LTS: Nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2019), phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và những định hướng trong thời gian tới. Nội dung như sau:


P.V: Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở tỉnh ta?

Đồng chí Trần Đăng Ninh: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều đổi mới, sáng tạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đặc biệt là các nội dung đột phá theo chủ đề năm 2018-2019. Cấp ủy, chính quyền các cấp xác định những trọng tâm công việc, tập trung đổi mới lề lối, tác phong làm việc, không giao việc chung chung, thực hiện giao việc gắn với trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, khắc phục và ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương; thực hiện nghiêm túc các quy định nêu gương một cách thực chất, gắn việc thực hiện với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, kịp thời xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm để làm gương cho cấp dưới, đồng thời phổ biến rộng rãi để tổ chức và nhân dân giám sát thực hiện.

Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức giao ban chuyên đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý các vấn đề khó khăn, vụ việc bức xúc được dư luận quan tâm, điển hình như: Cơ bản giải quyết việc đền bù giải phóng hành lang giao thông đường 12B kéo dài nhiều năm; giải quyết tranh chấp đất của người dân ở xóm Thung Mường, xã Tú Sơn (Kim Bôi); chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng đường Hòa Lạc - Hòa Bình, khu công nghiệp Mông Hóa… Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, hỗ trợ nhà đầu tư chiến lược tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện các dự án trọng điểm theo cam kết. Đặc biệt, đối với 5 chỉ tiêu khó đạt của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá nghiêm túc, giao nhiệm vụ cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp cụ thể, tập trung nguồn lực, phân công cá nhân phụ trách, quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Tỉnh đã thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ; triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được triển khai theo đúng tinh thần Nghị quyết T.Ư 6, T.Ư 7 (khóa XII) của Đảng, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân đi vào nền nếp, góp phần giải quyết kịp thời những mâu mắc của nhân dân, doanh nghiệp ngay tại cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trường Đoàn ĐBQH tỉnh trao quà cho gia đình chính sách xã Miền Đồi (Lạc Sơn).

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều quần chúng nhân dân. Việc tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến; công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các địa phương, đơn vị quan tâm.

Toàn tỉnh đã có 1.777 mô hình, điển hình học tập và làm theo lời Bác của tổ chức, cá nhân, tạo tính lan tỏa trong toàn xã hội, góp phần quan trọng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tiêu biểu là các mô hình, điển hình như: Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì phong trào "Đồng hành cùng trẻ em đến trường", xây dựng làng, bản văn hóa - quốc phòng ở các địa bàn đặc biệt khó khăn. Công an tỉnh đẩy mạnh thi đua thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, xây dựng phong cách công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẩy mạnh phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng 985 tổ an ninh nhân dân, khu dân cư bảo đảm an ninh trật tự… Các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức tốt các phong trào thi đua "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”, "5 không, 3 sạch”, nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Huyện Lạc Thủy, Yên Thủy tạo được hiệu quả trong công tác dồn điền, đổi thửa gắn với xây dựng NTM. Huyện Mai Châu phát triển kinh tế du lịch đem lại hiệu quả cao. Huyện Đà Bắc có mô hình làng, xóm không có trẻ em bỏ học. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả công tác giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, thông qua chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm gắn với xây dựng NTM…

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị, QP-AN. Kinh tế của tỉnh luôn duy trì mức tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu nhập bình quân cao hơn bình quân chung của khu vực miền núi phía Bắc. Kết cấu hạ tầng được đầu tư cải tạo, nâng cấp, góp phần phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh. Chương trình xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt được kết quả tích cực. Tỉnh đã xây dựng được các sản phẩm đặc thù có hiệu quả như cây có múi, cá sông Đà. Toàn tỉnh có 66 xã đạt chuẩn NTM, đạt 34,5% tổng số xã, có 1 đơn vị cấp huyện đầu tiên đạt chuẩn NTM khu vực các tỉnh Tây Bắc. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,9%. Môi trường kinh doanh được cải thiện, năm 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 4 bậc so với năm 2017...

P.V: Còn những hạn chế cần khắc phục trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW? ở tỉnh ta như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Đăng Ninh: Mặc dù đạt được những kết quả quan trọng, tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vẫn còn những hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa chủ động, sáng tạo, còn hình thức. Nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề chưa đa dạng, phong phú; hiệu quả tác động tới nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên chưa cao. Ở một số chi, Đảng bộ cơ sở còn chậm đăng ký kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Công tác tuyên truyền chưa sáng tạo, làm cho các điển hình chưa được nhân rộng để phát huy hết tác dụng…

P.V: Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở tỉnh ta?

Đồng chí Trần Đăng Ninh: Việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, thực hiện Di chúc của Bác là học phong cách, lối sống, tác phong của Bác. Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ để làm tốt mọi nhiệm vụ được giao; kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, có tinh thần đoàn kết, tính tổ chức, kỷ luật cao. Cán bộ, đảng viên phải sâu sát thực tế, gần gũi quần chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Di chúc của Bác Hồ, thời gian tới cần làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và thực hiện các Nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, về xây dựng đội ngũ cán bộ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW yêu cầu không lấy thành tích chung của cơ sở làm thành tích của mình. Các địa phương, cơ quan, đơn vị ban hành quy định thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức, lấy kết quả phấn đấu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm.

- Cấp ủy các cấp và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị rà soát lại, lựa chọn những nội dung, công việc, khâu đột phá để tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại với nhân dân không chỉ tại những nơi có vụ việc, nhằm xây dựng bộ máy cấp ủy, chính quyền gần và hiểu nhân dân, tạo chuyển biến thực chất và rõ nét trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó lấy chi bộ là trung tâm; phát huy thế mạnh của các loại hình tuyên truyền báo chí, các hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, sân khấu hóa, chú trọng xây dựng, phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, góp phần xây cái đẹp, dẹp cái xấu, tạo niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Nghiên cứu đưa vào giảng dạy, học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ vào các trường học, giáo dục truyền thống, đạo đức cho thế hệ trẻ. Ra chủ trương sưu tầm, biên soạn kỷ yếu, sách viết về Bác Hồ với cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

- Phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện 50 năm Di chúc Bác Hồ, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!


L.C (thực hiện)

Các tin khác


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc phát triển bền vững 2019

Chiều 12-9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên toàn thể Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững 2019 do Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh phối hợp một số bộ, ngành, Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức với chủ đề "Vì một thập niên phát triển bền vững hơn”.

Huyện Tân Lạc tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân

(HBĐT) - Ngày 11/9, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ 38 tỉnh đã làm việc với Thường trực Huyện ủy Tân Lạc về kết quả công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Minh Tuấn, UV BTV, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy và các thành viên BCĐ 38 của tỉnh.  

Giải pháp phát triển Đảng khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước - nhìn từ huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Với sự tập trung chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, công tác phát triển Đảng, đoàn thể trong khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước (DNNNN) trên địa bàn huyện Yên Thủy có những chuyển biến rõ rệt, được Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Đại sứ các nước Trung Đông - châu Phi; Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cu-ba

Chiều 10-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Đại sứ, Đại biện, cơ quan đại diện các nước Trung Đông - châu Phi (TĐ-CP), các tổ chức, cơ quan phát triển quốc tế.

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2019

(HBĐT) -  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2019.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thủy

(HBĐT) - Sáng 10/9, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục