(HBĐT) - "Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Yên Trị đã tiến hành kiểm tra đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã thực hiện quy định của Huyện ủy về "dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong đảng bộ”, và nghị quyết của Đảng ủy xã về phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí ủy viên BTV, Uỷ viên BCH Đảng bộ xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Yên Trị (Yên Thủy) kiểm tra hồ sơ kỷ luật đảng viên.

Kết quả kiểm tra cho thấy, đồng chí cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện nghiêm túc quy định của Điều lệ Đảng trong việc dự sinh hoạt chi bộ hàng tháng, chỉ đạo các chi bộ tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Thực hiện tốt Quy định số 31, ngày 14/12/2018 của Tỉnh ủy quy định tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời cần sát sao hơn nữa trong việc theo dõi, chỉ đạo chi bộ sinh hoạt định kỳ hàng tháng. UBKT Đảng ủy cũng đã tiến hành kiểm tra Bí thư chi bộ xóm Đồng Tâm về việc lãnh đạo thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Thông qua việc kiểm tra kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở khuyết điểm của các đồng chí về việc thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng”. Đó là chia sẻ của đồng chí Bùi Thị Diện, Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Yên Trị (Yên Thủy) về điểm nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ xã thời gian qua.

Kiểm tra, chấn chỉnh những vi phạm trong thực hiện Điều lệ Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu huyện Yên Thủy quan tâm triển khai thời gian qua. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo "lãnh đạo là phải kiểm tra”, huyện chủ động xây dựng chương trình KTGS bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Chú trọng tập trung vào các nội dung trọng điểm như: việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy; những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như công tác quản lý đất đai, khoáng sản, quản lý tài chính, đầu tư công… Tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) có dấu hiệu vi phạm và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo TCĐ, ĐV. Công tác tổ chức, cán bộ ngành kiểm tra được huyện bố trí đảm bảo đủ số lượng, đạt chất lượng theo quy định, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bùi Văn Trường, Bí thư Huyện ủy cho biết: Điểm nổi bật trong công tác KTGS của huyện thời gian qua là người đứng đầu cấp ủy đã trực tiếp tham gia thực hiện công tác KTGS. Các đồng chí Thường trực Huyện ủy trực tiếp làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp tại 9 đảng bộ trực thuộc. Một số đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ sở cũng trực tiếp làm trưởng đoàn KTGS ở cơ sở. Kết quả năm 2021, công tác KTGS của cấp ủy các cấp đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Các cấp ủy đã kiểm tra đối với 50 TCĐ và 45 ĐV. Trong đó, BTV Huyện ủy kiểm tra đối với 15 TCĐ, 13 ĐV; giám sát chuyên đề đối với 38 TCĐ, 35 ĐV.

UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 26 TCĐ và 35 ĐV. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật Đảng đối với 53 TCĐ. Kiểm tra tài chính đảng và thu, nộp đảng phí đối với 48 TCĐ; giám sát chuyên đề đối với 36 TCĐ và 40 ĐV. Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 7 ĐV; chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở kỷ luật 17 ĐV.

Thực tế cho thấy, các cuộc KTGS đều đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền; xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành. Kết luận kiểm tra đã nêu rõ ưu, khuyết điểm, vi phạm xử lý kịp thời nên chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra được nâng lên. Công tác KTGS được huyện thực hiện nghiêm túc đã có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm đối với cán bộ, ĐV; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ được nâng lên, sự đoàn kết, thống nhất được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Dương Liễu

Các tin khác


Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Nhiều năm nay, Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng"… Đặc biệt, lần đầu tiên Tỉnh uỷ ban ngành nghị quyết chuyên đề về công tác KT, GS. Đó là ngày 28/12/2016, Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU và Đề án số 378-ĐA/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS của Đảng bộ tỉnh.

Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

(HBĐT) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Báo Hoà Bình trân trọng giới thiệu toàn văn kết luận:

Thị trấn Mãn Đức tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị, gồm xã Mãn Đức, Quy Hậu và thị trấn Mường Khến. Đảng bộ xã có hơn 1.000 đảng viên, có cán bộ, công chức ở cơ quan, đơn vị và ở khu vực nông thôn, nhận thức không đồng đều. Chính vì vậy, để thực hiện các nghị quyết của Đảng có hiệu quả, công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng nói riêng là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ thị trấn.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên B. là đảng ủy viên, Phó Bí thư chi bộ phòng T, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện X có vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống. Chi bộ phòng T đã báo cáo cấp ủy cấp trên và xem xét xử lý kỷ luật đối với đảng viên B. bằng hình thức kỷ luật khiển trách. Vậy, chi bộ phòng T xử lý kỷ luật Đảng đối với đồng chí B. như vậy đúng thẩm quyền hay không?

Huyện Cao Phong chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Cao Phong đã tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, hoàn thành có chất lượng các chương trình KTGS đề ra, qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Huyện Lạc Sơn: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - "Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát (KTGS) được nâng lên, đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành; kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, xử lý kịp thời các vi phạm. Nhờ đó có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm trong tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục