(HBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 354/HĐND-CTHĐND về việc thông báo các nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.


I. Về các nội dung kỳ họp: 

1. Về các báo cáo kỳ họp: 

Các  báo cáo thường xuyên theo Luật định:

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2021;

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021;

Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2020;

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2021;

Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020;

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh;

Báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết luận nội dung chất vấn của HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 2;

Báo cáo tài chính Nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2021.

Các báo cáo chuyên đề:

Báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông năm 2021;

Báo cáo công tác phòng chống thiên tai năm 2021;

Báo cáo thực hiện biên chế và lao động hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ tại tỉnh Hòa Bình năm 2021;

Báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh năm 2021;

Báo cáo kết quả thực hiện các dự án nhóm C được chuyển giao quyết định chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 244/2020/NQ – HĐND tỉnh, ngày 24/2/2020 của HĐND tỉnh và các dự án cấp bách trên địa bàn tỉnh năm 2021;
Báo cáo kết quả thực hiện quan trắc môi trường năm 2021;

Báo cáo kết quả quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021.

2. Các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp:

-  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT – XH năm 2022;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2022;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020;

- Tờ trình và dự thảo nghị quyết về mức phân bổ kinh phí ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân chia tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 97, ngày 4/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước năm 2022;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quyết định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội, cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 2022

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định số lượng hợp đồng lao động theo Nghi định số 68 của Chính phủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội năm 2022;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022 - 2025.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua đề án tăng cường công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022 – 2030; 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung (lần 5) các dự án cần thu hồi đất để phát triển KT – XH vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2021 trên địa bàn tỉnh;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung (lần 5) các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ đất rừng đặc dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua đề án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định mức chuẩn trợ cấp xã hội, mức trợ giúp xã hội, áp dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đổi tên xóm thuộc địa bàn xã Mai Hịch, huyện Mai Châu; 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ, di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Hòa Bình; 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021, nguồn vốn nước ngoài ODA;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu dân cư mở rộng thị trấn Bo, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi; 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy chữa cháy có hiệu lực;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân cấp thẩm quyết quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường Huấn luyện Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình tại xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án tuyến đường xóm Sộp, xã Phúc Sạn đi xóm Đoi, xã Tân Mai, huyện Mai Châu (nay là xóm Nọt, xã Sơn Thủy đi xóm Đoi, xã Tân Thành, huyện Mai Châu).

II. Thời gian, địa điểm:

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 8 – 9/12/2021 tại Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.


                                                                                          
Đ.H (TH) 

Các tin khác


Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà các đơn vị trực Tết

(HBĐT) - Ngày 27/1, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm, tặng quà các đơn vị trực Tết nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tham gia đoàn có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, TP Hòa Bình.

Huyện Yên Thủy: Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2021

(HBĐT) - UBND huyện Yên Thủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT

(HBĐT) - Chiều 26/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) các công trình NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở NN&PTNT, Văn phòng UBND tỉnh.

Đại hội Đoàn điểm cấp sơ sở tại xã Mỹ Hoà

(HBĐT) - Ngày 25/1, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mỹ Hoà (Tân Lạc) tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự đại hội có lãnh đạo Tỉnh Đoàn, huyện Tân Lạc và các đại biểu chính thức dự Đại hội.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ người làm báo Hòa Bình chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

(HBĐT) - Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhưng hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc. Trong đó có phần đóng góp không nhỏ của tổ chức Hội Nhà báo (HNB) trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên; định hướng, động viên, khích lệ hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tham gia tích cực các cuộc thi, giải báo chí do T.Ư, địa phương phát động… Nhân dịp xuân mới 2022 và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XI HNB Việt Nam, phóng viên Người làm báo (NLB) Hòa Bình đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành (BCH) HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình.

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh: Chú trọng công tác dân vận chính quyền

(HBĐT) - Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh hiện có 73 tổ chức cơ sở Đảng, trên 4.200 đảng viên; trong đó: Khối cơ quan có 37 tổ chức, khối các đơn vị sự nghiệp 16 tổ chức, khối các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội 12 tổ chức, khối doanh nghiệp có 8 tổ chức. Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, vị trí của công tác dân vận (CTDV) trong tình hình mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục