(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định 1529-QĐ/TU, ngày 15/5/2020 quyết định xếp loại chất lượng đối với các Đảng bộ trực thuộc; tập thể và cá nhân cán bộ lãnh, đạo quản lý năm 2019.


Theo đó, xếp loại chất lượng 14 Đảng bộ trực thuộc, 34 tập thể, 194 cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2019 như sau: Có 2 Đảng bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là: Đảng bộ huyện Đà Bắc và Đảng bộ huyện Kỳ Sơn; 11 Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1 Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ. 6 tập thể lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Đảng đoàn HĐND tỉnh, Đảng đoàn UBMTTQ tỉnh; BTV Huyện ủy Đà Bắc và BTV Huyện ủy Kỳ Sơn; Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Hoàn thành tốt nhiệm vụ có 26 tập thể, không hoàn thành nhiệm vụ có 2 tập thể.

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý có 35 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: 6 đồng chí cán bộ chủ chốt các đảng bộ trực thuộc; 7 đồng chí là các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo cấp trưởng các sở, ban, ngành và tương đương; 22 đồng chí cấp phó các sở, ban, ngành và tương đương. Hoàn thành tốt nhiệm vụ có 149 đồng chí; hoàn thành nhiệm vụ có 3 đồng chí; không hoàn thành nhiệm vụ 7 đồng chí. 


P.V

Các tin khác


Huyện Cao Phong: Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên

(HBĐT) - Với phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, trong nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) ở huyện Cao Phong luôn tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM, phát triển kinh tế, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng Nhân dân.

Thảo luận báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của một số ngành

(HBĐT) - Tiếp tục ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV, sáng 26/10, Quốc hội đã nghe các báo cáo và thảo luận cho ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác năm của các ngành Công an, Viện KSND tối cao; Thi hành án; Thanh tra Chính phủ.

Tọa đàm khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở"

(HBĐT) - Ngày 26/10, tại Trường Chính trị tỉnh, Khối thi đua số 4 Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức tọa đàm khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở". Tham dự buổi tọa đàm có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; thường trực Công đoàn Viên chức tỉnh; Trưởng khối, Phó trưởng Khối thi đua số 1, 2, 3 Công đoàn Viên chức tỉnh; đại biểu tiêu biểu của các Công đoàn cơ sở trong Khối thi đua số 4.

Đảng bộ huyện Tân Lạc: Đổi mới phương thức lãnh đạo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Nhiều năm nay, Đảng bộ huyện Tân Lạc đã chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sáng tạo và phù hợp, đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo hiệu quả tích cực trong phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân.

Phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển KT-XH vùng Tây Bắc nhanh và bền vững

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, KT-XH vùng Tây Bắc đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể: Tốc độ tăng GDP toàn vùng bình quân 8,4%/năm; cơ cấu kinh tế bước đầu có sự chuyển dịch tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ theo hướng hiện đại.

Ngày làm việc thứ 4, Kỳ họp thứ mười: Quốc hội nghe, thảo luận trực tuyến 2 dự án luật

(HBĐT) - Sáng 23/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội họp phiên toàn thể trực tuyến, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh và các ĐBQH khóa XIV tỉnh dự họp tại điểm cầu tỉnh ta. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục