(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Kim Bôi đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu KT-XH chủ yếu.  


Thường trực Huyện ủy Kim Bôi kiểm tra Quy hoạch phát triển KT-XH nhiệm kỳ mới.

Đã có 14/16 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII đề ra. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp. Tỷ trọng nông, lâm nghiệp đạt 28%; công nghiệp, xây dựng 11%; dịch vụ 61%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,8 triệu đồng/năm. Hộ nghèo giảm bình quân 5,06%/năm, hiện còn 10,37%. Các tiềm năng về phát triển nông nghiệp, du lịch, dịch vụ được khai thác hiệu quả. Xây dựng NTM đạt kết quả quan trọng, sau sáp nhập có 3 xã đạt chuẩn NTM. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới. Lĩnh vực GD&ĐT, chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, dân chủ, công khai, đem lại hiệu quả thiết thực. Hoạt động văn hóa, thể thao phát triển sâu rộng.

Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, công tác chính quyền được quan tâm. Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị không ngừng được nâng cao. Huyện thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo các nghị quyết của T.Ư, của tỉnh gắn với cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức. Nhiều vấn đề bức thiết, khó khăn từ thực tiễn được giải quyết kịp thời, ổn định tình hình ANCT - TTATXH để phát triển KT-XH.

Đạt được kết quả trên là do Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đã đoàn kết, thống nhất, vận dụng có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh vào điều kiện cụ thể địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN và xây dựng hệ thống chính trị. Tăng cường đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng, MTTQ, các đoàn thể và công tác chính quyền, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển thế mạnh của địa phương về lĩnh vực nông nghiệp, phát triển du lịch...

 Tuy nhiên, còn 2 chỉ tiêu chưa đạt nghị quyết đề ra là: Tăng trưởng kinh tế bình quân và tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm. Các chỉ tiêu của huyện đạt được còn thấp so với chỉ tiêu chung của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng còn hạn chế…
Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, chưa đạt được, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, BCH Đảng bộ huyện đã rút ra bài học kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện lần thứ XXII như sau:

Một là, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết nội bộ. Thực hiện tốt công tác sắp xếp, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống suy thoái "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trách nhiệm nêu gương của các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy, ủy viên BCH Đảng bộ.

Hai là, đổi mới, sáng tạo, tích cực trong việc chỉ đạo thực hiện nghị quyết; có phương pháp, phong cách lãnh đạo theo hướng tập trung, sâu sát, kiên quyết, dứt điểm. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống của Nhân dân. QP-AN của huyện được giữ vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ và ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Ba là, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, kịp thời giải quyết các vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Phát huy những kết quả đã được đạt được, đồng thời nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, từ đó đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả. Toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đổi mới, sáng tạo, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huy động các nguồn lực để KT-XH phát triển theo hướng dịch vụ và sản xuất nông nghiệp bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng GD&ĐT; tập trung xây dựng NTM, đảm bảo quốc phòng, giữ vững ANTT, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quê hương Kim Bôi ngày càng giàu đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Nguyễn Văn Thắng,  TUV, Bí thư Huyện ủy Kim Bôi 

Các tin khác


Xã Cao Sơn: Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

(HBĐT) - Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Cao Sơn (Đà Bắc) luôn quan tâm, chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh, thiếu nhi. Qua đó, giúp thế hệ trẻ thấm nhuần truyền thống cách mạng, nỗ lực rèn luyện, trưởng thành, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội với đồng chí Nguyễn Đức Chung

Ngày 11-8, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của đồng chí trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ VI thành công tốt đẹp

(HBĐT) - Trong 2 ngày 10 - 11/8, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Đại hội Liên minh HTX lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Liên minh HTX Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UB MTTQ tỉnh và 206 đại biểu.

Phường Thống Nhất chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(HBĐT) - "Phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) được hình thành trên cơ sở sáp nhập một số tổ dân phố của phường Chăm Mát và toàn bộ diện tích, dân số của xã Thống Nhất cũ. Nhiều năm qua, cấp ủy phường đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, qua đó xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH" - Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Thống Nhất Triệu Sinh Mừng cho biết.

Hòa Bình cần phát huy, khai thác các thế mạnh của tỉnh

(HBĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Ninh thăm và làm việc với Đảng ủy xã Cuối Hạ

(HBĐT) - Sáng 10/8, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Đảng ủy xã Cuối Hạ (Kim Bôi) về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020. Tham gia đoàn có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ và MTTQ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục