(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Cao Phong đã tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, hoàn thành có chất lượng các chương trình KTGS đề ra, qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.


Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cao Phong triển khai nội dung công tác quý II năm 2022.

Đồng chí Bùi Văn Thượng, Phó Bí thư TT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Dũng Phong cho biết: Từ việc thực hiện nghiêm túc công tác KTGS gắn với các nghị quyết về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW đã tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ. Đảng bộ xã chú trọng thực hiện công tác KTGS để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Qua kiểm KTGS, cấp ủy kịp thời đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra nguyên nhân, tồn tại, hạn chế cần khắc phục để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, sửa chữa để tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao. Tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của CB, ĐV, công chức, viên chức có chuyển biến rõ nét. Công tác phê bình, tự phê bình, KTGS đi vào thực chất. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, chính quyền, các tổ chức đoàn thể được cải thiện rõ rệt. Đảng bộ xã chỉ đạo tốt nhiệm vụ chính trị xây dựng nông thôn mới nâng cao, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đảng bộ và hệ thống chính trị xã được công nhận trong sạch, vững mạnh.

Không chỉ ở xã Dũng Phong, nhiều Đảng bộ cơ sở như:Tây Phong, Bắc Phong, Hợp Phong đã thực hiện tốt công tác KTGS của Đảng.

Đảng bộ huyện Cao Phong có 27 chi, đảng bộ trực thuộc, gồm: 10 đảng bộ xã, thị trấn; 6 đảng bộ trực thuộc khối cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và 11 chi bộ trực thuộc với khoảng 3.700 đảng viên. Đồng chí Bùi Văn Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết: UBKT Huyện ủy đã tham mưu cấp ủy ban hành quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy; chương trình KTGS toàn khóa và hàng năm, chỉ đạo thựchiện công tác KTGS theo kế hoạch. Năm 2021 đã tham mưu cho cấp ủy kiểm tra 31 tổ chức Đảng, 6 cấp ủy viên; giám sát 6 tổ chức Đảng, 5 đảng viên là cấp ủy viên. Nội dung KTGS tập trung vào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao… UBKT Huyện ủy giúp cấp ủy xem xét đề nghị thi hành kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức cách chức. Thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định, UBKT Huyện ủy đã kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm với 3 đồng chí diện BTV Huyện ủy quản lý; UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 3 đồng chí; UBKT Huyện ủy kiểm tra 2 tổ chức Đảng, UBKT cấp ủy cơ sở kiểm tra 8 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS; duy trì tốt công tác giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Trong đó, UBKT Huyện ủy đã giám sát chuyên đề 2 tổ chức Đảng, 3 cấp ủy viên; UBKT cơ sở giám sát 11 tổ chức Đảng, 10 đảng viên. Nội dung giám sát về việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 26-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện quy chế làm việc, chế độ công tác… Thông qua công tác KTGS, UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức khai trừ do vi phạm công tác tổ chức cán bộ. Qua đó góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, tổ chức, lối sống của CB, ĐV, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ.

Đồng chí Bùi Văn Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết thêm: UBKT Huyện ủy triển khai toàn diện kế hoạch KTGS năm 2022; thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS. Chủ động nắm chắc tình hình, KTGS có trọng tâm, trọng điểm, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh; chú trọng kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới, những nơi biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, chưa quan tâm lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ KTGS, kiểm tra cấp dưới có dấu hiệu vi phạm, việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư, tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Xem xét quyết định xử lý hoặc đề nghị cấp ủy xử lý kỷ luật đối với đảng viên và tổ chức Đảng vi phạm theo thẩm quyền. Bên cạnh đó xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng đủ năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Lê Chung


Các tin khác


Khai trừ ra khỏi Đảng kế toán ngân sách xã Bao La

Ngày 15/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 27 xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 109-QĐ/UBKTHU, ngày 1/4/2024 của UBKT Huyện ủy đối với đồng chí Vì Văn Sơn, công chức kế toán ngân sách xã Bao La, huyện Mai Châu.

UBKT Huyện ủy Mai Châu bốc thăm chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Chiều 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu tổ chức hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản l‎ý.

Giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý I 

Ngày 17/4, tại huyện Tân Lạc, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng Quý I năm 2024. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Đề nghị khai trừ Đảng Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Lạc Sơn Bùi Văn Lích

UBKT Huyện ủy Lạc Sơn cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vừa họp xem xét kỷ luật đối với đảng viên Bùi Văn Lích, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn lao động, nguyên Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạc Sơn theo quy định.

Thi hành kỷ luật 4 đảng viên vi phạm

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Thuỷ đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ, cấp ủy cấp dưới bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình của địa phương, đơn vị để chủ động xây dựng chương trình KTGS của cấp uỷ và UBKT để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ.

Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật 1 nguyên Giám đốc Ngân hàng tại huyện Mai Châu

Ngày 15/3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu đã họp kỳ thứ 26. Tại kỳ họp này, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục