(HBĐT) - Ngày 19/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị rà soát Báo cáo tình hình KT - XH 5 năm 2016 - 2020; kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025 và các chỉ tiêu phát triển KT - XH chủ yếu. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị. 

Trong 5 năm 2016 - 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo huy động mọi nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng gắn với đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; duy trì đảm bảo QP - AN và ổn định chính trị - xã hội; nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH đã đề ra.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân hàng năm đạt 9,15%. Đến năm 2020, dự kiến tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 19%, CN-XD 47%, dịch vụ 29,2%, thuế sản phẩm 4,8%. GRDP bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng; thu NSNN đạt 5.000 tỷ đồng; có 2.470 doanh nghiệp, HTX hoạt động có hiệu quả, tăng gấp 2 lần năm 2015; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.907 triệu USD, gấp 3,5 lần so với năm 2015; tỷ lệ đô thị hóa đạt 25%. Số xã đạt chuẩn NTM đạt 45%, có 3 đơn vị hành chính cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 10 chỉ tiêu xã hội và môi trường đều đạt và vượt mục tiêu kế hoạch. Như vậy, trong 19 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, có 18 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Còn 1 chỉ tiêu cơ cấu kinh tế không so sánh do bổ sung thêm lĩnh vực thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm.

Tuy nhiên, UBND tỉnh đánh giá, trong những năm qua, quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ; cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng khu công nghiệp, giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển KT - XH. Tỷ trọng cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, diện tích cây trồng đáp ứng điều kiện ATTP theo tiêu chuẩn còn nhỏ. Ngành công nghiệp chủ yếu là gia công, giá trị gia tăng thấp. Cơ cấu thu NSNN trên địa bàn chưa bền vững; tình trạng nợ đọng thuế vẫn xảy ra... Chất lượng giáo dục có sự chênh lệch giữa các vùng. Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao còn hạn chế. Phát triển KHCN chưa tạo được sự đột phá...

Trong giai đoạn 2021 - 2025, các đại biểu thống nhất với mục tiêu tổng quát là: Huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, theo định hướng phát triển công nghiệp làm động lực, phát triển du lịch làm mũi nhọn, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Nâng cao rõ rệt về đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát triển. Năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tài nguyên được khai thác hợp lý, ô nhiễm môi trường được kiểm soát tốt; bảo đảm vững chắc về QP - AN. Phấn đấu đến năm 2025, Hòa Bình trở thành một tỉnh phát triển trung bình, thứ hạng các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp và hầu hết các chỉ tiêu xã hội có thứ hạng nằm trong tốp giữa của cả nước trở lên. Riêng về chỉ tiêu chủ yếu, các đại biểu cho rằng việc xây dựng phải căn cứ trên cơ sở thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, nhất là xây dựng chỉ tiêu thu NSNN phải nhìn thấy dư địa, đột biến để có khả năng thực hiện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc đánh giá tình hình KT - XH giai đoạn 2016 -2020; xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2021 - 2025 là nhiệm vụ rất quan trọng để xây dựng văn kiện cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, cũng là tư liệu cho đại hội cấp cơ sở thảo luận, vì vậy, việc xây dựng báo cáo, kế hoạch cần sự tập trung trí tuệ của các sở, ngành chức năng. Theo đó cần nêu bật được kết quả thực hiện ba đột phá chiến lược; kết quả phát triển các ngành, lĩnh vực và phải nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, yếu kém để tìm giải pháp khắc phục. Đối với việc xây dựng các chỉ tiêu cho giai đoạn mới, cần phải nghiên cứu, xem xét kỹ, không để chỉ tiêu quá thấp mà phải có tính phấn đấu, chiến lược thực hiện.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với việc đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu 5 năm 2021 – 2025, gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh bình quân từ 9,5-10%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 100 triệu đồng; thu NSNN bình quân hàng năm tăng 17%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến năm 2025 tăng gấp 3,5 lần so với năm 2020; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 35%...

 Hoàng Nga

Các tin khác


Đón nhận phần thưởng cao quý

Sáng 23-10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng công an chi viện chiến trường miền nam và phát động ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt. Ðồng chí Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và phát biểu ý kiến.

Bảo vệ quyền lợi của người lao động

Hôm qua, ngày 23-10 là ngày làm việc trực tuyến thứ tư của kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) khóa XIV.

Những hạt nhân “Dân vận khéo” ở huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Công tác "Dân vận khéo” được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lạc Sơn xác định là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công trên mọi lĩnh vực. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vai trò của những hạt nhân "Dân vận khéo” ngày càng được khẳng định. Đó là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, hay người có uy tín trong cộng đồng.

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát (KT,GS) năm 2020. Các cuộc KT,GS bảo đảm tiến độ và hiệu quả, qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Huyện Cao Phong: Thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực

(HBĐT) - "Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực (NNL) hướng tới mục tiêu phát triển NNL đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương”. Đây là 1 trong 3 đột phá chiến lược đã được Đảng bộ huyện Cao Phong chú trọng thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, tiếp tục được xác định là nội dung quan trọng hàng đầu cần đẩy mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 với quyết tâm: Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), viên chức từ huyện đến cơ sở; phấn đấu đến năm 2025, trên 95% CBCC cấp xã đạt chuẩn theo chức danh.

Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa XIV

(HBĐT) - Ngày 20/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa XIV, kiểm điểm nhiệm vụ quý III/2020 và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng Đảng bộ quý IV, công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025.       

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục