(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ ban hành Kết luận số 258-KL/TU, ngày 10/6/2022 về sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế số 07-QC/TU, ngày 27/3/2019 của BTV Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại (TXĐT) trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) và Nhân dân (Quy chế số 07-QC/TU). 

Kết luận nêu: Việc tổ chức TXĐT giúp nâng cao năng lực quản lý, điều hành, ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, đó là: Một số địa phương, đơn vị tổ chức TXĐT còn hình thức, hiệu quả chưa cao; vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức CT-XH về thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sau các cuộc TXĐT chưa rõ nét, thường xuyên…

Để tiếp tục thực hiện tốt Quy chế số 07-QC/TU, BTV Tỉnh uỷ yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền; MTTQ, các tổ chức CT-XH tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể CT-XH, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Quy chế số 07-QC/TU, ngày 27/3/2019; Quy chế số 09-QC/TU, ngày 1/7/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân.  

Hằng năm, căn cứ tình hình thực tế, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xác định nội dung và lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc TXĐT trực tiếp với MTTQ, các tổ chức CT-XH, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp, đối thoại chuyên đề để giải quyết kịp thời những phát sinh từ thực tiễn; coi công tác TXĐT là nhiệm vụ thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời hàng năm tổ chức đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện TXĐT; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những cách làm hay, có hiệu quả.
Chính quyền các cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành. Chỉ đạo giải quyết tốt các nội dung tiếp thu ý kiến sau TXĐT; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh nếp sống văn minh, văn hóa công sở. Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Nâng cao vai trò của MTTQ, tổ chức CT-XH các cấp trong việc thực hiện TXĐT. Chủ động nắm bắt tình hình và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên, Nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, phức tạp để phối hợp tham mưu giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tổ chức các cuộc TXĐT theo Quy chế số 07-QC/TU. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, thống nhất giữa các cơ quan trong việc tiếp TXĐT và tiếp thu ý kiến. Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức CT-XH, quân sự, công an các cấp cần chủ động phối hợp chặt chẽ nắm tình hình Nhân dân, tổ chức khảo sát, lấy ý kiến Nhân dân trước khi tổ chức hội nghị TXĐT…

PV (TH)

Các tin khác


Một số điểm mới trong Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm: Phần II - Quy định về kỷ luật tổ chức đảng

Chương II: Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, tập trung vào xây dựng các hành vi vi phạm của tổ chức đảng trong kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền; chủ động kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đảng viên thuộc tổ chức mình; bổ sung các hành vi để phù hợp, đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật.

Một số điểm mới trong Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Ngày 6/7/2022, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, thay thế Quy định số 07-QĐi/TW, về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị khóa XII.

Bài 1: Nổi tiếng, tai tiếng và vết trượt suy thoái

Mọi thời đại từ cổ chí kim, người nổi tiếng (NNT) luôn có vị thế quan trọng. Phong cách, lối sống của NNT có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội.

Phòng chống, đấu tranh thói ba phải và thái độ “im lặng đáng sợ”

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Xây dựng nền chính trị liêm chính

Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích liêm "là trong sạch, không tham lam”, là "không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham người tâng bốc mình” (1). Chính "nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn” (2). 

Đừng nhân danh tự do để vi phạm tự do một cách trắng trợn

Từ lâu, một số cơ quan truyền thông phương Tây, nhất là các trang tiếng Việt của những "ông lớn” như VOA, RFA, RFI, BBC... luôn nhân danh tự do, bảo vệ tự do báo chí, tự do ngôn luận để vi phạm một cách trắng trợn hoặc tinh vi, bóp méo sự thật khiến thông tin bị sai lệch, gây phương hại đến sự phát triển của quốc gia khác, ảnh hưởng không tốt đến quan hệ quốc tế...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục