(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát (KT,GS) năm 2020. Các cuộc KT,GS bảo đảm tiến độ và hiệu quả, qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.


Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao đổi thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát 3 tháng cuối năm.

9 tháng năm 2020, UBKT đã tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra đối với 364 tổ chức Đảng, 272 đảng viên, trong đó, cấp huyện và tương đương kiểm tra đối với 104 tổ chức Đảng, 54 đảng viên; cấp ủy cơ sở và chi bộ kiểm tra 260 tổ chức Đảng, 218 đảng viên. Đồng thời, tham mưu cấp ủy giám sát chuyên đề 226 tổ chức Đảng, 343 đảng viên. 

Công tác kiểm tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của BCH T.Ư khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH T.Ư khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. 

Đối với đảng viên tập trung kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết T.Ư (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các quy định về trách nhiệm nêu gương. Công tác giám sát được mở rộng, tập trung giám sát tổ chức Đảng, đảng viên chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác tổ chức cán bộ, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện chức trách được giao, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên… Thông qua KT,GS đã xem xét thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức Đảng; kỷ luật 63 đảng viên. 

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, UBKT cấp huyện và tương đương đã thực hiện kiểm tra có dấu hiệu vi phạm 41 đảng viên, 12 tổ chức Đảng; UBKT cơ sở kiểm tra 28 đảng viên. Qua kiểm tra xem xét kết luận đối với 36 đảng viên, 4 tổ chức Đảng. UBKT cấp huyện và tương đương đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KT,GS đối với 32 tổ chức Đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật Đảng đối với 28 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề với 25 tổ chức Đảng, 48 đảng viên… Qua đó đã xem xét thi hành kỷ luật đối với 35 đảng viên bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

Đồng chí Đinh Văn Hùng,   Phó Chủ nhiệm TT UBKT Tỉnh ủy cho biết: 9 tháng năm 2020, UBKT các cấp chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện nghiêm túc, toàn diện kế hoạch, chương trình KT, GS, chủ động nắm tình hình, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm chỉ đạo, xem xét, xử lý kịp thời. Công tác KT,GS có chuyển biến tích cực; đối tượng KT,GS được mở rộng, đi vào trọng tâm, trọng điểm, nhất là những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm; công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên của UBKT các cấp cơ bản mang lại hiệu quả tích cực, không có các vụ việc tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm kéo dài, nổi cộm, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

Những tháng cuối năm, UBKT các cấp tiếp tục thực hiện chương trình KT,GS. Triển khai toàn diện, đồng bộ 6 nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của Điều 32, Điều lệ Đảng; chú trọng giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò lãnh đạo của người đứng đầu; chủ động trong chỉ đạo, đôn đốc UBKT cấp dưới triển khai các cuộc KT,GS theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy thực hiện có hiệu quả việc tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh sau đại hội Đảng bộ các cấp; chủ động tham mưu xây dựng, ban hành quy chế làm việc của UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình KT, GS toàn khóa nhiệm kỳ 2020 -2025 của cấp mình bảo đảm tiến độ…
 
      
Lê Chung

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ hiệu quả công tác chuẩn bị bầu cử

(HBĐT) - Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử từ huyện đến xã, thị trấn, sự vào cuộc tích cực của MTTQ và ban, ngành, đoàn thể, sự ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình của cử tri và các tầng lớp Nhân dân, đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của huyện Lạc Thuỷ được triển khai đảm bảo tiến độ, kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Đưa huyện Đà Bắc phát triển bền vững theo hướng nông nghiệp, dịch vụ

(HBĐT) - Đó là định hướng quan trọng đã được thống nhất tại Đại hội Đảng bộ huyện Đà Bắc lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bám sát định hướng này, mục tiêu đề ra đến năm 2025 là giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm khoảng 33,2% cơ cấu kinh tế, giá trị sản xuất ngành dịch vụ, thương mại, du lịch chiếm khoảng 43,7%. Với sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu các ngành kinh tế, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện kỳ vọng từng bước hiện thực hóa quyết tâm đưa địa phương phát triển bền vững trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban KT - NS (HĐND tỉnh): Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp 22, HĐND tỉnh khóa XVI

(HBĐT) - Ngày 8/5, Ban KT - NS (HĐND tỉnh) đã tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự hội nghị. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: ĐBQH phải xứng đáng là đại biểu của dân, do dân và vì dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh điều này tại cuộc tiếp xúc cử tri của đơn vị bầu cử số 1 với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thành phố Hòa Bình: Chú trọng công tác xây dựng Đảng

(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ TP Hòa Bình đã triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ II, xây dựng thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh, cửa ngõ vùng Tây Bắc.

Ban Pháp chế (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XVI

(HBĐT) - Ngày 7/5, Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) tổ chức hội nghị thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết (NQ) trình Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự hội nghị có lãnh đạo HĐND tỉnh, thành viên Ban Pháp chế và các cơ quan soạn thảo. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục