(HBĐT) - Ngày 17/5,Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5. Nội dung: đánh giá kết quả hoạt động giám sát của HĐND và các Ban của HĐND tỉnh trong những tháng đầu năm; Cho ý kiến về việc phân bổ vốn đầu tư kế hoạch năm 2018, thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 5 tháng đầu năm, HĐND và các Ban của HĐND tỉnh đã bám sát Kế hoạch giám sát năm 2018. Mỗi Ban đã tổ chức 1-3 cuộc giám sát chuyên đề. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm như: việc thực hiện Luật HTX; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; về tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm trên địa bàn tỉnh năm 2017; về tình hình thực hiện quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và quản lý vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh; giám sát kết quả giám sát hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện; việc thực hiện chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn; giám sát việc sáp nhập các trường học trên cùng địa bàn và việc thực hiện mô hình trường học mới VNEN trên địa bàn tỉnh…

Quá trình thảo luận các đại biểu tập trung nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong khảo sát, giám sát, rút kinh nghiệm để công tác giám sát trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn.

Vừa qua, UBND tỉnh có văn bản số 629, ngày 7/5/2018, gửi Thường trực HĐND tỉnh V/v xin ý kiến dự kiến danh mục phân bổ vốn đầu tư kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình 135 thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Thường trực HĐND tỉnh đã giao Ban Kinh tế- Ngân sách tổ chức thẩm tra tờ trình để tham mưu, xây dựng dự thảo về việc cho ý kiến nội dung trên. Tại hội nghị các đại biểu đã cùng tham góp ý kiến để sửa đổi, bổ sung dự thảo hoàn thiện hơn.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu: Trong những tháng đầu năm, HĐND tỉnh và các Ban đã thực hiện tốt chương trình kế hoạch giám sát. Quá trình giám sát đã nêu rõ được những tồn tại, hạn chế và đưa ra các kiến nghị cấp có thẩm quyền, nhất là các cơ quan cấp trên quan tâm giải quyết. Đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong khảo sát, giám sát. Tuy nhiên, vẫn còn chồng chéo; một số đoàn giám sát quá đông, gây phiền hà cho đơn vị được giám sát. Thực hiện công tác khảo sát , giám sát trong thời gian tới các Ban của HĐND cần lưu ý: Đảm bảo theo đúng thời gian, kế hoạch; thành phần đoàn giám sát cần đúng đối tượng và gọn; phương tiện đi lại của các đại biểu nên đi xe tập trung, tránh sự ồn ào khi đến các cơ quan, đơn vị; việc kiến nghị sau giám sát cần thực hiện theo quy định: lựa chọn từng vấn đề để kiến nghị tới cơ quan có chức năng, thẩm quyền (đảm bảo đúng và trúng)… để phát huy hơn nữa hiệu qủa công tác giám sát.

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất danh mục phân bổ vốn đầu tư kế hoạch năm 2018, thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (phân bổ cho các huyện) theo đề xuất của UBND tỉnh tại văn bản số 629/UBNS-NNTN ngày 7/5/2018.

 

 

Lam Nguyệt

 

Các tin khác


Cung cấp thông tin và định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7/2018

(HBĐT) - Ngày 13/7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 7/2018 nhằm cung cấp thông tin và định hướng nội dung tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên các tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Đánh giá rút kinh nghiệm công tác phối hợp chuẩn bị nội dung, tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI

(HBĐT)-Sáng 13/7, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm công tác phối hợp chuẩn bị nội dung, tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI. Dự hội nghị có Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND, MTTQ tỉnh, Sở Tư pháp; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND tỉnh. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

(HBĐT) -Đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) kỷ luật Đảng của cấp ủy và UBKT Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2018, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hoàng Văn Đức cho biết: UBKT Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các văn bản về công tác KT, GS. Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ để tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ KT, GS theo quy định của Điều 30, Điều lệ Đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao.

Đảng ủy quân sự tỉnh: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng - nhìn lại nửa nhiệm kỳ

(HBĐT) - Đánh giá kết quả công tác KT, GS và kỷ luật Đảng sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Mạnh Tường cho biết:

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 14 khóa XVI (mở rộng)

(HBĐT) - Ngày 12/7, Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 14 khóa XVI (mở rộng). Nội dung hội nghị, kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa X về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.