Nhớ ngày Bác về nước (*)
Ăn nghỉ ở trong hang (**)
Đất nước ta có Bác
Lịch sử đã sang trang.
Có tư tưởng của Bác
Thắng lợi rất tự hào
Thực dân Pháp thất bại
Mỹ phải cút, Ngụy nhào.
Bác trăm công ngàn việc
Vẫn dành thời gian thăm
Công, nông, binh, trí thức…
Người khuyên bảo ân cần.
Thấm nhuần lời Bác dặn
Các dân tộc kết đoàn
Cùng dựng xây đất nước
Đổi mới rất vẻ vang.
Nay nước nhà hội nhập
Bác Hồ đã đi xa
Vẫn dẫn đường, chỉ lối
Tổ quốc ta thăng hoa.
Đàng hoàng và to đẹp
Đất thành đồng quang vinh
Con, cháu biết ơn Bác
Người vĩ đại, anh minh.

(*)  Ngày 28/01/1941                                                   
(**) Hang Pác Pó (Cao Bằng)

Trần Quang Thạch

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục