(HBĐT) - Có mặt tại bộ phận "một cửa” thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) vào một ngày làm việc, chứng kiến mỗi người dân đến giải quyết công việc đều được cán bộ tiếp dân hướng dẫn tận tình, đúng quy trình thủ tục hành chính, trả kết quả nhanh chóng trong ngày cho người dân. Đây chính là một trong những tiêu chí thực hiện công tác dân vận chính quyền (DVCQ) mà cấp ủy, chính quyền thị trấn Vụ Bản chú trọng thực hiện suốt thời gian qua nhằm tạo sự hài lòng cho nhân dân.


Thường trực Đảng ủy thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) rà soát kết quả các cuộc tiếp xúc, đối thoại trong 5 năm qua được thực hiện trên địa bàn.

Trong 5 năm qua, Huyện ủy Lạc Sơn đã thực hiện tốt Quyết định số 402 của BTV Tỉnh ủy về ban hành đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác DVCQ các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới”. Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đến tận cơ sở, triển khai thực hiện đầy đủ nội dung, đến đúng đối tượng về các văn bản chỉ đạo các cấp về DVCQ. Hàng năm, công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ trong huyện về dân vận được làm thường xuyên với 5 lớp cho 350 cán bộ, công chức trong 5 năm qua; nổi bật năm 2021 đã tổ chức tập huấn cho 75 đồng chí là trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, bí thư, chủ tịch các xã, thị trấn. Công tác cải cách hành chính được chú trọng với 100% bộ phận "một cửa” tại các xã, thị trấn hoạt động hiệu quả.

Việc thực hiện quy định tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được coi là điểm nhấn của huyện trong công tác DVCQ. Theo đó, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ban hành quy chế, nội quy tiếp công dân. Từ năm 2016 - 2021 đã tiếp hơn 500 lượt công dân; tiếp nhận hơn 400 đơn thư, trong đó có 6 đơn tố cáo, còn lại là các đơn thuộc lĩnh vực liên quan đến đất đai, nhà đất, tài sản, chế độ, chính sách và một số lĩnh vực khác. Đặc biệt, vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng cao thông qua công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tổ chức được 170 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo hình thức hội nghị riêng (cấp huyện 20 cuộc, cấp xã 150 cuộc). Qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Sự phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện công tác dân vận có nhiều đổi mới, khoa học, chặt chẽ, mang tính hiệu quả cao. Với vai trò giám sát, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã có những kiến nghị để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Nổi bật như việc tổ chức được trên 210 hội nghị lấy ý kiến với hàng trăm ý kiến đóng góp cho các văn kiện đại hội Đảng các cấp; giám sát 7 cuộc với nội dung về trách nhiệm quản lý của Nhà nước về an toàn thực phẩm; 4 cuộc giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi làm việc… Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính Nhà nước cũng coi trọng việc chấp hành lề lối, tác phong làm việc nghiêm túc, chuẩn mực của cán bộ, công chức đối với công việc và phục vụ Nhân dân. Không có biểu hiện nhũng nhiễu nhân dân khi đến giải quyết công việc.

Chia sẻ về những kinh nghiệm thực hiện hiệu quả, đồng chí Bùi Văn Quyền, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: "Luôn đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân vận, coi đó là việc làm thường xuyên trong cả hệ thống chính trị. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thông qua nhiều kênh thông tin. Công tác dân vận phải gắn chặt với xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khen thưởng, biểu dương hay phê bình, kỷ luật những cá nhân, tập thể làm tốt hoặc chưa tốt. Quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác dân vận, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức; tăng cường đối thoại với Nhân dân, phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo đồng thuận trong Nhân dân”.


Thanh Sơn


Các tin khác


Tọa đàm khoa học tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 

(HBĐT) - Sáng 23/9, Tỉnh ủy Hòa Bình phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của BCH T.Ư Đảng khóa X về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tọa đàm.

Huyện Cao Phong: Sắp xếp tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động

(HBĐT) - Tổ chức lại Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng huyện thành BQL đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện; Thực hiện bãi bỏ Phòng Y tế và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND&UBND huyện; Xây dựng Đề án số 01/ĐA-UBND về kiện toàn, sắp xếp bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện theo hướng tinh gọn bộ máy, giảm số lượng đầu mối, giảm số lượng cán bộ quản lý gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đó là 3 trong nhiều quyết sách "đúng” và "trúng”, thể hiện quyết tâm của huyện Cao Phong nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần đắc lực thúc đẩy KT-XH địa phương.

Huyện Yên Thủy nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới

(HBĐT) - Tính đến hết tháng 8/2022, Đảng bộ huyện Yên Thủy kết nạp được 71 đảng viên mới, đạt 59,1% chỉ tiêu giao. 100% đảng viên mới có trình độ văn hóa đạt và vượt chuẩn, trên 60% trong độ tuổi thanh niên… đã bổ sung lực lượng kế cận chất lượng cho Đảng. Với quan điểm xuyên suốt: Phát triển Đảng phải song hành giữa chất lượng và số lượng, Đảng bộ huyện đang nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng trong 4 tháng cuối năm.

Phường Thịnh Lang tạo đồng thuận từ thực hiện quy chế dân chủ

(HBĐT) - Với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền phường Thịnh Lang (TP Hoà Bình) xác định công khai, minh bạch là "chìa khóa” để phát huy dân chủ ở cơ sở. Nội dung công khai ngoài tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách an sinh xã hội, kế hoạch phát triển KT-XH, địa phương còn thực hiện công khai trong huy động vốn xây dựng các công trình hay huy động, sử dụng các loại quỹ như: Đền ơn - đáp nghĩa, Vì người nghèo...

Triển khai quy định về phân cấp cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

(HBĐT) - Sáng 22/9, Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Quy định số 80 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo Kết luận số 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật; Hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức T.Ư về thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo Kết luận số 20. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Mai Văn Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Bùi Thị Minh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Xã Bình Thanh: Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đảng viên

(HBĐT) - Đảng bộ xã Bình Thanh có 155 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ, trong đó có 5 chi bộ khu dân cư. Hiện, Đảng bộ có 6 đảng viên được miễn sinh hoạt do già yếu, ốm đau và 6 đảng viên đi làm xa (2 trường hợp đi xuất khẩu lao động). Ngoài ra, có nhiều đảng viên, nhất là đảng viên trẻ đi làm tại TP Hòa Bình, các huyện trong tỉnh… Trước thực tế đó, vấn đề quản lý đảng viên được Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng, góp phần giữ gìn tư cách đạo đức đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục