(HBĐT) - Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (ĐTC) năm 2023 của tỉnh dự kiến đến hết tháng 9 mới đạt 20% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thấp so với bình quân cả nước (cả nước 39%). UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư, sở, ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu giải ngân đạt trên 90% kế hoạch vốn ĐTC được giao.Nhà thầu tập trung thi công xử lý điểm đen trên quốc lộ 6, dự kiến hoàn thành vào quí I/2024.

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) có tổng mức đầu tư 4.120 tỷ đồng, trong đó, ngân sách T.Ư 2.500 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 1.620 tỷ đồng. Quy mô đầu tư chia làm 2 đoạn tuyến (đoạn Km0 - Km32 từ TP Hòa Bình đến huyện Kim Bôi và đoạn Km0 - Km19 từ TP Hòa Bình đến huyện Đà Bắc). Trong đó, giai đoạn 1 (Km0 - Km32 từ huyện Kim Bôi đến nút giao với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình) đã khởi công ngày 26/2/2023. Đến nay, kế hoạch vốn được giao trên 1.025,3 tỷ đồng (năm 2023 là 594,685 tỷ đồng), đã giải ngân 510/1.025,3 tỷ đồng (đã giải ngân 95,8/594,685 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2023). Hiện nhà thầu đã tổ chức thi công đạt 87,88/1.666 tỷ đồng, đạt 5,2% giá trị hợp đồng. Nhà thầu đang tổ chức thi công tại 6 vị trí cầu và 2 vị trí hầm chui, đạt giá trị thực hiện lũy kế 87,88/174 tỷ đồng (50%).

Theo kế hoạch vốn năm 2023, dự án còn phải giải ngân khoảng 500 tỷ đồng. Dự án gặp khó khăn về thủ tục chuyển đổi đất lúa, đất rừng; công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), bồi thường, hỗ trợ tái định cư ở một số nơi chưa được tập trung cao độ… Ông Bùi Ngọc Tâm, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho biết: Nếu đến tháng 11 có sự chấp thuận của Chính phủ về chuyển đổi đất rừng, đất lúa của dự án sẽ có khả năng giải ngân được 98% kế hoạch vốn. Dự án còn khoảng 500 tỷ đồng phải giải ngân, khả năng phần xây lắp sẽ giải ngân khoảng 200 tỷ đồng, còn 300 tỷ đồng dành cho GPMB. Để bảo đảm kế hoạch giải ngân, đề nghị các địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ GPMB, trước mắt trong phạm vi không phải chuyển đổi đất rừng, đất lúa. Các sở, ngành sớm trình cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi.

Kế hoạch ĐTC vốn NSNN năm 2023 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg, ngày 3/12/2022 là 10.090,9 tỷ đồng. Số vốn HĐND tỉnh giao 10.220 tỷ đồng. Đến ngày 6/9/2023, UBND tỉnh phân bổ, giao chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án là 10.220 tỷ đồng. Ước thực hiện, giải ngân vốn ĐTC hết tháng 9 là 2.054,8 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch vốn UBND tỉnh giao chi tiết, trong đó: Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh giải ngân 961 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 33% kế hoạch vốn UBND tỉnh giao chi tiết; vốn ngân sách T.Ư giải ngân 1.093,6 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch vốn UBND tỉnh giao chi tiết.

Bên cạnh những nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân đạt khá như: Vốn theo tiêu chí, định mức ngân sách tỉnh (68%), nguồn thu từ xổ số kiến thiết (75%), nguồn đầu tư khác (55%) thì các nguồn vốn chương trình đều có tỷ lệ giải ngân thấp (dưới 30%). Số vốn giải ngân chủ yếu từ các dự án chuyển tiếp, những dự án khởi công mới có tỷ lệ giải ngân rất thấp hoặc chưa giải ngân.

Lý do là nguồn thu sử dụng đất chưa bảo đảm kế hoạch được duyệt nên chưa có nguồn bố trí cho các dự án. Các dự án khởi công mới chậm hoàn thành thủ tục đầu tư, thủ tục đấu thầu và lựa chọn nhà thầu nên chưa đủ điều kiện thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn được giao và một số dự án đang điều chỉnh dự án. Như chương trình mục tiêu quốc gia có tỷ lệ giải ngân năm 2023 thấp (17%), do số vốn giải ngân của các chương trình chủ yếu thuộc kế hoạch vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ năm 2022 sang năm 2023. Những dự án sử dụng vốn nước ngoài (ODA) có tỷ lệ giải ngân thấp hoặc chưa thể giải ngân do vướng mắc trong thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư. Các dự án ĐTC gặp khó khăn về nguồn cung cấp vật liệu đất đắp nền đường (đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) kết nối quốc lộ 6; đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La…). Một số dự án gặp vướng mắc trong GPMB, chủ yếu là vướng mắc về đơn giá, phương án bồi thường còn chồng chéo giữa quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành. Dự án lĩnh vực giao thông sử dụng vốn ngân sách T.Ư từ Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH (4.650 tỷ đồng) mới được giao chi tiết kế hoạch vốn ngày 6/9/2023, đang thực hiện các bước hoàn thiện thủ tục đầu tư nên chưa thể tiến hành giải ngân…

Tại cuộc họp chuyên đề của Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh vừa qua, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, theo kế hoạch đến ngày 30/9 phải giải ngân 60% kế hoạch, đến cuối năm phải giải ngân 90% kế hoạch vốn năm 2023. Các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về GPMB, các thủ tục liên quan để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

UBND tỉnh yêu cầu, đưa tỷ lệ giải ngân vốn ĐTC vào tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đang tập trung đôn đốc thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn ĐTC; chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB; đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu đúng quy định pháp luật, sớm khởi công công trình. Tập trung tháo gỡ khó khăn về vấn đề đất đắp cho công trình. Đối với các dự án gặp khó khăn, vướng mắc chưa thể triển khai thực hiện giải ngân ngay, hoặc dự án đã hoàn thành không sử dụng hết kế hoạch vốn được giao, UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn ĐTC năm 2023 (lần 1) với tổng số vốn 76,6 tỷ đồng, tiếp tục thực hiện rà soát, điều chỉnh vốn trong tháng 9/2023.

Tổ công tác của tỉnh kiểm tra, đôn đốc, kịp thời đề xuất phương án giải quyết khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn ĐTC của các công trình, dự án. Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố phối hợp cơ quan liên quan đẩy mạnh tăng thu nguồn thu sử dụng đất, nguồn thu xổ số kiến thiết để đảm bảo có nguồn vốn bố trí cho các dự án triển khai thực hiện. Tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các cá nhân gây chậm trễ trong việc giao vốn, thanh toán vốn. Rà soát, chủ động đề xuất cắt giảm, điều chỉnh vốn của các dự án không còn nhu cầu sử dụng hoặc không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2023 cho các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.


Lê Chung


Các tin khác


Đông Nam Bộ "rộng cửa" đón nhà đầu tư FDI

Các tỉnh, thành phố ở Đông Nam Bộ luôn có sức hấp dẫn lớn, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Đối thoại chính sách phát triển hợp tác xã nông nghiệp 

Ngày 6/12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách phát triển HTX nông nghiệp năm 2023. Đến dự có đại diện các sở, ban, ngành và các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo (tóm tắt) tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024

Tại Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo (tóm tắt) tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024. Báo Hòa Bình điện tử trân trọng đăng toàn văn báo cáo.

Bưởi Diễn Đại Đồng khẳng định thương hiệu OCOP 4 sao

Xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương là xóm tiêu biểu, đi đầu trong phong trào trồng bưởi của huyện Yên Thủy. Diện mạo nông thôn và đời sống của người dân nơi đây đang từng ngày thay đổi nhờ hiệu quá kinh tế của cây bưởi Diễn. Thành quả đó gắn liền với ông Phạm Thừa Dũng, người tiên phong đưa cây bưởi Diễn về đồng đất Đại Đồng.

Bảo vệ, chăm sóc cây trồng dưới thời tiết giá lạnh

Trên địa bàn tỉnh đã và đang trải qua những đợt rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Trên những cánh đồng, nông dân tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ đông, đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Quyết liệt chỉ đạo dự án hồ chứa nước Cánh Tạng

UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), xây dựng tái định cư (TĐC), tổ chức thi công dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình đầu mối vào năm 2024, hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 6/2026, trước kế hoạch 6 tháng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục