(HBĐT) - Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyên đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), Đảng ủy, lãnh đạo Sở NN&PTNT đã sớm lập kế hoạch triển khai thực hiện; tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của đề án đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Sở. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, đề cao quyền thụ hưởng của cá nhân, tổ chức trong cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao và bám sát kế hoạch chuyển đổi số của Bộ NN&PTNT năm 2022, Sở NN&PTNT chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số. Cụ thể: thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số Sở NN&PTNT triển khai thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số của tỉnh, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tổ chức các hội nghị, tham gia tập huấn về chuyển đổi số; phối hợp khảo sát phục vụ xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành NN&PTNT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với các đơn vị: Tập đoàn Viettel, Viễn thông Hòa Bình, FPT trong hợp tác chiến lược về công nghệ thông tin, hạ tầng số và các sản phẩm, dịch vụ số phục vụ việc xây dựng hệ sinh thái số các lĩnh vực của ngành; phối hợp Sở TT&TT đăng ký triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh tại 2 xã của huyện Lạc, Lạc Thủy.

Ngành đã tạo lập mã định danh điện tử phục vụ kết nối dữ liệu và triển khai đến 100% đơn vị thuộc Sở ký số, tham gia trao đổi hồ sơ, văn bản điện tử thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tạo lập tài khoản điện tử của cá nhân cán bộ, công chức, viên chức các phòng, đơn vị thuộc Sở trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); tạo lập cơ sở dữ liệu về số hóa kết quả giải quyết TTHC của ngành đảm bảo cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Đề xuất 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp mức độ 4 được xác thực 1 lần; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt 55%, không có hồ sơ chậm và quá hạn, tăng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi của Sở hiện là 129 thủ tục, trong đó, số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết Sở ở cấp tỉnh là 103 thủ tục, cấp huyện 14 thủ tục, cấp xã 12 thủ tục; hoàn thiện bổ sung làm giàu hệ sinh thái dữ liệu các lĩnh vực của ngành phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo Quyết định số số 1911/QĐ-TTg, ngày 15/11/2021 đảm bảo tiến độ đề ra trong Đề án 06.

Bên cạnh đó, quá trình triển khai đề án ngành cũng gặp những khó khăn, hạn chế như: với việc quản lý đa lĩnh vực, phạm vi rộng, địa hình đồi núi, vùng sâu, xa; nhiều đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số; trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công thấp; hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin có nơi chưa được đầu tư. Việc đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu rất lớn, kéo dài, điều này dẫn đến tâm lý e ngại đầu tư sợ rủi ro. Mặt khác, chi phí đầu tư cho sản xuất lớn dẫn đến giá thành sản phẩm cao, gây khó khăn khi cạnh tranh trên thị trường. Hạ tầng cơ sở vật chất gặp nhiều khó khăn trong thực hiện Đề án 06.

Thời gian tới, ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyền truyền, phổ biến, quán triệt mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của đề án đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch của UBND tỉnh đảm bảo thời gian, chất lượng lộ trình đề ra và các văn bản chỉ đạo Bộ NN&PTNT trong chuyển đổi số.

Tập trung triển khai thực hiện việc tích hợp, cung cấp các TTHC thuộc ngành/lĩnh vực trên Cổng Dịch vụ công tỉnh và kết nối liên thông giữa Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh với Hệ thống kết nối. Đảm bảo dữ liệu của ngành/lĩnh vực còn hiệu lực pháp lý được số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC để làm giàu dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ trong giải quyết các TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.


V.H

Các tin khác


Tạo đà cho kinh tế tư nhân phát triển

Đồng hành với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước qua nhiều thời kỳ, kinh tế tư nhân đã phát triển không ngừng cả về quy mô và chất lượng, được khẳng định là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, để kinh tế tư nhân phát triển bền vững, Đảng và Nhà nước cần có thêm nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi môi trường kinh doanh, tiếp cận các nguồn lực, tạo đà cho kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển lâu dài, hoạt động bình đẳng, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh.

Diễn đàn báo chí - doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững

(HBĐT) - Chiều 5/6, tại Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức Diễn đàn Báo chí - doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững. Diễn đàn có sự tham gia của gần 200 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc TP Hà Nội; các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, các chuyên gia, luật sư, cơ quan báo chí các tỉnh phía Bắc.

Tỉnh Hòa Bình tham gia giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Thương mại - du lịch quốc tế Nha Trang 

(HBĐT) - Từ ngày 1- 7/6, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra "Hội chợ Thương mại – du lịch quốc tế Nha Trang 2023” nhằm hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và hưởng ứng Chương trình Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023.

Xã Suối Hoa từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông

(HBĐT) - Xã Suối Hoa (Tân Lạc) có địa hình phức tạp, chủ yếu là núi đá xen kẽ đồi nên vấn đề giao thông gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, xã huy động mọi nguồn lực, từ nguồn đầu tư của Nhà nước và nội lực trong Nhân dân từng bước xây dựng mạng lưới giao thông hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.

Hội Nông dân xã Yên Trị chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(HBĐT) - Đến cuối năm 2021, xã Yên Trị (Yên Thủy) hoàn thành 4/4 tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Từ một xã thuần nông, Yên Trị như được "khoác chiếc áo mới" với cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Duy trì sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ nông sản

Trong 5 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước ước đạt 20,26 tỷ USD.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục