(HBĐT) - Cùng với giải phóng mặt bằng (GPMB), việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) luôn là vấn đề các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh nhận được nhiều phản ánh của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư. Đây cũng được xem là vướng mắc đối với phát triển KT-XH nói chung và thu hút đầu tư nói riêng. Xác định rõ vấn đề này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn sát sao lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thông thoáng, minh bạch trong các TTHC.


Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch. 

Ngay khi bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, đối với công tác cải cách TTHC, Tỉnh ủy đã lãnh đạo các cấp, ngành đăng tải chi tiết trên trang thông tin điện tử của đơn vị để các tổ chức, công dân biết, thực hiện. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; về quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện TTHC và phê phán những hiện tượng tiêu cực, thái độ cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà cho công dân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2174/QĐ-UBND, ngày 24/9/2021 về công bố TTHC mới ban hành; TTHC được sửa đổi, bổ sung; TTHC thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND cấp huyện, cấp xã.

Ngày 11/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1688/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục TTHC cắt giảm 30% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các TTHC về đất đai đã được cắt giảm 30%, trong đó có các dự án đầu tư ngoài NSNN, thủ tục nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất (SDĐ). UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành TN&MT; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ điện tử qua mạng internet, thông qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 theo Quyết định số 449/QĐ-UBND, ngày 3/3/2021 của UBND tỉnh. Đồng thời xây dựng kế hoạch về hoạt động kiểm soát TTHC để rà soát các quy định, TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở TN&MT nhằm phát hiện những quy định, thủ tục không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, phù hợp, tính hợp pháp; phát hiện những TTHC còn rườm rà, mâu thuẫn, chồng chéo, gây khó khăn, cản trở cho quá trình giải quyết công việc đối với các tổ chức, DN và công dân.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp của các cấp, các ngành được tăng cường. Đối với các TTHC về đất đai, bồi thường GPMB đã được Sở TN&MT niêm yết công khai trên trang Thông tin điện tử của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trang thông tin điện tử của ngành. Sở TN&MT cũng thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về những quy định, TTHC.

Mặc dù đã có sự chuyển biến tích cực giúp giải quyết các TTHC cho các tổ chức, cá nhân được kịp thời, giảm sự phức tạp. Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Trần Anh, Giám đốc Sở TN&MT, công tác cải cách TTHC còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Số lượng TTHC về đất đai, GPMB nhiều, lại thường xuyên thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung dẫn đến việc nắm bắt, cập nhập nội dung mất nhiều thời gian.

Ngoài ra, công tác bồi thường GPMB liên quan đến quyền lợi trực tiếp của người SDĐ, quy trình thực hiện qua nhiều công đoạn, đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, ngành ở các địa phương, do đó chưa đưa nội dung bồi thường GPMB vào TTHC công của tỉnh. Cũng theo Sở TN&MT, nhiệm vụ chuyên môn của ngành liên quan đến nhiều lĩnh vực, lợi ích của nhiều đối tượng. Vì vậy khi thực hiện TTHC mất nhiều thời gian, khó khăn cho việc giảm bớt thời gian thực hiện các thủ tục.

Vướng mắc về TTHC đã tạo ra độ trễ trong cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. "Tỉnh ta nên có bước đột phá thay đổi trong cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành chức năng. Tránh gây rườm rà, phức tạp, kéo dài thời gian của DN trong giải quyết TTHC, chế độ, chính sách liên quan đến nhà đầu tư, liên quan đến việc tiếp cận thông tin, đất đai” - ông Hà Văn Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh bày tỏ.

Để thúc đẩy phát triển KT-XH, nhất là nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, một trong những giải pháp quan trọng đã và đang được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo là xây dựng chính quyền điện tử; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính. Tạo động lực, phát huy tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức; kiên quyết xử lý, điều chuyển cán bộ gây khó khăn, nhũng nhiễu DN. Hướng dẫn các tổ chức nộp hồ sơ điện tử qua môi trường mạng, thông qua dịch vụ công mức độ 3, 4 đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để giải quyết TTHC cho các tổ chức theo quy định.  

Đảm bảo thực hiện đúng thời gian, đặc biệt đối với các dự án trọng tâm, trọng điểm; cử các sở, ngành có liên quan thành lập tổ công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án nhằm kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để đẩy nhanh tiến độ. Tiếp tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trình tự hoàn thiện hồ sơ để thực hiện TTHC một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Đặc biệt, trong năm 2022, tỉnh đặt mục tiêu thứ hạng Chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 3 bậc; trong đó nâng thứ hạng Chỉ số Tiếp cận đất đai lên ít nhất 5 bậc. Để đạt được, một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được UBND tỉnh chỉ đạo là: Đẩy mạnh cải cách về đăng ký đất đai và đổi mới quản lý hành chính đất đai. Nghiên cứu, thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục đăng ký sở hữu và chuyển nhượng tài sản; xây dựng kế hoạch số hóa và lưu trữ hồ sơ địa chính ở dạng số để đưa vào khai thác sử dụng tại Văn phòng đăng ký đất đai; ứng dụng CNTT trong thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ, tài sản gắn liền với đất. Nghiên cứu triển khai kết nối thông tin điện tử để trao đổi thông tin dữ liệu đất đai giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế trong việc xác định nghĩa vụ tài chính khi người SDĐ thực hiện giao dịch về đất đai và tài sản gắn liền với đất. Đồng thời nghiên cứu ban hành hoặc kiến nghị ban hành quy định cho phép người dân, DN dễ dàng tiếp cận bản đồ thửa đất…

                                                                             
Thu HiềnCác tin khác


Giảm tiếp lãi vay để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi

Lãi suất điều hành vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định giảm thêm 0,5 điểm phần trăm, tạo cơ sở giảm tiếp lãi vay. Mặc dù lãi suất cho vay đang có động thái giảm, nhưng thực tế vẫn ở mức cao.

Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư

Tại hội nghị, Hà Tĩnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 nhà đầu tư với 15 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 9.616 tỷ đồng.

Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao về rác thải nhựa tại Paris

Ngày 27/5, Hội nghị cấp cao về giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa đã diễn ra tại trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) ở thủ đô Paris.

Những chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 22 - 26/5

Thủ tướng chỉ thị nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh... là những chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 22-26/5/2023.

Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững Khu công nghiệp Nhuận Trạch

(HBĐT) - Kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Nhuận Trạch (Lương Sơn) mới đây, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo đưa KCN này là công trình dự án trọng điểm của tỉnh để tập trung chỉ đạo, xây dựng KCN Nhuận Trạch trở thành hình mẫu về phát triển hạ tầng công nghiệp đồng bộ, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế bền vững.

Hơn 700 đại biểu sẽ tham dự hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh

Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư với chủ đề "Hà Tĩnh - Hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 28/5 với sự tham gia của hơn 700 đại biểu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục