(HBĐT) - "Những năm gần đây, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã phối hợp chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác KT-GS của Đảng, giúp các tổ chức đảng và đảng viên giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh (TS-VM)"- đồng chí Nguyễn Hữu Đạt, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho biết.Ban chỉ đạo truyền tuyền UBKT Tỉnh ủy trao đổi với các Huyện ủy, UBKT các cấp về hoạt động truyền truyền công tác KTGS của Đảng năm 2020.

Năm 2019, UBKT Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin, báo chí như: Tạp chí Kiểm tra của UBKT Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hòa Bình, Đài PT-TH, Sở TT&TT... tổ chức tuyên truyền các hoạt động kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng của Đảng bộ tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải 64 tin bài, tuyền truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh về công tác KTGS trên Bản thông tin sinh hoạt hàng tháng, xây dựng 244 tin, bài về đăng tải trên trang thông tin của Tỉnh ủy với5 triệu lượt người truy cập. Đài PT-TH tỉnh và một số Trung tâm VH-TT&TT các huyện đã đưa tin về hoạt động KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, thông tin các kỳ hợp của UBKT Tỉnh ủy. Báo Hòa Bình đã phối hợp với UBKT Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp tổ chức mở chuyên mục truyền truyền công tác KT, GS và kỷ luật Đảng thường xuyên. Báo Hòa Bình, trong đó có Báo Hòa Bình điện tử đã xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền toàn diện về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Báo đã đăng tải 611 lượt tin, bài, ảnh tuyên truyền về công tác KT, GS của Đảng. Báo Hòa Bình hiện phát hành 6 số/tuần, số lượng phát hành đạt hơn 7.000 tờ/kỳ.Báo Hòa Bình điện tử có gần trên 195triệu lượt bạn đọc là kênh thông tin đối ngoại của tỉnh. Bên cạnh đó, BCĐ phối hợp tuyên truyền của UBKT Tỉnh ủy và UBKT các huyện,thành phố cũng đã phối hợp với các ban, ngành liên quan tuyên truyền phổ biến các văn bản mới, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế về công tác KTGS, đã có 55 tin, bài, ảnh được đăng tải trên các phương tiện thông tin của các huyện ủy, thành ủy.

 

Năm 2019, công tác tuyên truyền về hoạt động KTGS và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện toàn diện, chất lượng nâng lên rõ rệt so với các năm trước. Nội dung phản ánh đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, quy định, quyết định, quy chế, hướng dẫn của BCH T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT T.Ư, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy. UBKT Tỉnh ủy đã ban hành các liên quan đến công tác KTGS, kỷ luật Đảng; tập trung tuyên truyền những kết quả cụ thể về công tác KTGS, kỷ luật Đảng của cấp ủy và UBKT các cấp hàng tháng; chú trọng phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền, ngành Kiểm tra Đảng phát động và trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTGS gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025….

Đặc biệt đã công khai kết luận, thông báo kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên để xảy ra sai phạm tại Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017-2018 tỉnh Hòa Bình; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên để xảy ra vụ vô ý làm chết người và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng;vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh”... đã góp phần tích cực trong việc đấu tranh, phòng ngừa các khuyết điểm, vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, kỷ cương của Nhà nước. Qua đó đã góp phần định hướng dư luận, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu về hoạt động công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên...

 

Bên cạnh kết quả đã đạt được, còn một số hạn chế cần khắc phục như: Chưa có nhiều bài viết chuyên sâu có tính lý luận, tổng kết thực tiễn, những bài viết có tính đấu tranh cao về các biểu hiện tiêu cực với tham nhũng, lãng phí; bài viết về các gương điển hình về thực hiện nhiệm vụ công tác KTGS còn ít. Việc công khai các Thông báo kết luận sau các kỳ họp của một số cấp ủy trực thuộc theo Quy định số 10 - QĐ/TU, ngày 10/10/2014 của BTV Tỉnh ủy còn hạn chế…

Năm 2020, UBKT Tỉnh ủy tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền toàn diện, kịp thời về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng, bám sát Nghị quyết T.Ư5 (khoá X) về tăng cường công tác KTGS của Đảng; Thông báo số 226-TB/TW của Ban Bí thư về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 23/3/2016 của BTV Tỉnh ủy về tuyên truyền, phổ biến, công tác KTGS của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020... Phối hợp với cơ quan báo chí đăng tải thông tin sau các kỳ họp của UBKT các cấp theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 358-CV/TU, ngày 17/4/2018 của BTV Tỉnh ủy.


L.C


Các tin khác


Đơn vị tiêu biểu trong công tác phát triển Đảng

(HBĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (BQL) là đơn vị tiểu biểu của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh trong công tác phát triển đảng viên, chăm lo, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh toàn diện, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn.

Dấu ấn công tác tổ chức xây dựng Đảng

(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2015- 2020, công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao; công tác quản lý, phát triển đảng viên, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện hiệu quả… Đồng chí Phạm Xuân Triển, Phó Bí thư TT Đảng ủy Khối khẳng định: Có được kết quả đó phải kể đến những đóng góp không nhỏ của tập thể cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.

Chi bộ Bảo trợ xã hội và chăm sóc trẻ em: Hiệu quả từ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(HBĐT) - Chi bộ Bảo trợ xã hội và chăm sóc trẻ em là chi bộ ghép, gồm 3 bộ phận chuyên môn trực thuộc Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH, hiện có 11 đảng viên. Nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ chính là tham mưu giúp lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện các chính sách về bảo trợ xã hội, Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao

(HBĐT) - Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, có đặc điểm riêng và có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, bao gồm các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng cơ quan tham mưu trực tiếp giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 75 chi, Đảng bộ trực thuộc với trên 4.200 đảng viên.


Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

(HBĐT) - Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh hiện có 47 Đảng bộ, 28 chi bộ cơ sở, gồm các tổ chức Đảng cơ quan, ban, sở, ngành, đoàn thể CT-XH, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp và một số doanh nghiệp. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng và đảng viên có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa giữ vững được sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy được tính chủ động, sáng tạo của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXVII

(HBĐT) - Ngày 4/8, Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy cùng 269 đại biểu đại diện cho trên 8.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục