(HBĐT) - "Việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đã huy động được sự tham gia tích cực của cộng đồng, đặc biệt là phụ huynh học sinh, qua đó làm tốt công tác tuyên truyền đối với xã hội về giáo dục mầm non. Chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” được triển khai kịp thời, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Sau 5 năm thực hiện (2016 - 2020), chuyên đề đã thu hút sự tham gia, ủng hộ của các lực lượng trong xã hội, tạo bước chuyển biến trong giáo dục mầm non về tăng cường các điều kiện cho hoạt động giáo dục của trẻ tại nhóm, lớp, làm thay đổi diện mạo các trường mầm non trên địa bàn toàn tỉnh”. Đó là nhận định của đồng chí Đinh Thị Hường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT về việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.


Khuôn viên sân trường mầm non Cửu Long (Lương Sơn) được đầu tư đầy đủ trang thiết bị, tạo không gian vui chơi cho trẻ.

Đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Do đó, trong 5 năm triển khai thực hiện chuyên đề, phòng GD&ĐT huyện, thành phố đã tham mưu các cấp đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, môi trường học tập trong và ngoài lớp học cho các trường mầm non, như: mở rộng diện tích, khuôn viên nhà trường; đầu tư xây dựng, cải tạo phòng học, phòng chức năng, công trình phụ trợ khác; đầu tư mua sắm thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho các nhóm lớp; quy hoạch bố trí khu vui chơi, khu phát triển thể chất cho trẻ, vườn cổ tích…, với tổng số tiền 935 tỷ đồng. Hàng năm, Sở GD&ĐT chú trọng việc bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, nhất là đội ngũ cốt cán cấp tỉnh, cấp huyện để làm tốt việc thực hiện chuyên đề. Sở đã mở 13 lớp bồi dưỡng cho 669 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, 844 giáo viên mầm non cốt cán tham dự. Tổ chức 15 đợt sinh hoạt chuyên môn cấp tỉnh có đề cập đến nội dung chuyên đề cho 2.185 lượt người tham gia, trong đó có 1.341 lượt cán bộ quản lý, 844 giáo viên mầm non. Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tổ chức bồi dưỡng cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên mầm non.

Kết quả, đã có 222/222 trường mầm non, 53/53 cơ sở giáo dục mầm non độc lập thực hiện chuyên đề, đạt 100%. Sở GD&ĐT đã chọn điểm để xây dựng mô hình "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” cấp tỉnh tại trường mầm non Nam Phong (Cao Phong), trường mầm non Tân Thịnh B (TP Hòa Bình) cho giai đoạn 2016 - 2020. Mỗi huyện, thành phố lựa chọn ít nhất 2 trường mầm non trên địa bàn làm đơn vị xây dựng mô hình điểm cho mỗi năm học. Đến nay, đã có nhiều đơn vị là điểm sáng trong thực hiện chuyên đề, như các trường: mầm non Cửu Long (Lương Sơn), mầm non Tân Hòa A, mầm non Tân Thịnh B (TP Hòa Bình), mầm non Nam Phong (Cao Phong), mầm non Đồng Tâm (Lạc Thủy), mầm non Mường Chiềng (Đà Bắc)...

Đồng chí Nguyễn Minh Thắng, Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GD&ĐT) cho biết: Sau 5 năm triển khai và thực hiện, chuyên đề đã đem lại những kết quả tích cực về môi trường cho trẻ hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. 100% cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh đều tạo được môi trường cho trẻ hoạt động theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Các khu vực trong nhà trường được quy hoạch theo hướng tận dụng không gian cho trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú; các góc hoạt động trong, ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn, sử dụng đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm. 100% sân chơi có đồ chơi ngoài trời. 100% trường mầm non xây dựng các tiêu chí ứng xử thân thiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ và phụ huynh. Giáo viên luôn có hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ đối với trẻ và những người khác mẫu mực để trẻ noi theo.


Dương Liễu


Các tin khác


Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(HBĐT) - LTS: Trên địa bàn tỉnh, dân số trong độ tuổi lao động khu vực nông thôn hiện chiếm trên 80% tổng số lao động. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm tạo việc làm cho lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đến năm 2020" (Đề án 1956) được triển khai 10 năm qua đã đem lại những kết quả khả quan, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH về vấn đề này.

Hiệu quả công tác đào tạo nghề ở huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Thực hiện Đề án số 1956 của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT), huyện Tân Lạc đã triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần thay đổi ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo tại địa phương.

Thành phố Hòa Bình chú trọng đào tạo nghề phi nông nghiệp

(HBĐT) - Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng lao động nông thôn (LĐNT) trước yêu cầu đáp ứng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, TP Hòa Bình đã triển khai hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động, trong đó đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nghề phi nông nghiệp.

Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm học 2020 – 2021

(HBĐT) - Ngày 26/10, tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua năm học 2020 - 2021 khối thi đua các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp (CĐ, TCCN).

Tập huấn một số chính sách mới về hỗ trợ phát triển hợp tác xã

(HBĐT) - Sáng 26/10, Liên minh HTX tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn "Bồi dưỡng, xây dựng, củng cố và phát triển HTX, một số chính sách mới về hỗ trợ phát triển HTX” cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Đào tạo nghề phi nông nghiệp - thêm cơ hội cho lao động nông thôn

(HBĐT) - Những năm gần đây, đào tạo nghề phi nông nghiệp đã và đang trở thành một hướng đi mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần chuyển đổi cơ cấu ngành nghề ở nông thôn. Tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình, đào tạo nghề phi nông nghiệp luôn được nhà trường quan tâm, chú trọng với đa dạng nghề đào tạo, phù hợp nhu cầu thực tế của người lao động và thị trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục