(HBĐT) - Ngày 21/10, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình công tác dân tộc và việc chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội (Nghị quyết 120).


Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh luôn bám sát tinh thần chỉ đạo về công tác dân tộc của Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tập trung chỉ đạo, điều hành và phối hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ những nội dung công tác QLNN về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã ưu tiên nguồn lực thúc đẩy KT - XH khu vực nông thôn miền núi, khu vực có đông đồng bào DTTS, nhất là đối với các thôn, xóm, xã có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS được nâng lên, ANCT - TTATXH được giữ vững. Vùng đồng bào DTTS của tỉnh không xảy ra điểm nóng, đột xuất, bất ngờ.

Về việc tham mưu, triển khai Nghị quyết số 120, ngay sau khi Nghị quyết ban hành, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động tuyên truyền nội dung, tinh thần của Nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; lồng ghép phổ biến tại các chương trình bồi dưỡng kiến thức, tập huấn cho cán bộ, công chức cấp xã, cộng đồng. Tích cực tham mưu các nội dung có liên quan về thành lập bộ máy chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành chương trình. Đồng thời, thực hiện rà soát thực trạng KT - XH vùng DTTS&MN tỉnh Hòa Bình để xây dựng kế hoạch chung của tỉnh...

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 120, tại buổi làm việc, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ chức bộ máy quản lý, điều hành Chương trình của tỉnh theo bộ máy quản lý, điều hành Chương trình của T.Ư để đảm bảo tính thống nhất xuyên suốt từ T.Ư đến địa phương.

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị với các bộ, ngành T.Ư sớm có hướng dẫn cụ thể thực hiện các chính sách đặc thù sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Sở Tài chính quan tâm xem xét, thẩm định bố trí kinh phí chi ngân sách năm 2021 đảm bảo cho các hoạt động mang tính chất đặc thù và thực hiện các chính sách dân tộc của T.Ư và tỉnh đã phê duyệt...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kiến nghị của Ban Dân tộc tỉnh, giao các sở, ngành chức năng, đặc biệt là các Sở: KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ nghiên cứu, phối hợp để tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác dân tộc thời gian qua.

Với kiến nghị về Dự án phát triển KT - XH 2 xã Hang Kia - Pà Cò (Mai Châu), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu, nghiên cứu bố trí kinh phí cho công tác chuẩn bị đầu tư lập dự án; Sở KH&ĐT sớm thẩm định đề cương nhiệm vụ và dự toán chi tiết lập dự án trình UBND tỉnh. Bên cạnh đó, đề nghị Ban Dân tộc tỉnh tham mưu UBND tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và phối hợp với Sở VH-TT&DL hướng dẫn, có chính sách giúp 2 xã làm du lịch...

               
H.N

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ hiệu quả công tác chuẩn bị bầu cử

(HBĐT) - Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử từ huyện đến xã, thị trấn, sự vào cuộc tích cực của MTTQ và ban, ngành, đoàn thể, sự ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình của cử tri và các tầng lớp Nhân dân, đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của huyện Lạc Thuỷ được triển khai đảm bảo tiến độ, kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Đưa huyện Đà Bắc phát triển bền vững theo hướng nông nghiệp, dịch vụ

(HBĐT) - Đó là định hướng quan trọng đã được thống nhất tại Đại hội Đảng bộ huyện Đà Bắc lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bám sát định hướng này, mục tiêu đề ra đến năm 2025 là giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm khoảng 33,2% cơ cấu kinh tế, giá trị sản xuất ngành dịch vụ, thương mại, du lịch chiếm khoảng 43,7%. Với sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu các ngành kinh tế, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện kỳ vọng từng bước hiện thực hóa quyết tâm đưa địa phương phát triển bền vững trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban KT - NS (HĐND tỉnh): Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp 22, HĐND tỉnh khóa XVI

(HBĐT) - Ngày 8/5, Ban KT - NS (HĐND tỉnh) đã tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự hội nghị. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: ĐBQH phải xứng đáng là đại biểu của dân, do dân và vì dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh điều này tại cuộc tiếp xúc cử tri của đơn vị bầu cử số 1 với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thành phố Hòa Bình: Chú trọng công tác xây dựng Đảng

(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ TP Hòa Bình đã triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ II, xây dựng thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh, cửa ngõ vùng Tây Bắc.

Ban Pháp chế (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XVI

(HBĐT) - Ngày 7/5, Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) tổ chức hội nghị thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết (NQ) trình Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự hội nghị có lãnh đạo HĐND tỉnh, thành viên Ban Pháp chế và các cơ quan soạn thảo. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục