(HBĐT) - "Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; tuyên truyền bằng hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động cập nhật, bám sát tiến độ, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội” - Đó là yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của Tỉnh ủy thăm, làm việc tại Báo Hòa Bình ngày 19/6/2020. 

Đồng thời, cũng chính là định hướng quan trọng để Báo Hòa Bình triển khai hiệu quả các đợt tuyên truyền về đại hội, qua đó hoàn thành tốt vai trò vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền vừa là diễn đàn của Nhân dân.

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Xác định rõ nhiệm vụ, thời gian qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu bật sự kiện chính trị trọng đại này trên các phương tiện truyền thông và tạo được khí thế vui tươi, phấn khởi, đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân hướng tới đại hội Đảng bộ các cấp. Quá trình thực hiện cho thấy công tác tuyên truyền về đại hội có ý nghĩa đặc biệt: Không những giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu sâu, hiểu rõ về tầm quan trọng của đại hội, từ đó thống nhất về tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân; mà còn góp phần đắc lực định hướng dư luận, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng - yếu tố then chốt tạo nên thành công của mỗi kỳ đại hội.

Với vai trò, trách nhiệm của một cơ quan báo chí đáng tin cậy hàng đầu của tỉnh, Báo Hòa Bình nhận thức sâu sắc rằng: Cần phát huy sức mạnh truyền thông để góp phần đắc lực vào thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh. Trên thực tế, mỗi kỳ đại hội Đảng lại đặt ra những yêu cầu mới đối với báo chí khi thực hiện công tác tuyên truyền. Chính vì thế, ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo về công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Hòa Bình đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, tham gia Tiểu Ban tuyên truyền và phục vụ Đại hội của tỉnh, tích cực tham mưu cho BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Là thành viên của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Báo Hòa Bình luôn xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong từng đợt tuyên truyền, từ đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Nhìn chung, công tác tuyên truyền về đại hội Đảng luôn bám sát định hướng chỉ đạo của các cấp ủy Đảng cấp trên, hoạt động tuyên truyền được thể hiện bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đóng góp tích cực vào việc tổ chức thành công đại hội ngay từ cơ sở, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Hòa Bình.

Cụ thể, ngay từ đầu năm 2020, Ban Biên tập Báo Hòa Bình đã giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, yêu cầu thực hiện các hoạt động tuyên truyền đại hội Đảng phải thường xuyên, thiết thực, đề cao tính thuyết phục, hiệu quả và có sự lan tỏa sâu rộng. Trong đó, chuyên mục "Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp” được khởi động từ đầu năm 2020, duy trì thường xuyên và chất lượng trên các số báo hàng ngày. Cùng với đó, nội dung tuyên truyền về đại hội Đảng được thường xuyên lồng ghép trong các chuyên trang "Thời sự”, "Kinh tế”, "Chính trị”, "Xã hội”, "Phóng sự - ký sự”… của cả phiên bản báo in, điện tử và trang fanpage Báo Hòa Bình trên mạng xã hội. Đặc biệt, trong nỗ lực tăng cường công tác tuyên truyền về đại hội, Báo Hòa Bình đã phối hợp với các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện các số báo đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, triển khai hiệu quả 3 kế hoạch tuyên truyền trọng tâm liên quan đến đại hội Đảng, gồm: Kế hoạch tuyên truyền về tăng cường bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch tổ chức tiếp nhận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Hiện nay, Báo Hòa Bình in, xuất bản 6 kỳ/tuần, sản lượng gần 7.000 tờ/kỳ, phát hành rộng khắp trong toàn tỉnh. Báo Hòa Bình điện tử duy trì tốt 3 phiên bản là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Mường và trang truyền hình điện tử; đến nay đã có trên 220 triệu lượt người truy cập từ 176 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; số lượt truy cập khoảng 4 vạn lượt/ngày, bình quân trên 1 triệu lượt truy cập/tháng…

Hòa cùng dòng chảy thông tin, sự kiện diễn ra hàng ngày, Báo Hòa Bình đã kịp thời đăng tải thông tin chính thống, chính xác về các vấn đề liên quan đến Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Với sự vào cuộc đầy quyết tâm của Ban Biên tập, các phóng viên và đội ngũ cộng tác viên rộng khắp trong toàn tỉnh, nội dung tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp được nêu bật trên Báo Hòa Bình với những điểm nhấn thông tin mang tính định hướng dư luận: Thể hiện tinh thần đổi mới, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; Phản ánh quyết tâm của hệ thống chính trị trong việc mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; Phát hiện, biểu dương những điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước; Phản ánh nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng…

Có thể khẳng định, lượng thông tin khổng lồ trên các ấn phẩm của Báo Hòa Bình thời gian qua (trong đó nổi bật là dòng tin tức về đại hội Đảng bộ các cấp) đã đáp ứng được các yêu cầu: "Thời sự - Chuẩn mực - Công tâm - Phong phú - Hấp dẫn”. Bằng cách nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, Báo Hòa Bình đã phát huy vai trò quan trọng của báo chí, trở thành cầu nối hữu hiệu giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, hướng tới sự kiện chính trị trọng đại hàng đầu của tỉnh trong năm 2020: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Nguyễn Mạnh Tuấn
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình

Các tin khác


Giám sát cải cách thủ tục hành chính tại UBND thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 21/10, đoàn giám sát của UB MTTQ tỉnh do đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2017 - 2020 tại UBND TP Hòa Bình.        

UBND tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh

(HBĐT) - Ngày 21/10, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình công tác dân tộc và việc chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội (Nghị quyết 120).

Đảng bộ huyện Kim Bôi: Lãnh đạo phát triển vùng sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - "Cụ thể hóa các nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Kim Bôi đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, từ đó tập trung lãnh đạo thực hiện và đạt được kết quả đáng ghi nhận" - đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy Nguyễn Văn Xiêng cho biết.

Thủ tướng Nhật Bản Xư-ga Y-ô-si-hi-đê kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Ngày 20-10, Thủ tướng Nhật Bản Xư-ga Y-ô-si-hi-đê và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản, rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản sau khi nhậm chức.

Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Ngày 20-10, tại Hà Nội, Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến công bố, triển khai Quyết định số 2389-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại ba điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Đến dự có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Nội vụ; Hà Ban, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư.

Triển vọng thúc đẩy đối ngoại nhân dân Việt Nam - Liên bang Nga

Dự Hội thảo khoa học - thực tiễn quốc tế "Vai trò của ngoại giao nhân dân đối với sự phát triển quan hệ Nga - Việt" do Hội Hữu nghị Nga - Việt tổ chức, các đại biểu nhấn mạnh, thời gian qua, đối ngoại nhân dân hai nước đạt nhiều thành tựu quan trọng và đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển thời gian tới, cả chiều rộng và chiều sâu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục