(HBĐT) - Sáng 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội).


Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Nguyễn Xuân Phúc, Thủ trướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Văn Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh; Hoàng Trung Hải, Phó trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ các khóa; các đại biểu lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên Ủy viên T.Ư Đảng các khóa; các đồng chí Ủy viên UBKT T.Ư khóa XII; đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; các nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu, đại diện chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ Việt Nam...

Dự lễ khai mạc có các vị đại sứ, đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế, Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội. Đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước, các hãng thông tấn và cơ quan báo chí nước ngoài dự và đưa tin về đại hội.


Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình dự phiên khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Dự Đại hội XIII có 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên cả nước. Trong đó có 1.381 đại biểu chính thức do đại hội các Đảng bộ trực thuộc T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu; 15 đại biểu ngoài nước được Bộ Chính trị chỉ định; 191 đại biểu đương nhiên là các ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết khóa XII. Có 222 đại biểu nữ (chiếm 13,99%); 175 đại biểu dân tộc thiểu số (chiếm 11,03%). Về độ tuổi, có 57 đại biểu dưới 40 tuổi (chiếm 3,59%); 3 đại biểu trên 70 tuổi; độ tuổi trung bình của đại biểu dự đại hội là 52,2 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất 76 tuổi, đại biểu ít tuổi nhất 33 tuổi. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có 1.067 đại biểu có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (chiếm 67,32%); 71 đại biểu là giáo sư, phó giáo sư (chiếm 4,47%). Về trình độ lý luận chính trị, có 1.579 đại biểu trình độ cử nhân, cao cấp (chiếm 99,49%).

Đọc diễn văn khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chào mừng 1.587 đại biểu, là những đảng viên ưu tú tiêu biểu cho trí tuệ, niềm tin, khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về dự đại hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Các văn kiện trình Đại hội XIII không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025 (năm kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước); xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam). Chương trình của đại hội cũng tập trung kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của BCH T.Ư Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu BCH T.Ư Đảng khóa XIII... (Xem toàn văn bài phát biểu khai mạc Đại hội XIII)

Với phương châm "Đoàn kết- Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Đại hội XIII của Đảng nhất định thành công rực rỡ.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của BCH T.Ư Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu bật 3 vấn đề lớn: Quá trình chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII; tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XII và nhìn lại 35 năm đổi mới; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo. (Xem toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Việc chuẩn bị văn kiện trình Đại hội XIII được tiến hành công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, lý luận về đường lối đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam ngày càng được hoàn thiện và từng bước hiện thực hóa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”...

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Thái Nguyên, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội đọc Danh sách 215 chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã gửi điện, thư chúc mừng Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam (tính đến ngày 22/1/2021).

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội phát biểu ý kiến bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn tình cảm hữu nghị, sự hợp tác, quan tâm, cổ vũ, ủng hộ và giúp đỡ quý báu của các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế đã dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân ta; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại mà Đảng ta đã đề ra, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Cũng tại phiên khai mạc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH T.Ư Đảng khóa XII. Báo cáo nêu rõ: Nhiệm kỳ Đại hội XII, BCH T.Ư đã có nhiều đổi mới, thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiều giải pháp, lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, báo cáo nêu khá cụ thể, chi tiết những hạn chế, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan... Nhấn mạnh: "BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc phê bình trước đại hội và toàn Đảng, toàn dân về những khuyết điểm, thiếu sót nêu trên”, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng nêu lên những bài học quan trọng được rút ra trong quá trình kiểm điểm như lãnh đạo phải toàn diện, tập trung, kiên trì các mục tiêu kinh tế lâu dài, các nhiệm vụ cơ bản, chú trọng xây dựng Đảng, chống tham nhũng, quan liêu cùng các biện pháp khắc phục trong thời gian tới...

Chiều 26/1, các đại biểu làm việc tại đoàn, nghiên cứu, thảo luận văn kiện Đại hội XIII.

Hải Yến

Các tin khác


Nghị quyết của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19

(HBĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Công đoàn ngành Công Thương: Kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành lần thứ VI

(HBĐT) - Trong nhiệm kỳ 2017-2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quan tâm, tạo điều kiện của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các doanh nghiệp, Công đoàn ngành Công Thương Hòa Bình đã bám sát nhiệm vụ của ngành, của cơ sở, nghị quyết Công đoàn các cấp; chủ động tổ chức, triển khai nhiều hoạt động thiết thực cho đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ).

Hoàn thành hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(HBĐT) - Theo Kế hoạch số 01 của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh triển khai công tác bầu cử, ngày 17/2/2021 là thời gian chậm nhất thực hiện hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Lãnh đạo các nước chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, nhiều nguyên thủ, lãnh đạo các nước trên thế giới đã gửi thư chúc mừng.

Phát động cuộc thi viết tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn

(HBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), Tỉnh đoàn Hòa Bình vừa phát động cuộc thi viết tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020

(HBĐT) - Ngày 19/2, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ký ban hành Quyết định số 107-QĐ/TU về việc xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục