(HBĐT) - HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo về việc tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 
Theo đó, nội dung Kỳ họp gồm những nội dung chính:

 Căn cứ Điều 59 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND tỉnh dự kiến xem xét các báo cáo sau:

Báo cáo của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh

 - Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh.

 - Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022.

 -  Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022 của các Ban của HĐND tỉnh.

 - Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII.

 - Báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh.

Báo cáo của UBND tỉnh

* Các báo cáo thường xuyên theo Luật định

- Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022.

-  Báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

- Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022.

 - Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022.

- Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII.

- Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận các nội dung chất vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Các báo cáo chuyên đề:

- Báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2022.

- Báo cáo về công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2022.

- Báo cáo công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2022.

- Báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và kết quả chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021.

- Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022.

Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Thông báo của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022.

Báo cáo của các ngành:

- Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình 6 tháng đầu năm 2022.

- Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình 6 tháng đầu năm 2022.

- Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2022.

Các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp: 
- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.

 - Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hòa Bình.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của JICA (Nhật Bản).

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng trường lớp học các xã Văn Sơn, Tuân Đạo, Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của JICA (Nhật Bản).

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 219/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định việc thưởng vượt dự toán thu điều tiết đối với khoản thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ tài sản.

 - Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định khung về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù đối với giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông chuyên; chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình Phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình đến năm 2030.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 nguồn ngân sách địa phương.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất gỗ ván ép Lạc Sơn Global tại xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Tổ hợp dự án sản xuất, gia công sản phẩm dệt may, sản xuất sản phẩm bằng kim loại Cường Phát tại thôn Xuân Dương, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Môi trường công nghệ cao Hòa Bình tại thôn Đồng Phú, thôn Đồng Nội, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái và dịch vụ hồ Rợn tại xóm Rợn, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái và vui chơi giải trí Viên Nam tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Việt Nam.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án nhân giống, nuôi trồng nông sản hữu cơ, chuyển giao công nghệ và sản xuất chế biến hàng hóa từ nông sản tại thôn Bằng Gà, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Nhà máy Gạch tuynel Lương Sơn tại xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng sản xuất Minh Bảy.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Tổ hợp dự án sản xuất, gia công sản phẩm dệt may, sản xuất sản phẩm bằng kim loại và sản xuất sản phẩm từ giấy Việt An tại thôn Xuân Dương, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Tú Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình của Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hi-Tech Việt Nam.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện và sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái V’Star - Ngòi Hòa tại xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình của Công ty Cổ phần V’Star - Ngòi Hoa.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Sơn Cước Hòa Bình tại xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái TIAMO tại xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình của Công ty TNHH Legacy Riverside.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Lahills tại xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình của Công ty Cổ phần Lahills Hòa Bình.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái cộng đồng kết hợp thương mại dịch vụ Bản Lác 3 tại xã Chiềng Châu và xã Nà Phòn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình của Công ty Cổ phần dịch vụ và du lịch Mai Châu.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái hồ Hòa Bình tại xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình của Công ty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung danh mục khởi công mới và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Hòa Bình.

- Tờ trình dự thảo Nghị quyêt về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh và phát triển cơ sở hạ tầng lĩnh vực giáo dục - đào tạo (xây dựng mới trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ).

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết cho ý kiến về danh mục và mức vốn đề xuất bố trí  cho các dự án từ nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Thời gian: Dự kiến tiến hành trong 1,5 ngày (ngày 14, 15/7/2022). Địa điểm: Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.


P.V (TH)

Các tin khác


Hội thảo "Quy định về nhiệm vụ Hội Cựu chiến binh tham gia tổ chức lễ tang hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam từ trần”

(HBĐT) - Ngày 12/8, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh chọn Hội CCB huyện Yên Thủy làm đơn vị điểm trong toàn tỉnh và Trung ương rút kinh nghiệm về tổ chức hội thảo "Quy định về nhiệm vụ Hội CCB tham gia tổ chức lễ tang hội viên Hội CCB Việt Nam từ trần”. Tham gia hội thảo có 56 đại biểu là các đồng chí chủ tịch, chi hội trưởng, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, xã, thị trấn trên địa bàn. Dự hội thảo có Thiếu tướng Lê Khương Mẽ, Trưởng Ban Tổ chức chính sách Trung ương Hội CCB Việt Nam; lãnh đạo Hội CCB tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND huyện Yên Thủy.

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên huyện Lạc Thuỷ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027

(HBĐT) - Trong 2 ngày 10 - 11/8, Huyện Đoàn Lạc Thuỷ tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022- 2027 với khẩu hiệu "Tuổi trẻ huyện Lạc Thủy: Khát vọng – Tiên phong – Đoàn kết – Trách nhiệm – Sáng tạo – Bản lĩnh – Phát triển”. Dự Đại hội có 317 đại biểu đại diện cho 3.114 ĐVTN trong huyện.

Huyện Kim Bôi chuyển biến từ học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Đi trên con đường bê tông rộng 6m dẫn vào xóm Chiềng, xã Vĩnh Đồng(Kim Bôi), Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Hùng kể: Trước đây, đường xóm chỉ rộng 4m. Bám sát tiêu chí nông thôn mới (NTM), xã vận động các xóm mở rộng thêm 2m. Theo tính toán, chỉ riêng xóm Chiềng, để hoàn thiện con đường dài 170m với bề rộng như hiện nay, 11 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp phải tháo dỡ tường, chặt cây ăn quả đang trong thời kỳ kinh doanh…

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 18 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong hai ngày 10 và 11/8, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 18. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tân Lạc lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

(HBĐT) - Trong 2 ngày  8, 9/8, Huyện Đoàn Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ huyện Tân Lạc đoàn kết - trách nhiệm - xung kích - sáng tạo”. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, huyện Tân Lạc và 165 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 4.198 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) các dân tộc trên địa bàn.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc BHXH tỉnh

(HBĐT) - Ngày 11/8, BHXH tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của BHXH Việt Nam về công tác cán bộ. Đến dự có đồng chí Lê Hùng Sơn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo Vụ tổ chức, BHXH Việt Nam và đại diện lãnh đạo BHXH Hòa Bình, các phòng ban, giám đốc BHXH các huyện. Theo đó, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng phòng Quản lý thu, BHXH tỉnh giữ chức Phó Giám đốc BHXH Hòa Bình, thời hạn 5 năm kể từ ngày 25/7/2022.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục