(HBĐT) - "Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực (NNL) hướng tới mục tiêu phát triển NNL đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương”. Đây là 1 trong 3 đột phá chiến lược đã được Đảng bộ huyện Cao Phong chú trọng thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, tiếp tục được xác định là nội dung quan trọng hàng đầu cần đẩy mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 với quyết tâm: Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), viên chức từ huyện đến cơ sở; phấn đấu đến năm 2025, trên 95% CBCC cấp xã đạt chuẩn theo chức danh.

Khởi động nhiệm kỳ mới, lãnh đạo Đảng ủy xã Hợp Phong (Cao Phong) sát sao chỉ đạo các nội dung công việc nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục đảm bảo tốt hiệu quả công vụ.

Bí thư Đảng ủy xã Hợp Phong Bùi Đức Thuận cho biết: Cùng với quyết tâm của toàn huyện, cấp ủy, chính quyền xã Hợp Phong tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NNL. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần ưu tiên hàng đầu trong quá trình đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi sâu vào cuộc sống. Đặc biệt, đối với một xã vừa sáp nhập như Hợp Phong, việc nâng cao chất lượng NNL càng đòi hỏi quyết tâm và các giải pháp đồng bộ, hiệu quả. 

Xã Hợp Phong được thành lập sau khi sáp nhập 3 xã Đông Phong, Tân Phong, Xuân Phong. Khắc phục nhiều khó khăn, thách thức, chỉ sau một thời gian ngắn, bộ máy tổ chức mới đã vận hành trơn tru, hiệu quả công vụ của CBCC, viên chức vẫn đảm bảo tốt. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Có được kết quả này là nhờ chất lượng nguồn nhân sự tốt, các cá nhân đều có năng lực, chủ động, sáng tạo nên nhanh chóng thích nghi, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong môi trường làm việc mới, những vấn đề trọng yếu nhất được xác định là tăng cường đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ cương, xây dựng cơ quan văn hóa trên cơ sở mỗi cá nhân đều không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Với tinh thần đó, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Hợp Phong tiếp tục triển khai một nội dung đột phá trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Thực hiện tốt đạo đức công vụ, xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân. 

Trên phạm vi toàn huyện, thời gian qua, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành các chuẩn mực đạo đức phù hợp để tổ chức thực hiện hiệu quả. Toàn huyện có khoảng 4.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động đăng ký học tập và làm theo Bác với nội dung thiết thực là nâng cao chất lượng công vụ, xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân. Nhìn chung, phong trào học tập và làm theo Bác đã tạo sức lan tỏa rộng lớn, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ CBCC theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đó cũng là giải pháp quan trọng giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Cao Phong nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chương trình phát triển NNL.

Được biết, nhiệm kỳ qua, quyết tâm phát triển NNL đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp: Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; quan tâm bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; chú trọng công tác đào tạo nghề cho người lao động; đẩy mạnh công tác thông tin, xúc tiến, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động gắn với nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn lao động… Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện ước đạt 55%, vượt 5% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đặc biệt, kết quả đáng ghi nhận trong 5 năm qua là sự tăng đều về tỷ lệ cán bộ có trình độ chuyên môn sau đại học, trung cấp, cao cấp lý luận chính trị. Cụ thể, đến nay, trong tổng số công chức hành chính cấp huyện, số người có trình độ thạc sỹ chiếm 14,3%, trình độ đại học chiếm trên 80%. Khối đơn vị sự nghiệp cấp huyện, số công chức có trình độ đại học, thạc sỹ chiếm khoảng 62%. Trong đội ngũ CBCC cấp xã, số người có trình độ đại học, thạc sỹ chiếm trên 70%... Những con số càng khẳng định quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Cao Phong trong nỗ lực nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, cũng như phát triển NNL nói chung. Với quyết tâm đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Phong lần thứ XXVIII tiếp tục khẳng định: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược. Trong đó, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng NNL, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, viên chức từ huyện đến cơ sở… Đó sẽ là những động lực thiết yếu để toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
          Thu Trang


Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ hiệu quả công tác chuẩn bị bầu cử

(HBĐT) - Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử từ huyện đến xã, thị trấn, sự vào cuộc tích cực của MTTQ và ban, ngành, đoàn thể, sự ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình của cử tri và các tầng lớp Nhân dân, đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của huyện Lạc Thuỷ được triển khai đảm bảo tiến độ, kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Đưa huyện Đà Bắc phát triển bền vững theo hướng nông nghiệp, dịch vụ

(HBĐT) - Đó là định hướng quan trọng đã được thống nhất tại Đại hội Đảng bộ huyện Đà Bắc lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bám sát định hướng này, mục tiêu đề ra đến năm 2025 là giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm khoảng 33,2% cơ cấu kinh tế, giá trị sản xuất ngành dịch vụ, thương mại, du lịch chiếm khoảng 43,7%. Với sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu các ngành kinh tế, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện kỳ vọng từng bước hiện thực hóa quyết tâm đưa địa phương phát triển bền vững trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban KT - NS (HĐND tỉnh): Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp 22, HĐND tỉnh khóa XVI

(HBĐT) - Ngày 8/5, Ban KT - NS (HĐND tỉnh) đã tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự hội nghị. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: ĐBQH phải xứng đáng là đại biểu của dân, do dân và vì dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh điều này tại cuộc tiếp xúc cử tri của đơn vị bầu cử số 1 với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thành phố Hòa Bình: Chú trọng công tác xây dựng Đảng

(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ TP Hòa Bình đã triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ II, xây dựng thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh, cửa ngõ vùng Tây Bắc.

Ban Pháp chế (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XVI

(HBĐT) - Ngày 7/5, Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) tổ chức hội nghị thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết (NQ) trình Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự hội nghị có lãnh đạo HĐND tỉnh, thành viên Ban Pháp chế và các cơ quan soạn thảo. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục