(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã phối hợp thực hiện đăng tải thông tin sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy; các quyết định kỷ luật đối với tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) theo Công văn số 358-CT/TU, ngày 17/4/2018 của BTV Tỉnh ủy. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ (CB), ĐV; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng TCĐ thực sự trong sạch, vững mạnh.


Cán bộ bộ phận tuyên truyền Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đánh giá nhiệm vụ tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Những thông tin sau kỳ họp của UBKT được CB, ĐV đặc biệt quan tâm đã được UBKT các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử chính thống đăng tải kịp thời, thể hiện rõ việc các tổ chức, cá nhân, CB, ĐV vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều bị xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, giữ vững tính nghiêm minh, kỷ luật của Đảng, nhận được đồng tình cao của dư luận, CB, ĐV và Nhân dân. Cuối tháng 6 vừa qua, UBKT Tỉnh uỷ đã họp xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT (BQL) và 5 ĐV trong đơn vị. Theo đó, kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng uỷ BQL do chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), nhất là KTGS đối với các chi bộ trực thuộc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo CB, ĐV chấp hành các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, dẫn đến có nhiều CB, ĐV thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BQL và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BQL; khiển trách đối với đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Điều hành dự án 2; Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Điều hành dự án 3 và đồng chí Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng phòng Điều hành dự án 2; đồng thời yêu cầu đồng chí Đảng ủy viên, Phó Giám đốc BQL; Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về các khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra.

Tại kỳ họp tháng 3/2021, UBKT Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh xem xét thi hành kỷ luật 2 TCĐ và 9 ĐV. Trong đó, kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với Ủy viên BCH Đảng bộ Sở TN&MT, Bí thư chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Đảng bộ Sở TN&MT do vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức, gây dư luận xấu trong xã hội, vi phạm tư cách ĐV và cấp ủy viên, vi phạm những quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, cơ quan Nhà nước. Trước đó, UBKT Huyện uỷ Mai Châu đã thông tin kịp thời kỳ họp xem xét thi hành kỷ luật, đề nghị BTV Huyện uỷ khai trừ Bí thư chi bộ, nguyên Trưởng phòng NN&PTNT huyện; khai trừ Đảng đối với đảng viên, chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện liên quan đến một số sai phạm trong việc tổ chức các lớp tập huấn theo Chương trình OCOP năm 2019 mở tại huyện; chi bộ phòng NN&PTNT huyện có khuyết điểm nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Những năm qua, UBKT Tỉnh uỷ và UBKT các cấp đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, thực hiện nghiêm các quy định thông tin sau kỳ họp UBKT các cấp theo chỉ đạo tại Quy định số 10-QĐ/TU, Công văn số 358-CV/TU của BTV Tỉnh uỷ. Trong đó, nổi bật là UBKT Tỉnh uỷ, UBKT Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, UBKT Huyện uỷ Mai Châu… Qua đó góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng TCĐ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm TT UBKT Tỉnh ủy cho biết: Việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy nhằm bảo đảm tính công khai và quyền của CB, ĐV được thông tin chính xác theo đúng quy định của Đảng về kết quả công tác KTGS và kỷ luật Đảng đối với TCĐ, ĐV để phát huy ưu điểm, biểu dương điển hình tiên tiến; nêu rõ những ưu điểm, thiếu sót, khuyết điểm và vi phạm (nếu có) của TCĐ, ĐV nhằm nâng cao tính giáo dục trong Đảng, giúp TCĐ, ĐV sửa chữa, khắc phục; đồng thời, thông qua đó bác bỏ những thông tin sai sự thật để định hướng dư luận, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Bám sát chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy và Kế hoạch số 37, ngày 7/1/2022 của UBKT Tỉnh uỷ để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện nghiêm túc việc đăng tải thông tin sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy; các quyết định kỷ luật đối với TCĐ, ĐV theo Công văn số 358-CT/TU, ngày 17/4/2018 của BTV Tỉnh ủy.Lê Chung


Các tin khác


Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Trường hợp sinh con thứ 3 do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì việc xem xét, xử lý kỷ luật được thực hiện như thế nào?

Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh - Xã hội: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn

(HBĐT) - Đảng ta luôn khẳng định: Chi bộ vừa là tế bào, hạt nhân lãnh đạo chính trị, vừa là đơn vị chiến đấu của Đảng ở cơ sở. Để xây dựng được chi bộ trong sạch, vững mạnh thì phải có đảng viên tiên phong, gương mẫu, bởi chi bộ là nơi gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ của mọi đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng chính là một trong những giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy hiệu quả công tác chuyên môn của cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ huyện Cao Phong: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Cấp uỷ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc Đảng bộ huyện Cao Phong đã quán triệt đầy đủ, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Thanh tra huyện A kết luận đồng chí Bùi Văn H, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã C có sai phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao về lĩnh vực quản lý đất đai. Sau đó Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy A tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Bùi Văn H. Vậy, việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của UBKT Huyện ủy A đối với đồng chí Bùi Văn H đúng hay sai?

Xã Mông Hóa duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Đến nay, xã Mông Hoá (TP Hoà Bình) đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu năm 2022; kết cấu hạ tầng được đầu tư, đời sống người dân cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn 1,52%. Tình hình chính trị, an ninh ổn định, xã đang trên lộ trình phấn đấu trở thành đô thị loại III vào năm 2025. Đây là kết quả đáng khích lệ từ việc quan tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, duy trì nền nếp và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Thuỷ: Đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào chiều sâu

(HBĐT) - Xác định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thuỷ chú trọng triển khai nhiều giải pháp đưa công tác KTGS của Đảng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, nhờ đó kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, khắc phục tình trạng vi phạm của tổ chức đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV), góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục