(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 03-KL/TU, ngày 11/11/2020 về tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số  49 -CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Chỉ thị 49) .


                                  Lực lượng vũ trang tỉnh làm tốt công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc.

Theo đó đánh giá, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 49, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức CT-XH và Nhân dân về công tác dân vận của Đảng được nâng lên, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự đồng thuận giữa các cấp, ngành và đồng bào dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh. Hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc được xây dựng, củng cố, hoạt động có hiệu quả. Năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ vùng đồng bào dân tộc được nâng lên. Kết cấu hạ tầng, sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc được cải thiện, những giá trị văn hóa tốt đẹp được bảo tồn và phát huy, góp phần cùng cố niềm tin của đồng bào dân tộc đối với Đảng và Nhà nước...

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, đó là việc triển khai các chương trình, dự án về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. Đời sống một bộ phận Nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, giảm nghèo chưa bền vững…

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 49, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức CT-XH thực hiện tốt 6 nhiệm vụ, giải pháp. Theo đó: Tập trung triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận của Nhà nước, thực hiện tốt chính sách dân tộc. Phát huy vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chính sách phát triển KT-XH. Tập trung vào đổi mới nội dung và phương thức vận động Nhân dân phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa phương. Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc; chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận; phát huy vai trò của đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước...


P.V (TH)

Các tin khác


Huyện Kim Bôi: Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 

(HBĐT) - Ngày 26/1, Ủy ban Bầu cử huyện Kim Bôi tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tập huấn cán bộ quân sự cơ sở giai đoạn 1 năm 2021

(HBĐT) - Trong thời gian 5 ngày (từ 25 -  29/1), Ban CHQS TP Hòa Bình tổ chức tập huấn cán bộ quân sự cơ sở giai đoạn 1 năm 2021. Tham gia tập huấn có 178 đồng chí là chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban CHQS các phường, xã; trưởng đơn vị tự vệ của các cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu đánh giá về điểm mới của Báo cáo Chính trị trình Đại hội

Sáng 26/1, bên lề Phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng, bày tỏ vinh dự được tham dự sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, nhiều đại biểu dự Đại hội đã bày tỏ đồng tình, ủng hộ cao đối với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày.

Liên đoàn Lao động huyện Lạc Thủy: Đơn vị dẫn đầu thi đua khối huyện, thành phố

(HBĐT) - Năm 2020, LĐLĐ huyện Lạc Thủy là đơn vị dẫn đầu thi đua khối LĐLĐ huyện, thành phố. Trong năm, toàn huyện đã thành lập mới 4 Công đoàn cơ sở (CĐCS), tiếp nhận 3 CĐCS (Công ty TNHH MTV Sông Bôi Thăng Long, Công ty TNHH MTV Thanh Hà; Trung tâm Nghiên cứu và sản suất giống ngô Sông Bôi, với 346 đoàn viên); kết nạp mới 367 đoàn viên.

UBKT Công đoàn các cấp: Tổ chức gần 1.200 cuộc kiểm tra Điều lệ Công đoàn

(HBĐT) - Năm 2020, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Công đoàn các cấp đã chủ động giúp BTV, BCH Công đoàn cùng cấp xây dựng kế hoạch hoạt động của UBKT, tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 1.192 cuộc, trong đó, kiểm tra đồng cấp 866 cuộc, kiểm tra cấp dưới 326 cuộc.

Thiết thực hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(HBĐT) - Với chủ đề nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở (CĐCS), lập thành tích thiết thực chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm 2020, mặc dù chịu nhiều tác động của dịch Covid-19, song hoạt động Công đoàn luôn bám sát chủ đề của năm với nhiều việc làm thiết thực, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục