(HBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 354/HĐND-CTHĐND về việc thông báo các nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.


I. Về các nội dung kỳ họp: 

1. Về các báo cáo kỳ họp: 

Các  báo cáo thường xuyên theo Luật định:

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2021;

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021;

Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2020;

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2021;

Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020;

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh;

Báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết luận nội dung chất vấn của HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 2;

Báo cáo tài chính Nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2021.

Các báo cáo chuyên đề:

Báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông năm 2021;

Báo cáo công tác phòng chống thiên tai năm 2021;

Báo cáo thực hiện biên chế và lao động hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ tại tỉnh Hòa Bình năm 2021;

Báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh năm 2021;

Báo cáo kết quả thực hiện các dự án nhóm C được chuyển giao quyết định chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 244/2020/NQ – HĐND tỉnh, ngày 24/2/2020 của HĐND tỉnh và các dự án cấp bách trên địa bàn tỉnh năm 2021;
Báo cáo kết quả thực hiện quan trắc môi trường năm 2021;

Báo cáo kết quả quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021.

2. Các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp:

-  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT – XH năm 2022;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2022;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020;

- Tờ trình và dự thảo nghị quyết về mức phân bổ kinh phí ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân chia tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 97, ngày 4/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước năm 2022;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quyết định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội, cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 2022

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định số lượng hợp đồng lao động theo Nghi định số 68 của Chính phủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội năm 2022;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022 - 2025.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua đề án tăng cường công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022 – 2030; 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung (lần 5) các dự án cần thu hồi đất để phát triển KT – XH vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2021 trên địa bàn tỉnh;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung (lần 5) các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ đất rừng đặc dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua đề án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định mức chuẩn trợ cấp xã hội, mức trợ giúp xã hội, áp dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đổi tên xóm thuộc địa bàn xã Mai Hịch, huyện Mai Châu; 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ, di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Hòa Bình; 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021, nguồn vốn nước ngoài ODA;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu dân cư mở rộng thị trấn Bo, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi; 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy chữa cháy có hiệu lực;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân cấp thẩm quyết quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường Huấn luyện Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình tại xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án tuyến đường xóm Sộp, xã Phúc Sạn đi xóm Đoi, xã Tân Mai, huyện Mai Châu (nay là xóm Nọt, xã Sơn Thủy đi xóm Đoi, xã Tân Thành, huyện Mai Châu).

II. Thời gian, địa điểm:

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 8 – 9/12/2021 tại Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.


                                                                                          
Đ.H (TH) 

Các tin khác


Nỗ lực hoàn thành mục tiêu phát triển đảng viên năm 2022

(HBĐT)-Đầu tháng 9 vừa qua, chi bộ trường THPT Lạc Sơn (Lạc Sơn) tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho em Lê Ngọc Bảo Khánh, học sinh lớp 12A8. Đây là học sinh đầu tiên của nhà trường được kết nạp Đảng tại trường. Chia sẻ về niềm tự hào đặc biệt này, thầy giáo Đinh Thanh Tùng, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết:

Huyện Lạc Thủy: Khắc phục tồn tại, vướng mắc để cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

(HBĐT) - Theo báo cáo đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ngành năm 2021, với thang điểm tối đa 100, huyện Lạc Thủy đạt 67,83 điểm, thuộc nhóm trung bình khá, đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng của 10 huyện, thành phố.

Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

(HBĐT) - Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày

Ứng phó khẩn cấp với bão số 4, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân

7 giờ sáng 27/9, tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến ứng phó khẩn cấp bão số 4 (bão Noru).

Kết luận Kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 23 và 26/9/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 20. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

76 cán bộ Đoàn cơ sở mới được bầu sau Đại hội được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội

(HBĐT) - Sáng 26/9, Tỉnh Đoàn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội cho 76 Bí thư, Phó bí thư Đoàn cấp cơ sở được bầu mới sau Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục