(HBĐT) - Ngày 1/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cho ý kiến vào một số tờ trình, dự thảo báo cáo, công tác cán bộ và một số công tác khác. Các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Phụ trách Đảng bộ tỉnh Hòa Bình; đại diện các Ban Xây dựng Đảng T.Ư; lãnh đạo chủ chốt các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh.Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp 35 lượt ý kiến bổ sung vào các tờ trình, dự thảo: Báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021; Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình công tác trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy năm 2021; Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2020, dự toán ngân sách năm 2021; Chương trình kiểm tra, giám sát (KT-GS) toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình công tác KT-GS của BCH Đảng bộ tỉnh năm 2021.Các đại biểu thảo luận tổ.

BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá: Các tờ trình, dự thảo văn kiện được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đúng quy trình. Năm 2020, BCH Đảng bộ tỉnh đã quán triệt các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, vận dụng sáng tạo các chính sách của T.Ư, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế và Nhân dân thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp phát triển KT-XH, gắn với đảm bảo ANCT - TTATXH; kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh… Dự kiến có 16/21 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, trong đó, tăng trưởng kinh tế ước đạt 3,59%; thu NSNN ước đạt 4.512 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2019; kết quả giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 86%; trong năm, có 51 dự án được quyết định chủ trương đầu tư; tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 28,69%... Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, thời gian tới, tỉnh cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; ưu tiên nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; tổ chức, thực hiện tốt các giải pháp đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại; làm tốt công tác quy hoạch để phát triển các ngành có thế mạnh…

Tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu, phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Sau 1 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 2, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Về Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện và trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành theo quy định. Về Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, Chương trình công tác trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy năm 2021, Chương trình KT-GS toàn khóa và Chương trình công tác KT-GS năm 2021 của BCH Đảng bộ tỉnh, giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện và trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành theo quy định.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành tập trung triển khai hiệu quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng tư tưởng trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị tốt cho tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026… Đồng thời, tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động HTX nông nghiệp; huy động các nguồn vốn, lồng ghép các chương trình để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với xây dựng NTM; đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, khuyến khích phát triển công nghiệp xuất khẩu; tạo sự liên kết kinh tế vùng Thủ đô để từng bước hình thành, phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ. Bên cạnh đó, tiếp tục cải cách hành chính, tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy; chủ động phòng, chống dịch bệnh; đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông; thực hiện các chính sách an sinh xã hội.Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu giới thiệu tín nhiệm nhân sự bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã thực hiện quy trình nhân sự bầu bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 


                Minh Vũ

Các tin khác


Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 21/1, tại Hà Nội, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo khai mạc. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; các bộ, ngành T.Ư. Tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn dự khánh thành cầu xóm Nghìa, xã Cuối Hạ và tặng quà Tết cho hộ nghèo

(HBĐT) - Sáng 20/1, UB MTTQ tỉnh, Ban Quản lý Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh tổ chức lễ khánh thành cầu xóm Nghìa, xã Cuối Hạ (Kim Bôi). Tham dự có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, Sở GT-VT, huyện Kim Bôi và đông đảo Nhân dân.     

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai khai nhiệm vụ công tác năm 2021

(HBĐT) - Sáng 19/1, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng TT Viện KSND tối cao.   

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 15

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, với bầu không khí phấn khởi, tin tưởng, sáng 17/1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương đã họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Quốc hội Việt Nam thời kỳ 1946 - 1960

(HBĐT) - LTS: Vừa qua, Quốc hội đã chính thức biểu quyết thông qua Nghị quyết quyết định ngày 23/5/2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhằm thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử, Báo Hòa Bình mở chuyên mục "Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026" đăng tải thông tin về quá trình phát triển của Quốc hội Việt Nam, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, thông tin về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

(HBĐT) - Ngày 14/1/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CP-TTg về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục