(HBĐT) - Trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, nhất là sau hơn 30 năm tái lập, Báo Hòa Bình luôn xác định việc tăng cường và mở rộng công tác đối ngoại, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong, ngoài tỉnh, đặc biệt là các cơ quan báo chí, đối tác truyền thông trong và ngoài nước có vai trò hết sức quan trọng. Qua đó, giúp Báo Hòa Bình ngày càng phát triển, bắt nhịp xu hướng mới để hoạt động báo chí đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc.


Năm 2020, Báo Hòa Bình và huyện Lương Sơn đã ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền.

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Báo Hòa Bình đã tuyên truyền toàn diện, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN, góp phần tích cực vào phát triển KT-XH của tỉnh. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị này, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, không thể không nói tới sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương cũng như các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh. Theo đó, hàng năm, Báo Hòa Bình đã phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố mở trên 20 chuyên trang, chuyên mục hàng tháng, tuyên truyền chuyên sâu về các vấn đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; phong trào thi đua yêu nước; phát triển kinh tế tập thể - HTX, công tác kiểm tra, giám sát; phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính; diễn đàn doanh nghiệp - hợp tác xã; vấn đề phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đảm bảo an sinh xã hội; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình... Đồng thời, Báo Hòa Bình đã ký kết chương trình tuyên truyền, quy chế phối hợp với 7 huyện và nhiều sở, ngành như: UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Sở VH-TT&DL, Sở LĐ-TB&XH, Ban Dân tộc, Điện lực Hòa Bình; Cục thuế, một số chi nhánh ngân hàng... Qua đó giúp công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng, nâng cao chất lượng nội dung.

Song song với đổi mới nội dung, hình thức báo in, những năm gần đây, Báo Hòa Bình điện tử có sự tiến bộ vượt bậc với việc tuyên truyền bằng 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Mường; cập nhật nhanh, chính xác các vấn đề thời sự cũng như các lĩnh vực đời sống xã hội trong tỉnh, trong nước và trên thế giới. Tính đến đầu tháng 8/2022, đã có trên 327 triệu lượt bạn đọc trong tỉnh, trong nước và 204 quốc gia, vùng lãnh thổ truy cập, theo dõi thông tin trên Báo điện tử (bình quân mỗi ngày có trên 14 vạn lượt bạn đọc truy cập. Từ đây đã góp phần quảng bá hình ảnh, con người Hòa Bình đến với bạn bạn bè trong và ngoài nước.

Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại đã được chú trọng. Bên cạnh báo in và các phiên bản điện tử, Báo Hòa Bình đã và đang mở rộng thông tin sang mạng xã hội như: Facebook, kênh Youtube, Google new, Tiktok. Báo Hòa Bình đã ký hợp đồng đưa báo lên sạp thương mại điện tử… Bước tiến này đã giúp báo ngày càng nâng cao chất lượng, tăng tính hấp dẫn của sản phẩm thông tin đối với độc giả và đáp ứng yêu cầu của báo chí hiện đại.

Để bắt nhịp với xu hướng phát triển và thường xuyên được học hỏi, cập nhật cái mới, hàng năm, Ban Biên tập Báo Hòa Bình luôn quan tâm tổ chức các đoàn công tác cho phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên được đi học tập, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng làm báo đa phương tiện trên báo điện tử và về công tác chế bản, trình bày meket đối với báo in tại các cơ quan báo chí ở T.Ư và các tỉnh, thành phố, từ đó áp dụng phù hợp với thực tế của đơn vị. Ban Biên tập cũng nhiều lần mời các giảng viên, nhà báo giàu kinh nghiệm của T.Ư về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí viết về công tác xây dựng Đảng; về thể loại ký - phóng sự; làm báo trên điện thoại thông minh; kỹ năng chụp ảnh báo chí... nhờ đó đã góp phần nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động báo chí.

Bình Giang


Các tin khác


Tọa đàm khoa học tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 

(HBĐT) - Sáng 23/9, Tỉnh ủy Hòa Bình phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của BCH T.Ư Đảng khóa X về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tọa đàm.

Huyện Cao Phong: Sắp xếp tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động

(HBĐT) - Tổ chức lại Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng huyện thành BQL đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện; Thực hiện bãi bỏ Phòng Y tế và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND&UBND huyện; Xây dựng Đề án số 01/ĐA-UBND về kiện toàn, sắp xếp bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện theo hướng tinh gọn bộ máy, giảm số lượng đầu mối, giảm số lượng cán bộ quản lý gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đó là 3 trong nhiều quyết sách "đúng” và "trúng”, thể hiện quyết tâm của huyện Cao Phong nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần đắc lực thúc đẩy KT-XH địa phương.

Huyện Yên Thủy nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới

(HBĐT) - Tính đến hết tháng 8/2022, Đảng bộ huyện Yên Thủy kết nạp được 71 đảng viên mới, đạt 59,1% chỉ tiêu giao. 100% đảng viên mới có trình độ văn hóa đạt và vượt chuẩn, trên 60% trong độ tuổi thanh niên… đã bổ sung lực lượng kế cận chất lượng cho Đảng. Với quan điểm xuyên suốt: Phát triển Đảng phải song hành giữa chất lượng và số lượng, Đảng bộ huyện đang nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng trong 4 tháng cuối năm.

Phường Thịnh Lang tạo đồng thuận từ thực hiện quy chế dân chủ

(HBĐT) - Với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền phường Thịnh Lang (TP Hoà Bình) xác định công khai, minh bạch là "chìa khóa” để phát huy dân chủ ở cơ sở. Nội dung công khai ngoài tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách an sinh xã hội, kế hoạch phát triển KT-XH, địa phương còn thực hiện công khai trong huy động vốn xây dựng các công trình hay huy động, sử dụng các loại quỹ như: Đền ơn - đáp nghĩa, Vì người nghèo...

Triển khai quy định về phân cấp cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

(HBĐT) - Sáng 22/9, Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Quy định số 80 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo Kết luận số 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật; Hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức T.Ư về thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo Kết luận số 20. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Mai Văn Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Bùi Thị Minh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Xã Bình Thanh: Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đảng viên

(HBĐT) - Đảng bộ xã Bình Thanh có 155 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ, trong đó có 5 chi bộ khu dân cư. Hiện, Đảng bộ có 6 đảng viên được miễn sinh hoạt do già yếu, ốm đau và 6 đảng viên đi làm xa (2 trường hợp đi xuất khẩu lao động). Ngoài ra, có nhiều đảng viên, nhất là đảng viên trẻ đi làm tại TP Hòa Bình, các huyện trong tỉnh… Trước thực tế đó, vấn đề quản lý đảng viên được Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng, góp phần giữ gìn tư cách đạo đức đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục