Từ việc chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), Đảng bộ xã Thu Phong, huyện Cao Phong đã nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.


Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thu Phong (Cao Phong) trao đổi về công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Bùi Thị Chinh Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thu Phong cho biết: Đảng bộ xã có 256 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ (8 chi bộ thôn xóm, 2 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ trạm y tế, 1 chi bộ công an xã). Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy đã tham mưu cấp ủy quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên về công tác KTGS của Đảng; xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình KTGS theo quy định, hàng năm đều hoàn thành kế hoạch đề ra với chất lượng KTGS ngày càng được nâng lên.

Năm 2023, Đảng ủy KTGS 9 cuộc, trong đó, kiểm tra 2 tổ chức Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới và tổ chức sinh hoạt chuyên đề, kiểm tra 2 đảng viên về tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và thực hiện nhiệm vụ đảng viên; giám sát 5 cuộc, gồm giám sát 2 tổ chức Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quán triệt, triển khai Chỉ thị 16 về quản lý, sử dụng đất đai, giám sát 3 đảng viên về tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và thực hiện nhiệm vụ đảng viên. UBKT Đảng ủy KTGS 8 cuộc, trong đó kiểm tra 5 cuộc về thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật đảng, tài chính Đảng; kiểm tra 2 đảng viên có dấu hiệu vi phạm chính sách dân số; giám sát 3 cuộc đối với 1 chi bộ về quán triệt, triển khai học tập chuyên đề năm 2022, 1 chi bộ về quán triệt, triển khai Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương, 1 đảng viên về tiêu chuẩn đảng viên và thực hiện nhiệm vụ đảng viên. 12/12 chi bộ hoàn thành kế hoạch đề ra với tổng số 25 cuộc KTGS. Qua KTGS, các chi bộ, đảng viên thực hiện khá nghiêm túc các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã kịp thời đóng góp ý kiến về những hạn chế, cần lưu ý để tổ chức Đảng, đảng viên có giải pháp khắc phục.

Đảng ủy xã thực hiện tốt các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phân công nhiệm vụ cụ thể các đồng chí cấp uỷ viên phụ trách chi bộ thôn, xóm, quan tâm công tác đánh giá cán bộ, đảng viên. Hầu hết cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là những hạt nhân quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Xã Thu Phong là điển hình công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển KT-XH địa phương.

Năm 2023, Đảng bộ xã đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Các mặt công tác tổ chức cán bộ, KTGS, dân vận, văn phòng cấp ủy được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xã tiếp tục phấn đấu thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, thành lập và duy trì 2 chi hội nghề nghiệp chăn nuôi lợn tại xóm Thiều Nau và nuôi ong lấy mật tại xóm Mới; tập huấn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân trồng Na tại xóm Đỉnh Cun; phát triển cây, con hàng hóa, dịch vụ, thương mại, xây dựng đường điện thắp sáng, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu... Nhiều hộ nông dân tích cực đầu tư, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao năng suất, mang lại hiệu quả kinh tế. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không có điểm nóng xảy ra trên địa bàn.

P.V


Các tin khác


Khai trừ ra khỏi Đảng kế toán ngân sách xã Bao La

Ngày 15/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 27 xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 109-QĐ/UBKTHU, ngày 1/4/2024 của UBKT Huyện ủy đối với đồng chí Vì Văn Sơn, công chức kế toán ngân sách xã Bao La, huyện Mai Châu.

UBKT Huyện ủy Mai Châu bốc thăm chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Chiều 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu tổ chức hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản l‎ý.

Giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý I 

Ngày 17/4, tại huyện Tân Lạc, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng Quý I năm 2024. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Đề nghị khai trừ Đảng Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Lạc Sơn Bùi Văn Lích

UBKT Huyện ủy Lạc Sơn cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vừa họp xem xét kỷ luật đối với đảng viên Bùi Văn Lích, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn lao động, nguyên Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạc Sơn theo quy định.

Thi hành kỷ luật 4 đảng viên vi phạm

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Thuỷ đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ, cấp ủy cấp dưới bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình của địa phương, đơn vị để chủ động xây dựng chương trình KTGS của cấp uỷ và UBKT để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ.

Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật 1 nguyên Giám đốc Ngân hàng tại huyện Mai Châu

Ngày 15/3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu đã họp kỳ thứ 26. Tại kỳ họp này, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục