(HBĐT) - Những năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) hai cấp huyện Mai Châu đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS), góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tạo sự đoàn kết trong Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân.Thường trực Đảng ủy xã Chiềng Châu (Mai Châu) trao đổi, nắm thông tin, kịp thời lãnh đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ. 

Theo Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Vì Thị Thùy Dung, điểm nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác KTGS trên địa bàn là cấp ủy, tổ chức Đảng (TCĐ), UBKT từ huyện đến cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp KTGS theo hướng toàn diện, chủ động, kịp thời hơn, bám sát tình hình thực tiễn. 

Điển hình như năm 2021, cả hệ thống chính trị vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai… vừa triển khai khối lượng lớn các nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ nhưng công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT hai cấp vẫn được chú trọng, tập trung thực hiện với phương châm "không dừng, không nghỉ, không chùng xuống”. Trong năm, UBKT Huyện ủy đã phối hợp giúp Huyện ủy kiểm tra được 9 TCĐ và 7 đảng viên (ĐV); giám sát 10 TCĐ, 5 ĐV, nội dung KTGS tập trung vào thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. UBKT Huyện ủy đã kiểm tra 2 TCĐ, 3 ĐV khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra kết luận 2 TCĐ có hạn chế, khuyết điểm được yêu cầu rút kinh nghiệm, 3/3 ĐV được kiểm tra vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật; kiểm tra TCĐ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng 3 TCĐ; giám sát 3 TCĐ, 7 ĐV.

Tiếp nối tinh thần đó, ngay từ những ngày đầu năm 2022, UBKT Huyện ủy đã tham mưu giúp BTV ban hành, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình KTGS của BCH Đảng bộ huyện; chủ trì tham mưu tổ chức thành công hội nghị quán triệt các quy định, hướng dẫn của BCH T.Ư Đảng, UBKT T.Ư… Đồng thời, phổ biến công tác KTGS, kỷ luật Đảng năm 2022 của Đảng bộ huyện; phát động và tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực công tác kiểm tra Đảng của Đảng bộ huyện đến cấp ủy, các TCĐ và ĐV. 

Trong quý I/2022, BTV Huyện ủy tiến hành kiểm tra 4 tổ chức cơ sở Đảng (Đảng ủy các xã: Bao La, Thành Sơn, Vạn Mai và thị trấn Mai Châu); giám sát đối với 5 đồng chí lãnh đạo chủ chốt Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bao La; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với chi bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện nhiệm kỳ 2015 - 2017, 2 ĐV có liên quan đến việc cho thuê đất để xây dựng dự án trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Tiến Phương. 

Cùng với công tác kiểm tra, các cấp ủy, TCĐ, UBKT hai cấp cũng tập trung cao cho công tác giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên; việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng được thực hiện đảm bảo đúng quy định. 

Thông qua công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Ðảng đã góp phần khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém; phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước. 

"Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, UBKT các cấp huyện Mai Châu tập trung mạnh vào việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS, từ đó góp phần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng; đảm bảo thực hiện chương trình KTGS hàng năm đúng tiến độ với chất lượng ngày càng được nâng lên” -  Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Vì Thị Thùy Dung chia sẻ.

Hải Yến

Các tin khác


Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Nhiều năm nay, Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng"… Đặc biệt, lần đầu tiên Tỉnh uỷ ban ngành nghị quyết chuyên đề về công tác KT, GS. Đó là ngày 28/12/2016, Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU và Đề án số 378-ĐA/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS của Đảng bộ tỉnh.

Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

(HBĐT) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Báo Hoà Bình trân trọng giới thiệu toàn văn kết luận:

Thị trấn Mãn Đức tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị, gồm xã Mãn Đức, Quy Hậu và thị trấn Mường Khến. Đảng bộ xã có hơn 1.000 đảng viên, có cán bộ, công chức ở cơ quan, đơn vị và ở khu vực nông thôn, nhận thức không đồng đều. Chính vì vậy, để thực hiện các nghị quyết của Đảng có hiệu quả, công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng nói riêng là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ thị trấn.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên B. là đảng ủy viên, Phó Bí thư chi bộ phòng T, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện X có vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống. Chi bộ phòng T đã báo cáo cấp ủy cấp trên và xem xét xử lý kỷ luật đối với đảng viên B. bằng hình thức kỷ luật khiển trách. Vậy, chi bộ phòng T xử lý kỷ luật Đảng đối với đồng chí B. như vậy đúng thẩm quyền hay không?

Huyện Cao Phong chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Cao Phong đã tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, hoàn thành có chất lượng các chương trình KTGS đề ra, qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Huyện Lạc Sơn: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - "Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát (KTGS) được nâng lên, đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành; kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, xử lý kịp thời các vi phạm. Nhờ đó có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm trong tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục