Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tại Gia Lai rất quan tâm, ủng hộ.


Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Đề cao trách nhiệm nêu gương

Ông Võ Hoàng Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, Quy định số 144 cho thấy những chuẩn mực quan trọng mà cán bộ, đảng viên đều phải thấm nhuần, đặc biệt là tinh thần tự giác nêu gương. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược phải nêu gương trước đối với cấp dưới; cấp ủy nêu gương trước đảng viên; đảng viên nêu gương trước quần chúng.

Gia Lai là một địa bàn chiến lược về chính trị, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 50%, cán bộ, đảng viên tại cấp ủy, chính quyền cơ sở là một trong những nòng cốt giữ vững an ninh chính trị tại địa bàn. Vì thế, vấn đề nêu gương của đảng viên trước quần chúng đặc biệt được chú trọng, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

Già làng Ksor H'Blăm (xã Ia Mơ, huyện Chư Prông) cho rằng, để người dân tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng thì từng cán bộ, đảng viên tại cơ sở phải là người đi đầu, làm gương, đặc biệt là tại khu vực biên giới, vùng dân tộc thiểu số. Do đó, bản thân bà đã nỗ lực, cố gắng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, không tin, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục.

Bà Rơ Chăm H'Yéo, Trưởng Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Gia Lai cho rằng, theo Quy định số 144, trước tiên mỗi cán bộ, đảng viên phải chấp hành tốt, tự soi chiếu, tu dưỡng, kết hợp với 19 điều cấm của Đảng viên không được làm để hoàn thiện bản thân. Đối với tổ chức người cao tuổi, cán bộ, đảng viên thường xuyên tiếp xúc với nhân dân thôn làng, nên bản thân cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu thì bà con mới nghe theo những đường lối, chính sách được tuyên truyền.

Tăng cường tuyên truyền

Theo già làng Ksor H'Blăm, 5 điều trong Quy định số 144 là 5 chuẩn mực cơ bản của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Đây là những phẩm chất cơ bản của người cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ cơ sở. Để Quy định 144 đi vào cuộc sống, già làng Ksor H'Blăm cho rằng, các cấp ủy đảng cần đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên thấu hiểu từng tiêu chuẩn, từ đó soi chiếu, tu dưỡng, rèn luyện. Ngoài ra, cấp ủy, tổ chức đảng cần coi trọng hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát gắn với kết hợp phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc, báo chí và đặc biệt là vai trò của nhân dân. Qua đó chủ động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện, hành vi lệch lạc, vi phạm quy định của pháp luật.

Ông Võ Hoàng Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, nhấn mạnh trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 9/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai triển khai cho cán bộ, đảng viên học Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; sau đó, xây dựng và ban hành hướng dẫn triển khai, thực hiện Quy định trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, cốt lõi của Quy định 144-QĐ/TW trên các loại hình báo chí của địa phương, trên mạng xã hội; chủ động, thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, nhất là trên không gian mạng. Các đơn vị tham mưu gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo TTXVN

Các tin khác


Cán bộ liêm khiết tạo nên môi trường làm việc tích cực

Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (Quy định 144) là một bước tiến quan trọng trong việc củng cố, nâng cao phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, đảm bảo sự lãnh đạo hiệu quả và uy tín của Đảng trong thời kỳ mới. Đây là đánh giá chung của nhiều chuyên gia, học giả, đảng viên, trí thức Thủ đô ngay sau khi Quy định 144 được ban hành.

Phát triển nhân tố chính trị tinh thần của lực lượng quân y trong tình hình mới

Sức mạnh Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và bộ đội quân y nói riêng là sức mạnh tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó nhân tố chính trị tinh thần có vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, phát triển nhân tố chính trị tinh thần của lực lượng quân y đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là một trong những yếu tố cơ bản đảm bảo cho lực lượng quân y luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Giữ gìn sự nghiêm minh kỷ luật của Đảng - Bài 1

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người, đó là nhờ có kỷ luật”[1]. Chính nhờ có kỷ luật của Đảng nghiêm minh, các đảng viên nghiêm túc, tự giác chấp hành mà trong suốt 94 năm qua, Đảng ta đã vượt qua mọi thử thách hiểm nghèo và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Phòng, chống xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng

Không gian mạng là mạng lưới kết nối toàn cầu của các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm internet, hệ thống máy tính, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, là môi trường đặc biệt mà con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.

Quy định 144-QĐ/TW: Tiêu chí để lựa chọn nhân sự cho cấp ủy khóa mới

Theo nhiều cán bộ, đảng viên tỉnh Hà Nam, Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định 144) được ban hành ngắn gọn, bao quát với những tiêu chí rõ ràng nhằm cụ thể hóa hơn nữa các quy định đối với cán bộ, đảng viên đã ban hành trước đó, khẳng định quyết tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tuổi trẻ thành phố Hòa Bình tiên phong trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thời điểm này, đất nước có những thay đổi về nhân sự cấp cao, nhiều cán bộ, đảng viên giữ các chức vụ quan trọng vi phạm pháp luật. Lợi dụng tình hình, các thế lực thù địch sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin không chính xác, gây hoang mang trong dư luận. Đội ngũ những người trẻ tuổi - đoàn viên thanh niên (ĐVTN) là lực lượng sử dụng mạng xã hội nhiều nhất cần là lực lượng tiên phong trong việc tiếp thu thông tin có chọn lọc, phản bác thông tin xấu độc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục