(HBĐT) - Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt, giúp đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và cấp ủy giao. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Xuất phát từ vai trò quan trọng đó, năm 2016, BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đã ban hành Đề án số 03 về nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt cấp ủy và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Sau 5 năm, đề án đã tạo nên những chuyển biến đáng ghi nhận.


Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những vấn đề được BCH Đảng bộ Khối CCQ tỉnh đặc biệt quan tâm, đưa vào thảo luận tại các chương trình làm việc định kỳ. Ảnh chụp tháng 3/2021.

Sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo 

Ngay sau khi đề án được ban hành, BTV Đảng ủy Khối đã chỉ đạo 100% cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên và ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện ở đơn vị mình; đưa nội dung nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt cấp ủy và SHCB vào chương trình công tác và định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện. 

Đồng chí Đỗ Lệnh Vượng, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cho biết: Nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức, thực hiện, trong quá trình triển khai đề án, BTV Đảng ủy Khối đã ban hành hướng dẫn về sinh hoạt đối với các loại hình chi bộ trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh; quy định về việc dự SHCB của cấp ủy viên các cấp trong Đảng bộ Khối và nhiều công văn về việc triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên về SHCB. 

Đảng ủy thành lập tổ công tác phụ trách các TCCSĐ; phân công các đồng chí ủy viên BTV, chuyên viên phụ trách các TCCSĐ bố trí thời gian dự sinh hoạt với các chi bộ, đảng bộ được phân công theo dõi. Từ năm 2016 đến nay, các thành viên tổ công tác cấp ủy đã tham dự được 35 kỳ họp cấp ủy và gần 150 kỳ SHCB. Thông qua hoạt động của tổ công tác cấp ủy, cán bộ, chuyên viên phụ trách, theo dõi cơ sở đã duy trì tốt việc nắm bắt tình hình SHCB cũng như hoạt động ở cơ sở, kịp thời thông tin, truyền đạt và phản ánh tình hình, kết quả tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối. Định kỳ hàng tháng, các đồng chí ủy viên thường vụ phụ trách và chuyên viên theo dõi TCCSĐ họp, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

Đảng ủy chỉ đạo thành lập trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối; đồng thời chỉ đạo Ban biên tập phối hợp với cấp ủy các cơ quan báo, đài và cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc cung cấp tin, bài phản ánh hoạt động của các TCCSĐ, đoàn thể trực thuộc. Nhiều tin, bài tuyên truyền về đơn vị, cá nhân điển hình thực hiện tốt công tác triển khai thực hiện nghị quyết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng được Đảng ủy Khối đặc biệt quan tâm. Trong 4 năm qua, Đảng ủy đã tổ chức 14 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên các TCCSĐ và cán bộ làm công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, văn phòng cấp ủy. Trong 5 năm thực hiện đề án, BTV Đảng ủy Khối đã tổ chức 2 đợt bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 1.000 lượt đồng chí là bí thư, chủ nhiệm (phó chủ nhiệm), cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, cán bộ làm công tác đảng vụ ở các chi, đảng bộ cơ sở. Nội dung bồi dưỡng, tập huấn tập trung phổ biến về nghiệp vụ công tác Đảng, nội dung, quy trình, phương pháp tổ chức SHCB thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Báo cáo viên là đồng chí bí thư, trưởng các Ban Đảng của Đảng ủy Khối trực tiếp truyền đạt, trao đổi nội dung các chuyên đề, giải đáp ý kiến, vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Hiệu quả triển khai, thực hiện tại các tổ chức Đảng trực thuộc

Sau khi Đề án số 03 về nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt cấp ủy và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020  được ban hành, 100% cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc đã triển khai phổ biến, quán triệt nội dung nghị quyết, xây dựng nghị quyết hoặc kế hoạch triển khai thực hiện. Nhiều chi bộ đã lựa chọn, tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên đề, trong đó chú trọng sinh hoạt chuyên đề về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cấp ủy các TCCSĐ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án số 03 của Đảng ủy Khối. Chỉ đạo các chi ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, coi trọng việc tự kiểm tra, giám sát của chi bộ, chi ủy và của đảng viên, bảo đảm các nguyên tắc trong tổ chức SHCB và phân công đồng chí đảng ủy viên dự sinh hoạt cùng chi bộ. Đồng thời, chọn chi bộ làm điểm rút kinh nghiệm để triển khai thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát tại một số TCCSĐ và dự sinh hoạt của tổ công tác phụ trách TCCSĐ cho thấy, các chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc duy trì SHCB: việc SHCB đi vào nền nếp, chất lượng SHCB được nâng lên, nội dung sinh hoạt đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Dự buổi sinh hoạt chuyên đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của chi bộ 1, cơ quan Tỉnh Đoàn, đồng chí Hoàng Xuân Giao, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Đây là chi bộ tiêu biểu trong thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ. Việc lựa chọn chủ đề sinh hoạt được cấp ủy chi bộ bàn bạc, lựa chọn phù hợp với đặc điểm, tình hình. Các đảng viên dự sinh hoạt tham gia đóng góp ý kiến, tạo không khí sôi nổi. Sau các đợt học tập chuyên đề hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên, công chức trong chi bộ đều viết thu hoạch, chủ động xây dựng kế hoạch công tác, xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. 

Tại Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, cùng với chú trọng chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cấp ủy xác định công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ trọng tâm. Do vậy, nội dung này được cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ban đặc biệt quan tâm, đưa vào các kỳ SHCB. Theo đó, cấp ủy cập nhật, triển khai đầy đủ các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên, tạo điều kiện thuận lợi tối đa về môi trường rèn luyện, phấn đấu cho cán bộ, viên chức, người lao động được học tập, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng. Quần chúng ưu tú được Đảng ủy, Ban Giám đốc tạo môi trường rèn luyện, thử thách thông qua đảm nhiệm các phần việc, công trình, lấy sản phẩm làm thước đo để tổ chức kết nạp Đảng. Theo đồng chí Phan Văn Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban, nhiệm kỳ vừa qua, cấp ủy đã cử 20 quần chúng tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp 19 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 300% chỉ tiêu nghị quyết. Qua rèn luyện, thử thách, các đảng viên đều phát huy năng lực trong thực hiện chức trách được giao. Từ 10 đảng viên ban đầu, đến nay đã phát triển thành Đảng bộ với 6 chi bộ, trên 30 đảng viên. 

Đồng chí Đỗ Lệnh Vượng, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cho biết thêm: Sau 5 năm, 5 nhóm chỉ tiêu cơ bản được nêu trong đề án đều thực hiện đạt, nhiều chỉ tiêu vượt và vượt cao so với chỉ tiêu đề ra. Trong đó, 100% chi bộ xây dựng quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình theo quy định của Ban Bí thư T.Ư; 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt đủ kỳ trong năm, sinh hoạt chuyên đề theo quy định; hàng năm có 50% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó, 20% đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên… Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và SHCB, từ tổng kết Đề án số 03, BTV Đảng ủy Khối CCQ tỉnh nhận định, cần tăng cường hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng mở rộng đối tượng, phạm vi sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó, BTV đã giao Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tham mưu xây dựng nghị quyết về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả SHCB trong Đảng bộ Khối giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo để tổ chức thực hiện.

Hải Yến

Một trong những giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4

Cần nhận thức sâu sắc rằng, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ là một trong những biện pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” ngay từ mỗi đảng viên. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Đề án số 03 ở Đảng bộ Khối còn bộc lộ những hạn chế, cụ thể như: quy chế làm việc của một số ít chi bộ chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời khi cần thiết; trong sinh hoạt chưa đánh giá sâu tình hình tư tưởng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng tháng của đảng viên; một số cấp ủy và bí thư chi bộ điều hành hoạt động của chi bộ và sinh hoạt chi bộ còn rập khuôn, chưa khoa học; việc thực hiện chấm điểm đánh giá chất lượng sau mỗi kỳ sinh hoạt còn lúng túng, hình thức…

Ngoài việc khắc phục những hạn chế nói trên, trong thời gian tới, BTV Đảng ủy Khối tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Trong đó phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy thực hiện hiệu quả Đề án số 03; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy viên cơ sở. Chỉ đạo nâng cao chất lượng việc dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, hướng dẫn cơ sở nghiệp vụ, quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Nguyễn Đức Cường
Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Cần tăng cường việc cử cấp ủy cấp trên tham gia sinh hoạt chi bộ

Những năm qua, việc sinh hoạt thường kỳ, chuyên đề của chi bộ Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh đi vào nền nếp, được thực hiện bài bản, khoa học, có chất lượng theo đúng quy định, hướng dẫn. 

Tuy nhiên phải khẳng định rằng, khi có sự tham gia của đại biểu cấp ủy cấp trên, quá trình sinh hoạt càng thêm nghiêm túc; đảng viên có trách nhiệm hơn trong phát biểu ý kiến… Bản thân tôi và các đồng chí trong cấp ủy cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn trong việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh đó, được sự chỉ đạo, gợi ý từ Đảng ủy, chi bộ đã lựa chọn tốt chủ đề sinh hoạt chuyên đề. Qua đó, buổi sinh hoạt chuyên đề trở thành diễn đàn để đảng viên hiến kế, nhằm đóng góp tích cực, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn.

Đặng Văn Vónh
Bí thư chi bộ Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh
Các tin khác


Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại

(HBĐT) - Xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em là vấn nạn không mới nhưng cũng chưa bao giờ là cũ khi vụ việc vẫn thường xảy ra. Các hành vi XHTD trẻ em đều gây tổn thương, hậu quả nặng nề, lâu dài về cả thể chất, tâm lý và sức khỏe của trẻ. Bởi vậy, bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị XHTD là vấn đề cần quan tâm, trách nhiệm của toàn xã hội.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả bộ máy chính quyền

(HBĐT) - Với sự tập trung chỉ đạo các nội dung cải cách hành chính (CCHC), tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, hiệu quả bộ máy chính quyền được cải thiện, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, tỉnh đang tập trung chỉ đạo các giải pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy dịch vụ công, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành, quản lý thực thi công vụ, xây dựng chính quyền đồng hành phục vụ doanh nghiệp và người dân. 

“Phòng hỏa hơn cứu hỏa” trong cao điểm nắng nóng

(HBĐT) - Mùa nắng nóng đang bước vào giai đoạn cao điểm. Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh khuyến cáo người dân nâng cao hơn nữa ý thức phòng ngừa.

Tìm giải pháp cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

(HBĐT) - Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là công cụ theo dõi thực thi chính sách, phản ánh của người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công (DVC) của chính quyền các cấp; là kênh tham khảo của các địa phương trong quản lý nhà nước, thực hiện chính sách, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Năm 2022, chỉ số PAPI của tỉnh xếp thứ 43/63 tỉnh, thành phố, giảm 24 bậc so với năm 2021, nằm trong nhóm trung bình thấp. Tỉnh đang tập trung các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI năm 2023 và những năm tiếp theo.

Để hạn chế tình trạng cưỡng chế thi hành án dân sự

(HBĐT) - Thực hiện công tác thi hành án dân sự (THADS), mỗi năm toàn tỉnh thụ lý giải quyết từ 4.600 - 4.800 vụ việc. Số án năm sau cao hơn năm trước cả về số lượng và giá trị, nguyên nhân do số lượng vụ việc tranh chấp tăng. Những năm qua, xác định công tác THADS là một trong những nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần ổn định xã hội, Cục THADS tỉnh đưa ra nhiều giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác này. Tuy nhiên, vẫn còn không ít bản án, quyết định có hiệu lực thi hành nhưng không được tự nguyện thi hành và phải cưỡng chế THADS.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

(HBĐT) - Giám sát, phản biện xã hội (GS, PBXH) là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH). Quyền này được quy định trong Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam và được cụ thể hoá bằng các quyết định, chỉ thị, quy định của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chỉ thị, kết luận về công tác này. Việc thực hiện góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Tuy nhiên, GS,PBXH của MTTQ và các tổ chức CT-XH còn những hạn chế, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhằm đáp ứng kỳ vọng của Đảng và mong đợi của Nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục