Ư; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các chi bộ thực hiện nhiệm vụ tự KTGS, tăng cường quản lý, giám sát đảng viên…

Từ việc quan tâm, duy trì nền nếp công tác KTGS đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Hoạt động của cấp uỷ, chính quyền có nhiều đổi mới và hiệu quả. Hầu hết cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tầng KT-XH được đầu tư, hoạt động phát triển kinh tế, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến. Xã phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. Đời sống Nhân dân được cải thiện rõ nét, thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/năm. Trên địa bàn xã không phát sinh điểm nóng phức tạp. Đảng uỷ xã chỉ đạo UBKT Đảng ủy thực hiện nghiêm túc chương trình KTGS năm 2022. Theo đó, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản mới của T.Ư về công tác KTGS; chủ động nắm tình hình để phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên (nếu có); tập trung KTGS tổ chức Đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; KTGS việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn…


Chung Lê


Các tin khác


Khai trừ ra khỏi Đảng kế toán ngân sách xã Bao La

Ngày 15/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 27 xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 109-QĐ/UBKTHU, ngày 1/4/2024 của UBKT Huyện ủy đối với đồng chí Vì Văn Sơn, công chức kế toán ngân sách xã Bao La, huyện Mai Châu.

UBKT Huyện ủy Mai Châu bốc thăm chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Chiều 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu tổ chức hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản l‎ý.

Giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý I 

Ngày 17/4, tại huyện Tân Lạc, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng Quý I năm 2024. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Đề nghị khai trừ Đảng Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Lạc Sơn Bùi Văn Lích

UBKT Huyện ủy Lạc Sơn cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vừa họp xem xét kỷ luật đối với đảng viên Bùi Văn Lích, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn lao động, nguyên Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạc Sơn theo quy định.

Thi hành kỷ luật 4 đảng viên vi phạm

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Thuỷ đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ, cấp ủy cấp dưới bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình của địa phương, đơn vị để chủ động xây dựng chương trình KTGS của cấp uỷ và UBKT để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ.

Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật 1 nguyên Giám đốc Ngân hàng tại huyện Mai Châu

Ngày 15/3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu đã họp kỳ thứ 26. Tại kỳ họp này, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục