(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã phối hợp thực hiện đăng tải thông tin sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy; các quyết định kỷ luật đối với tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) theo Công văn số 358-CT/TU, ngày 17/4/2018 của BTV Tỉnh ủy. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ (CB), ĐV; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng TCĐ thực sự trong sạch, vững mạnh.


Cán bộ bộ phận tuyên truyền Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đánh giá nhiệm vụ tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Những thông tin sau kỳ họp của UBKT được CB, ĐV đặc biệt quan tâm đã được UBKT các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử chính thống đăng tải kịp thời, thể hiện rõ việc các tổ chức, cá nhân, CB, ĐV vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều bị xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, giữ vững tính nghiêm minh, kỷ luật của Đảng, nhận được đồng tình cao của dư luận, CB, ĐV và Nhân dân. Cuối tháng 6 vừa qua, UBKT Tỉnh uỷ đã họp xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT (BQL) và 5 ĐV trong đơn vị. Theo đó, kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng uỷ BQL do chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), nhất là KTGS đối với các chi bộ trực thuộc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo CB, ĐV chấp hành các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, dẫn đến có nhiều CB, ĐV thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BQL và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BQL; khiển trách đối với đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Điều hành dự án 2; Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Điều hành dự án 3 và đồng chí Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng phòng Điều hành dự án 2; đồng thời yêu cầu đồng chí Đảng ủy viên, Phó Giám đốc BQL; Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về các khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra.

Tại kỳ họp tháng 3/2021, UBKT Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh xem xét thi hành kỷ luật 2 TCĐ và 9 ĐV. Trong đó, kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với Ủy viên BCH Đảng bộ Sở TN&MT, Bí thư chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Đảng bộ Sở TN&MT do vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức, gây dư luận xấu trong xã hội, vi phạm tư cách ĐV và cấp ủy viên, vi phạm những quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, cơ quan Nhà nước. Trước đó, UBKT Huyện uỷ Mai Châu đã thông tin kịp thời kỳ họp xem xét thi hành kỷ luật, đề nghị BTV Huyện uỷ khai trừ Bí thư chi bộ, nguyên Trưởng phòng NN&PTNT huyện; khai trừ Đảng đối với đảng viên, chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện liên quan đến một số sai phạm trong việc tổ chức các lớp tập huấn theo Chương trình OCOP năm 2019 mở tại huyện; chi bộ phòng NN&PTNT huyện có khuyết điểm nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Những năm qua, UBKT Tỉnh uỷ và UBKT các cấp đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, thực hiện nghiêm các quy định thông tin sau kỳ họp UBKT các cấp theo chỉ đạo tại Quy định số 10-QĐ/TU, Công văn số 358-CV/TU của BTV Tỉnh uỷ. Trong đó, nổi bật là UBKT Tỉnh uỷ, UBKT Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, UBKT Huyện uỷ Mai Châu… Qua đó góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng TCĐ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm TT UBKT Tỉnh ủy cho biết: Việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy nhằm bảo đảm tính công khai và quyền của CB, ĐV được thông tin chính xác theo đúng quy định của Đảng về kết quả công tác KTGS và kỷ luật Đảng đối với TCĐ, ĐV để phát huy ưu điểm, biểu dương điển hình tiên tiến; nêu rõ những ưu điểm, thiếu sót, khuyết điểm và vi phạm (nếu có) của TCĐ, ĐV nhằm nâng cao tính giáo dục trong Đảng, giúp TCĐ, ĐV sửa chữa, khắc phục; đồng thời, thông qua đó bác bỏ những thông tin sai sự thật để định hướng dư luận, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Bám sát chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy và Kế hoạch số 37, ngày 7/1/2022 của UBKT Tỉnh uỷ để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện nghiêm túc việc đăng tải thông tin sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy; các quyết định kỷ luật đối với TCĐ, ĐV theo Công văn số 358-CT/TU, ngày 17/4/2018 của BTV Tỉnh ủy.Lê Chung


Các tin khác


Khai trừ ra khỏi Đảng kế toán ngân sách xã Bao La

Ngày 15/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 27 xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 109-QĐ/UBKTHU, ngày 1/4/2024 của UBKT Huyện ủy đối với đồng chí Vì Văn Sơn, công chức kế toán ngân sách xã Bao La, huyện Mai Châu.

UBKT Huyện ủy Mai Châu bốc thăm chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Chiều 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu tổ chức hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản l‎ý.

Giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý I 

Ngày 17/4, tại huyện Tân Lạc, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng Quý I năm 2024. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Đề nghị khai trừ Đảng Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Lạc Sơn Bùi Văn Lích

UBKT Huyện ủy Lạc Sơn cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vừa họp xem xét kỷ luật đối với đảng viên Bùi Văn Lích, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn lao động, nguyên Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạc Sơn theo quy định.

Thi hành kỷ luật 4 đảng viên vi phạm

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Thuỷ đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ, cấp ủy cấp dưới bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình của địa phương, đơn vị để chủ động xây dựng chương trình KTGS của cấp uỷ và UBKT để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ.

Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật 1 nguyên Giám đốc Ngân hàng tại huyện Mai Châu

Ngày 15/3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu đã họp kỳ thứ 26. Tại kỳ họp này, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục