(HBĐT) - Từ năm 2013 đến nay, UBND huyện Yên Thủy đã chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Một trong những giải pháp quan trọng nhất là dồn điền, đổi thửa. Đây chính là giải pháp then chốt, tạo nền tảng thuận lợi để huyện bước đầu thực hiện thành công việc tích tụ ruộng đất, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp với các yếu tố bền vững hơn, phù hợp yêu cầu của sản xuất nông nghiệp hiện đại. 


Nhờ xóa bỏ tình trạng ruộng đất manh mún, người dân xóm Đình, xã Phú Lai (Yên Thủy) đã mạnh dạn đầu tư sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Để thực hiện chủ trương quan trọng này trong bối cảnh nguồn lực đầu tư còn hạn chế, UBND huyện Yên Thủy đã xác định rõ các trọng tâm, tập trung chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp thông qua 3 đề án chủ đạo: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện giai đoạn 2016-2020; Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với hình thành các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác giai đoạn 2015-2020; Đề án chăn nuôi an toàn sinh học giai đoạn 2017-2020. Đồng thời, xây dựng bản đồ thổ nhưỡng huyện Yên Thủy làm cơ sở thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, huyện Yên Thủy đã khắc phục khó khăn, tích cực thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp để tạo thêm động lực cho quá trình tái cơ cấu. Đến nay, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực trồng trọt đã được áp dụng để giải ngân trên 970 triệu đồng hỗ trợ phát triển cây cam, bưởi, bí xanh. Chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề truyền thống được áp dụng cho xóm Đình (xã Phú Lai) để hỗ trợ phát triển nghề nấu rượu làng Đình. Huyện cũng chú trọng áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, chỉ đạo lồng ghép các chương trình, dự án để hỗ trợ giống, vật tư, phân bón phục vụ sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thống kê từ năm 2013 đến nay, bình quân mỗi năm toàn huyện chuyển đổi trên 109 ha cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn như mía, bí xanh, cây dược liệu...

Trong lĩnh vực chăn nuôi, bằng nhiều cách huy động nguồn lực, huyện Yên Thủy đã triển khai các mô hình hiệu quả như: nuôi lợn bản địa với quy mô 10-30 con/lứa, đến nay đã hỗ trợ cho người dân trên 1.500 con lợn giống; mô hình nuôi dê tập trung quy mô 15-20 con/đàn, đã hỗ trợ người dân trên 500 con giống; mô hình nuôi ngan lai 2.000 con; mô hình nuôi gà lấy thịt 2.300 con; mô hình nuôi ong lấy mật trên 100 đàn... Đây chính là những điểm nổi bật cho thấy diện mạo ngành nông nghiệp huyện Yên Thủy đã có nhiều khởi sắc ngay trong 5 năm đầu thực hiện tái cơ cấu.

Theo đồng chí Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy,để thúc đẩy ngành nông nghiệp địa phương phát triển bền vững, UBND huyện đã chỉ đạo nhiều giải pháp, trong đó, quan trọng hàng đầu là nâng cao hiệu quả công tác dồn điền, đổi thửa, tạo nền tảng thuận lợi để thực hiện tích tụ ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp. Từ năm 2013 đến nay, Yên Thủy đã thực hiện thành công việc dồn điền, đổi thửa tại 6 xã: Ngọc Lương, Yên Trị, Đoàn Kết, Yên Lạc, Lạc Lương, Hữu Lợi với tổng diện tích gần 1.355 ha của 21.908 thửa đất, sau khi dồn đổi còn 7.931 thửa, trung bình mỗi hộ còn khoảng 1-3 thửa (trước đó, các hộ có trung bình 8-12 thửa, cá biệt có những hộ có 24 thửa). Với kết quả này, huyện đã khắc phục được đáng kể tình trạng manh mún ruộng đất, số thửa đất nông nghiệp bình quân/hộ giảm khoảng 61%, hình thành nên những thửa ruộng có diện tích tập trung đảm bảo tiêu chí "cánh đồng lớn”.

Trên diện tích đã dồn đổi, huyện Yên Thủy chú trọng xây dựng hệ thống đường giao thông, kênh mương nội đồng theo quy hoạch NTM được duyệt, tạo điều kiện thuận lợi để gia tăng mức độ cơ giới hoá, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, nâng cao hiệu quả công tác tưới tiêu, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, từ đó nâng cao năng suất cây trồng và thu nhập cho nông dân, thuận lợi cho việc quản lý. Theo đánh giá của UBND huyện: Nhờ thành công bước đầu trong công tác dồn điền, đổi thửa, huyện Yên Thủy có nền tảng thuận lợi để tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại và nâng cao giá trị. Trong 5 năm qua, các hình thức tổ chức sản xuất đã thay đổi phù hợp với điều kiện phát triển của sản xuất nông nghiệp. Toàn huyện đã chuyển đổi 3 HTX, thành lập mới 10 HTX, 17 tổ hợp tác. Cùng với đó, sức hút đầu tư vào nông nghiệp được cải thiện đáng kể. Đã có nhiều doanh nghiệp ngoài huyện đầu tư vào nông nghiệp, bước đầu đem lại hiệu quả như Công ty TNHH Tân Lộc Phát, Công ty Solavina, Công ty mía đường Việt-Đài...

Các xã sau khi tích tụ ruộng đất thành công đang thu hút được các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi, điển hình như: Dự án "Chuỗi sản xuất cà gai leo tại xã Yên Trị” thực hiện trên 20 ha của HTX Ninh Hòa xã Yên Trị; Dự án "Chuỗi sản xuất bí xanh tại xã Đoàn Kết” thực hiện trên 15 ha tại xóm Nam Bình; Dự án "Liên kết sản xuất - tiêu thụ dưa leo thương phẩm” quy mô 30 ha tại 3 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết, Bảo Hiệu; Dự án "Liên kết tiêu thụ sản phẩm bưởi Diễn tiêu chuẩn VietGAP” quy mô 30 ha tại 2 xã Ngọc Lương và Bảo Hiệu... Đây chính là những diễn biến đầy thuyết phục cho thấy huyện Yên Thủy đã đi đúng hướng và sẽ tiếp tục bám sát định hướng này trong những năm tiếp theo: tích tụ ruộng đất để tạo ra nhiều giá trị bền vững cho sản xuất nông nghiệp.

Thu Trang

Các tin khác


Cán bộ, đảng viên nêu gương trong thực hiện quy định về quản lý đô thị, đất đai

Quán triệt các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) gắn với việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định về công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TH.U, ngày 20/4/2021 về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; cán bộ lãnh đạo, quản lý; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý đô thị (QLĐT), quản lý đất đai (QLĐĐ) trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025.

Xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP thuỷ sản

Đến nay, tỉnh ta có 9 sản phẩm thuỷ sản chế biến được công nhận tiêu chuẩn OCOP 3 và 4 sao. Việc xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị các sản phẩm thuỷ sản nuôi trồng, phát triển nghề nuôi thuỷ sản bền vững.

Xã Mường Chiềng nỗ lực giảm nghèo

Xã Mường Chiềng (Đà Bắc) có 8 xóm, 946 hộ với 4.070 nhân khẩu. Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã chú trọng lãnh, chỉ đạo công tác giảm nghèo, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống người dân.

Toàn tỉnh có 158 sản phẩm OCOP

Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 158 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 2 sản phẩm tiềm năng hạng 5 sao; 32 sản phẩm hạng 4 sao; 124 sản phẩm hạng 3 sao.

Người dân đang hình thành thói quen không dùng tiền mặt

Thời gian qua, thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trên địa bàn tỉnh phát triển khá mạnh, có mặt hầu hết trong các hoạt động kinh doanh, mua bán, trao đổi. Hoạt động chuyển khoản, không dùng tiền mặt (KDTM) không chỉ diễn ra ở các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, sản xuất mà ngày càng phổ biến hơn tại nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, điều mà trước đây hiếm thấy.

Nông dân xã Thu Phong góp sức giữ vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Với trên 620 hội viên nông dân, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) xã Thu Phong (Cao Phong) đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM với nhiều cách làm hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo. Qua đó góp phần giữ vững các tiêu chí NTM nâng cao tại địa phương, nổi bật nhất là tổ chức các mô hình phát triển kinh tế và duy trì hoạt động bảo vệ môi trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục