Sáng 15/5, Huyện uỷ Cao Phong tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến, Bí thư Huyện ủy Cao Phong tặng giấy khen các tổ chức đảng tiêu biểu có nhiều thành tích trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Huyện ủy, BTV Huyện ủy Cao Phong đã lãnh đạo, chỉ đạo đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế và đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa trên tất các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở có nhận thức sâu sắc hơn về việc học tập và làm theo Bác, từ đó có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện; tạo động lực thúc đẩy ý thức rèn luyện, phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần tương thân, tương ái, "lá lành đùm lá rách" được lan tỏa rộng khắp. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Qua thực tiễn triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực như: phát triển KT-XH, phong trào nông dân hiến đất xây dựng nông thôn mới và các công trình công cộng; tiên phong trong phòng, chống dịch bệnh của ngành Y tế; các mô hình "Xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, nâng cao chất lượng giải quyết vụ việc bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn”, "Hiến máu tình nguyện”, "Thắp sáng đường quê”, Chương trình "Mẹ đỡ đầu”, "Đồng hành cùng các em đến trường”... tạo sức lan tỏa sâu rộng khắp.

Tại hội nghị, 12 tổ chức đảng, 44 đảng viên có nhiều thành tích trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị được khen thưởng.


H.D

Các tin khác


Xã Kim Bôi xây dựng “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”

Sau gần 1 năm triển khai mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi đã tạo chuyển biến tích cực. Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được nâng cao, đổi mới lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức địa phương, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thông cáo báo chí số 4 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Buổi chiều thứ tư, ngày 22/5/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ ba của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Huyện uỷ Lạc Thuỷ: Sơ, tổng kết 3 kết luận, nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương và tỉnh  

Ngày 21/5, Huyện uỷ Lạc Thuỷ tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng về "Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Tổng kết 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.”

[Infographic] Danh sách 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

Sau khi bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII hiện có 16 Ủy viên Bộ Chính trị.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được giao điều hành hoạt động Bộ Công an

Ngày 22/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 439/QĐ-TTg về việc giao điều hành hoạt động của Bộ Công an.

Thành phố Hoà Bình: Đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các quy định về quản lý đất đai, đô thị

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TH.U, ngày 20/4/2021 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; cán bộ lãnh đạo quản lý; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 (NQ 03). Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, Thành ủy Hòa Bình đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định quản lý đất đai, đô thị trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục