Để huy động được sức mạnh nhân dân, Đảng phải trong sạch vững mạnh, chăm lo đời sống người dân; cán bộ, đảng viên gương mẫu; từ đó, tạo niềm tin và phát huy sức mạnh của người dân.


Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 25/3, tại Hà Nội, Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý cho Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương, chủ trì hội nghị.

Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài; các thành viên Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương tham dự hội nghị.

Trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Điểu K'Ré cho biết, Ban Dân vận Trung ương xây dựng chương trình hành động với 4 nội dung chính: tham mưu quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết; tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng với công tác dân vận; tổ chức có hiệu quả các cơ chế phối hợp công tác dân vận của hệ thống chính trị; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận.

Cụ thể, một trong những nội dung công tác dân vận cần tập trung quán triệt, tuyên truyền trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về việc thực hành và phát huy rộng rãi sự dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; khơi dậy, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cùng với đó, liên quan đến nội dung "phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân,” văn kiện Đại hội XIII nêu rõ việc thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.”

[Tạo đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng]

Ban Dân vận Trung ương đã tham mưu cho Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tập trung thực hiện tốt công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; công tác dân vận của lực lượng vũ trang; công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận thực hiện trên nguyên tắc "dân biết, hiểu, đồng thuận, tạo sức mạnh chung cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc."

"Không có dân thì không thể có sự thành công của đất nước. Do đó, văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề cao, nhấn mạnh vai trò và sức mạnh của con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam. Nhân dân được đặt ở vị trí trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp đổi mới đất nước,” Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh. 

Đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh quan điểm, "cả hệ thống chính trị cùng làm công tác dân vận."

Công tác dân vận phải quan tâm thực chất đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; đồng thời đề cao vai trò làm chủ của người dân, tích cực tham gia vào quá trình xây dựng đất nước, bảo vệ quyền lợi chính mình, cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển đời sống vùng đồng bào dân tộc...

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, để huy động được sức mạnh nhân dân, Đảng phải trong sạch vững mạnh, chăm lo đời sống người dân; cán bộ, đảng viên gương mẫu; từ đó, tạo niềm tin và phát huy sức mạnh của người dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách.

Cùng với đó, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị rà soát lại, bổ sung nội dung cụ thể trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; đồng thời bổ sung yêu cầu Chính phủ, chính quyền các cấp chú trọng hướng tới nền hành chính phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch./.


Theo TTXVN

Các tin khác


Sổ tay Người giám sát: “Thuốc đắng dã tật”                                   

(HBĐT) - Tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình (TPB&PB), đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý là một chủ trương đúng đắn và xuyên suốt của Đảng, được quy định chặt chẽ trong Quy định số 123-QĐ/TW, ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị.

Củng cố hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh trật tự hai xã Hang Kia, Pà Cò

(HBĐT) - Hang Kia, Pà Cò là 2 xã vùng cao thuộc huyện Mai Châu, dân số gần 6 nghìn người, trong đó, dân tộc Mông chiếm 98,83%, tỷ lệ hộ nghèo cao; hạ tầng KT-XH còn nhiều khó khăn; nhận thức về pháp luật của Nhân dân thấp, ANCT-TTATXH, nhất là tội phạm ma túy diễn biến phức tạp.

Đẩy mạnh đấu tranh tội phạm trên không gian mạng

(HBĐT) - Từ khi thành lập tổ công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao với 4 cán bộ, chiến sỹ, Công an huyện (CAH) Yên Thủy đã đấu tranh, làm rõ nhiều vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn. 

Huyện Cao Phong phát huy vai trò cấp ủy trong phòng, chống tham nhũng

(HBĐT) - Công tác phòng, chống tham nhũng ( PCTN) luôn được BTV Huyện ủy coi trọng, tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tham gia, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp với mục đích ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, giữ vững an ninh chính trị, đẩy mạnh phát triển KT-XH, nâng cao đời sống Nhân dân - đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong khẳng định.

Hiệu quả thông tin phòng, chống dịch Covid-19

(HBĐT) - Thời gian qua, ghi nhận sự chỉ đạo kịp thời và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng đã cơ bản làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng, mạng xã hội phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác hoạt động chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nền kinh tế định hướng XHCN giúp Việt Nam tự tin hướng đến tương lai

Chuyên gia Nga nhận định phương cách hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam có sự khác biệt nhất định và điều đó đã tác động tích cực đến cuộc sống và sự phát triển của Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục