(HBĐT) - Căn cứ Thông báo số 198/TB – ĐG ngày 23/02/2018 về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất; Giấy mời số 271/GM-ĐG ngày 16/4/2018 về việc tham dự mở cuộc đấu giá quyền sử dụng đất;

Hiện nay Công ty Cổ phần tài chính đấu giá Hoà Bình (Sau đây gọi tắt là Công ty Đấu giá Hoà Bình) đang tiến hành triển khai một số công việc đầu năm nên việc tổ chức đấu giá gặp nhiều khó khăn. Do vậy Công ty Đấu giá Hoà Bình không tiến hành tổ chức phiên đấu giá được trong thời gian như dự kiến. 

Công ty Đấu giá Hoà Bình xin thông báo tới quý vị khách hàng được biết, Công ty quyết định hoãn tổ chức phiên đấu giá vào hồi 14 giờ ngày 18 tháng 4 năm 2018. Khi nào Công ty tổ chức bán đấu giá sẽ thông báo tới quý đại diện tham dự giám sát cuộc bán đấu giá và khách hàng. 

Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình kính mong nhận được sự thông cảm từ quý đại diện tham dự giám sát cuộc bán đấu giá và khách hàng. 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Niêm yết tại:

- Nơi trưng bày tài sản;

- Nơi tổ chức bán đấu giá;

- Trụ sở Công ty cổ phần tài chính

đấu giá Hòa Bình;

- Báo chí;

- Lưu VT, HSĐG.

 

ĐẤU GIÁ VIÊN

Nguyễn Thị Lợi Quỳnh

 


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục