(HBĐT) - Đảng bộ xã Hoà Bình (TP Hoà Bình) có 13 chi bộ trực thuộc, trong đó có 9 chi bộ xóm, 3 chi bộ khối trường học, 1 chi bộ công an với 197 đảng viên. Đảng bộ xã đã thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương.


Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ xã Hòa Bình (TP Hòa Bình) trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ xã cho biết: UBKT Đảng uỷ xã đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ ban hành chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng uỷ có trọng tâm, trọng điểm, tham mưu ban hành các quyết định KTGS của cấp uỷ bảo đảm chất lượng, tăng cường đôn đốc, giám sát các chi bộ đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ KTGS, chú trọng giám sát đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng với quán triệt và triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn mới về công tác KTGS như: Quy định số 37-QĐ/TW, Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, Quy định số 10-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên để góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác KTGS của Đảng trong tình hình mới. UBKT Đảng uỷ đã tham mưu cho cấp uỷ xây dựng, triển khai kế hoạch KTGS năm 2022 theo đúng hướng dẫn. 6 tháng đầu năm, Đảng uỷ xã đã kiểm tra thường xuyên 100% chi bộ trực thuộc; thực hiện KTGS theo chuyên đề 2 cuộc, giám sát 2 cuộc đối với 2 chi bộ và 2 đảng viên theo đúng chương trình đề ra. Nội dung tập trung vào việc quán triệt, thực hiện các quy định về công tác KTGS, thực hiện Kết luận số 01-KT/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác dân vận trong tình hình mới. Kết quả, các chi bộ, đảng viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và nội dung KTGS.

Thực hiện chương trình KTGS theo Điều lệ Đảng, UBKT Đảng uỷ đã giám sát thường xuyên 100% chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các chi bộ căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch phù hợp. Trong 6 tháng, UBKT Đảng uỷ đã thực hiện 2 cuộc giám sát chuyên đề trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, UBKT Đảng uỷ chủ động nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, các vấn đề bức thiết tại cơ sở, xem xét tiếp nhận đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền; thực hiện giám sát thường xuyên đối với các chi bộ, đảng viên trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện các nghị quyết, quy định của tỉnh và T.Ư; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các chi bộ thực hiện nhiệm vụ tự KTGS, tăng cường quản lý, giám sát đảng viên…

Từ việc quan tâm, duy trì nền nếp công tác KTGS đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Hoạt động của cấp uỷ, chính quyền có nhiều đổi mới và hiệu quả. Hầu hết cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tầng KT-XH được đầu tư, hoạt động phát triển kinh tế, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến. Xã phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. Đời sống Nhân dân được cải thiện rõ nét, thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/năm. Trên địa bàn xã không phát sinh điểm nóng phức tạp. Đảng uỷ xã chỉ đạo UBKT Đảng ủy thực hiện nghiêm túc chương trình KTGS năm 2022. Theo đó, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản mới của T.Ư về công tác KTGS; chủ động nắm tình hình để phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên (nếu có); tập trung KTGS tổ chức Đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; KTGS việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn…


Chung Lê


Các tin khác


Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Trường hợp sinh con thứ 3 do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì việc xem xét, xử lý kỷ luật được thực hiện như thế nào?

Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh - Xã hội: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn

(HBĐT) - Đảng ta luôn khẳng định: Chi bộ vừa là tế bào, hạt nhân lãnh đạo chính trị, vừa là đơn vị chiến đấu của Đảng ở cơ sở. Để xây dựng được chi bộ trong sạch, vững mạnh thì phải có đảng viên tiên phong, gương mẫu, bởi chi bộ là nơi gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ của mọi đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng chính là một trong những giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy hiệu quả công tác chuyên môn của cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ huyện Cao Phong: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Cấp uỷ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc Đảng bộ huyện Cao Phong đã quán triệt đầy đủ, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Thanh tra huyện A kết luận đồng chí Bùi Văn H, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã C có sai phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao về lĩnh vực quản lý đất đai. Sau đó Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy A tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Bùi Văn H. Vậy, việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của UBKT Huyện ủy A đối với đồng chí Bùi Văn H đúng hay sai?

Xã Mông Hóa duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Đến nay, xã Mông Hoá (TP Hoà Bình) đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu năm 2022; kết cấu hạ tầng được đầu tư, đời sống người dân cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn 1,52%. Tình hình chính trị, an ninh ổn định, xã đang trên lộ trình phấn đấu trở thành đô thị loại III vào năm 2025. Đây là kết quả đáng khích lệ từ việc quan tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, duy trì nền nếp và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Thuỷ: Đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào chiều sâu

(HBĐT) - Xác định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thuỷ chú trọng triển khai nhiều giải pháp đưa công tác KTGS của Đảng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, nhờ đó kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, khắc phục tình trạng vi phạm của tổ chức đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV), góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục