(HBĐT) - BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy Yên Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện nhiệm vụ công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) đạt và vượt chỉ tiêu năm 2022. Các cuộc KTGS thực hiện đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các cuộc KTGS được nâng lên.


Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Thuỷ đánh giá chất lượng công tác kiểm tra, giám sát năm 2022. 

Đồng chí Phạm Văn Lưu, Phó Bí thư TT Huyện uỷ Yên Thuỷ cho biết. Năm 2022, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của T.Ư, Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) cấp trên về công tác KTGS, kỷ luật Đảng. UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện chủ động, tích cực, kịp thời, hiệu quả trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ. UBKT Huyện ủy chủ động phối hợp tham mưu giúp BTV Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đạt và vượt tiến độ thực hiện các cuộc KTGS theo chương trình, kế hoạch năm. Đến nay đạt 100% chương trình công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022 của BCH Đảng bộ huyện đề ra.

Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với 51 tổ chức Đảng (TCĐ), 41 đảng viên (ĐV), trong đó, BTV Huyện ủy kiểm tra chuyên đề đối với 18 TCĐ, đạt 257% so với chương trình công tác năm 2022 đề ra, tăng 3 TCĐ so với năm 2021; kiểm tra đối với 10 ĐV thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý, đạt 100% so với chương trình công tác năm 2022 đề ra. Cấp ủy cơ sở kiểm tra 33 TCĐ, 31 ĐV. Cấp ủy các cấp tiến hành giám sát chuyên đề 32 TCĐ, 44 ĐV. Cấp ủy cơ sở giám sát 29 TCĐ, 37 ĐV. Nội dung KTGS đối với TCĐ tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của T.Ư, Tỉnh ủy, Huyện ủy, UBKT cấp trên, trong đó, 100% đảng bộ xã, thị trấn được kiểm tra toàn diện kết quả việc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, quốc phòng, quân sự địa phương theo Nghị quyết cấp ủy huyện năm 2022 đề ra. Cuộc kiểm tra nội dung này do các đồng chí Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn. Đối với ĐV tập trung vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua KTGS cho thấy các TCĐ cơ bản chấp hành và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định theo các chuyên đề được kiểm tra hoặc giám sát, các hạn chế, khuyết điểm kịp thời được phát hiện, chỉ rõ và có khả năng khắc phục, sửa chữa, chưa đến mức phải kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để làm rõ hoặc phải xử lý kỷ luật Đảng; các ĐV được KTGS chấp hành và tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Về thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 25 TCĐ, 36 ĐV. Qua đó đã phát hiện, xử lý các TCĐ, ĐV vi phạm theo quy định. UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra đối với 22 TCĐ, 32 ĐV. Năm 2022, nhiều đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm như: Đảng bộ các xã: Yên Trị, Lạc Sỹ, Lạc Thịnh, thị trấn Hàng Trạm và Đảng bộ Quân sự huyện. Qua công tác KTGS, Đảng bộ huyện đánh giá những mặt còn hạn chế, chỉ đạo các TCĐ, UBKT các cấp làm tốt hơn nhiệm vụ KTGS của Đảng. Bên cạnh đó, UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS đối với 37 TCĐ; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 18 TCĐ; giám sát chuyên đề đối với 34 TCĐ, 40 ĐV. Tất cả các Đảng bộ thực hiện đồng bộ, đầy đủ nội dung giám sát thường xuyên và chuyên đề theo quy định. Qua giám sát nhận thấy các TCĐ, ĐV cơ bản thực hiện tốt nội dung được giám sát.

 Lê Chung


Các tin khác


Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh - Xã hội: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn

(HBĐT) - Đảng ta luôn khẳng định: Chi bộ vừa là tế bào, hạt nhân lãnh đạo chính trị, vừa là đơn vị chiến đấu của Đảng ở cơ sở. Để xây dựng được chi bộ trong sạch, vững mạnh thì phải có đảng viên tiên phong, gương mẫu, bởi chi bộ là nơi gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ của mọi đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng chính là một trong những giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy hiệu quả công tác chuyên môn của cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ huyện Cao Phong: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Cấp uỷ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc Đảng bộ huyện Cao Phong đã quán triệt đầy đủ, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Thanh tra huyện A kết luận đồng chí Bùi Văn H, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã C có sai phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao về lĩnh vực quản lý đất đai. Sau đó Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy A tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Bùi Văn H. Vậy, việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của UBKT Huyện ủy A đối với đồng chí Bùi Văn H đúng hay sai?

Xã Mông Hóa duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Đến nay, xã Mông Hoá (TP Hoà Bình) đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu năm 2022; kết cấu hạ tầng được đầu tư, đời sống người dân cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn 1,52%. Tình hình chính trị, an ninh ổn định, xã đang trên lộ trình phấn đấu trở thành đô thị loại III vào năm 2025. Đây là kết quả đáng khích lệ từ việc quan tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, duy trì nền nếp và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Thuỷ: Đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào chiều sâu

(HBĐT) - Xác định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thuỷ chú trọng triển khai nhiều giải pháp đưa công tác KTGS của Đảng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, nhờ đó kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, khắc phục tình trạng vi phạm của tổ chức đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV), góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên A là chi ủy viên chi bộ xóm C. Qua kiểm tra kết luận đồng chí A có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; UBKT xem xét và ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí A. Vậy, việc làm trên của UBKT Đảng ủy cơ sở đúng hay sai?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục