(HBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ huyện Yên Thuỷ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) nghiêm túc việc thực hiện các nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

 


Huyện uỷ Yên Thuỷ triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng uỷ Quân sự huyện.

Đồng chí Phó Bí thư TT Huyện uỷ Phạm Văn Lưu cho biết: Đảng bộ huyện có 33 tổ chức cơ sở Đảng (18 đảng bộ cơ sở; 15 chi bộ cơ sở) và 222 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở với khoảng 5.400 đảng viên. BTV Huyện uỷ đã xây dựng chương trình KTGS toàn khoá và hàng năm, thành lập các đoàn kiểm tra, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Thường trực, Ủy viên BTV Huyện uỷ trực tiếp chỉ đạo công tác KTGS về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo chương trình, kế hoạch thực hiện của T.Ư, của tỉnh, Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với tập thể, cá nhân ở các chi, đảng bộ trực thuộc. Đồng thời, chỉ đạo nghiêm túc việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trí, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), thực hiện KTGS đối với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng (TCĐ), chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện cam kết tu dưỡng của ĐV trong năm. Trong 4 năm (2017 - 2020) đã KTGS được 4 TCĐ và 6 CB, ĐV là lãnh đạo quản lý trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

Huyện uỷ đã chỉ thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) với việc đánh giá, phân loại TCĐ, ĐV và thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, liên hệ với bản thân về 27 biểu hiện, 82 nhận diện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII), thông qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình và công tác KTGS đã phát hiện 19 CB, ĐV có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ (không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, thiếu trách nhiệm); 26 CB, ĐV có biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống (tham ô, tham nhũng, đánh bạc, tệ nạn xã hội); 24 CB, ĐV có biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá” (làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước) bị các cấp ủy, TCĐ xử lý kỷ luật.

Cùng với công tác KGTS, Huyện uỷ Yên Thuỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ lựa chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, có phân công, xác định thời gian, giải quyết dứt điểm. Chỉ đạo chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công sở. Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính, công chức, công vụ. Hàng năm, BTV Huyện ủy và 11/11 đảng ủy xã, thị trấn tổ chức đối thoại với Nhân dân, chú trọng vào các lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, giải phóng mặt bằng, xây dựng, quản lý đất đai, thuế, địa giới hành chính... Qua đó tiếp nhận thông tin, lắng nghe, xử lý hoặc đề xuất xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân.

Thông qua việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết về xây dựng Đảng, đồng bộ với công tác KTGS, trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu được đề cao. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong, hành động của CB, ĐV, công chức, viên chức được nâng lên. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện tốt. Đảng bộ huyện đang triển khai thực hiện toàn diện công tác KTGS theo chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra, chú trọng KTGS việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý; tăng cường nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với TCĐ, ĐV; kết luận chính xác, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng người, đúng hành vi vi phạm, tạo chuyển biến thực chất, có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

P.V


Các tin khác


Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - "Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đề ra" - đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết.

Thực hiện nghiêm việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập

(HBĐT) - Trong những năm qua, UBKT Tỉnh uỷ Hoà Bình luôn xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, coi đây là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong lực lượng Công an tỉnh

(HBĐT) - Đảng bộ Công an tỉnh hiện có 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (21 chi bộ, 8 đảng bộ cơ sở); 82 tổ chức đảng (TCĐ) trực thuộc 10 Đảng bộ Công an huyện, thành phố; 151 Chi bộ Công an xã, phường, thị trấn với tổng số đảng viên chiếm 65% tổng quân số lực lượng Công an tỉnh.

Huyện Tân Lạc: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm

(HBĐT) - "Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tân Lạc đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS có trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo các cấp ủy triển khai nghiêm túc nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương" - đồng chí Bùi Văn Thượng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tân Lạc cho biết.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBDDT) - Hỏi: Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật có 2 ý kiến: (1) Thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét kết luận và quyết định kỷ luật hay chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. (2) Đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì khai trừ ra khỏi Đảng, như vậy có phải tiến hành quy trình thi hành kỷ luật không?

Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Sơn 

(HBĐT) - Ngày 19/5/2023, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lương Sơn họp xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (CDHVP) và xem xét kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng ủy xã Hòa Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục