(HBĐT) - Năm năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong đã phát huy tinh thần đoàn kết, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào tình hình thực tiễn địa phương và đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu KT-XH Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đề ra. Trong nhiệm kỳ, đã có 13/17 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đại hội.   Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban, ngành thăm gian trưng bày tại Lễ hội cam Cao Phong 2019.

Trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Cao Phong đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN. Kết quả: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 11,24%/năm, vượt 2,24% chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Cơ cấu kinh tế trong giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực, ước tính đến hết năm 2020: Tỷ trọng ngành CN-TTCN-XD chiếm 30%; nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 41,2%; dịch vụ - du lịch chiếm 28,8%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50,4 triệu đồng, vượt 2,4 triệu đồng so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội, gấp 1,8 lần so với năm 2015; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân tăng 14%/năm; tỷ lệ đô thị hóa ước đến hết năm 2020 đạt 16%. Lãnh đạo thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược, gồm: Cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực và đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, qua đó đã tạo thế và lực mới để Cao Phong phát triển bền vững.

Trong giai đoạn 2016 - 2020 huyện đã xây mới, nâng cấp 59,26 km đường giao thông nông thôn, đến nay, 100% các xã có đường ô tô đến trung tâm; các trường học được xây dựng khang trang, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được đầu tư, phục vụ tốt hơn việc giảng dạy, học tập; hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở được đầu tư khá đồng bộ, đáp ứng công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân; hạ tầng kỹ thuật ở các xã được xây dựng theo hướng hiện đại, văn minh. Đến năm 2020, huyện có 4 xã đạt chuẩn NTM, xã Dũng Phong đạt chuẩn NTM nâng cao, bình quân mỗi xã đạt 15,5 tiêu chí, tăng 3,5 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao. Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 10,52% (bình quân giảm trên 3%/năm), tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 55%, vượt 5% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đề ra; QP-AN được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc sáp nhập xóm, khu dân cư và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu quả. Hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới. MTTQ và các đoàn thể Nhân dân phát huy được vai trò, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, chính quyền.

Đạt được kết quả trên là do Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đã đoàn kết, thống nhất, vận dụng có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh vào điều kiện cụ thể địa phương; khai thác tiềm năng, lợi thế thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số chỉ tiêu như: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, tỷ lệ đô thị hóa, độ che phủ rừng, kết nạp đảng viên mới chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, chưa đạt được, nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm được rút ra trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII:

Một là, quan tâm công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đổi mới phương pháp, nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Chú trọng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có phẩm chất, đạo đức tốt, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hai là, trong lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung, quyết liệt, năng động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời vận dụng linh hoạt chủ trương, chính sách của cấp trên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng thời kỳ cụ thể, lựa chọn giải pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

Ba là, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo Qp-AN, bảo vệ môi trường để tạo điều kiện cho phát triển KT-XH. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém, BCH Đảng bộ huyện Cao Phong đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả. Từ đó đề ra mục tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ tới: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; phát triển nông nghiệp chất lượng cao gắn với công nghiệp và du lịch; phấn đấu đến năm 2025, trở thành huyện NTM, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Bùi Thị Minh
TUV, Bí thư Huyện ủy Cao Phong


Các tin khác


Đơn vị tiêu biểu trong công tác phát triển Đảng

(HBĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (BQL) là đơn vị tiểu biểu của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh trong công tác phát triển đảng viên, chăm lo, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh toàn diện, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn.

Dấu ấn công tác tổ chức xây dựng Đảng

(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2015- 2020, công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao; công tác quản lý, phát triển đảng viên, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện hiệu quả… Đồng chí Phạm Xuân Triển, Phó Bí thư TT Đảng ủy Khối khẳng định: Có được kết quả đó phải kể đến những đóng góp không nhỏ của tập thể cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.

Chi bộ Bảo trợ xã hội và chăm sóc trẻ em: Hiệu quả từ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(HBĐT) - Chi bộ Bảo trợ xã hội và chăm sóc trẻ em là chi bộ ghép, gồm 3 bộ phận chuyên môn trực thuộc Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH, hiện có 11 đảng viên. Nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ chính là tham mưu giúp lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện các chính sách về bảo trợ xã hội, Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao

(HBĐT) - Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, có đặc điểm riêng và có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, bao gồm các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng cơ quan tham mưu trực tiếp giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 75 chi, Đảng bộ trực thuộc với trên 4.200 đảng viên.


Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

(HBĐT) - Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh hiện có 47 Đảng bộ, 28 chi bộ cơ sở, gồm các tổ chức Đảng cơ quan, ban, sở, ngành, đoàn thể CT-XH, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp và một số doanh nghiệp. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng và đảng viên có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa giữ vững được sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy được tính chủ động, sáng tạo của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXVII

(HBĐT) - Ngày 4/8, Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy cùng 269 đại biểu đại diện cho trên 8.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục