(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: Đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết chế độ, chính sách đối với trường hợp Bùi Văn Dù (quê quán xã Xuân Phong, huyện Cao Phong), trước khi hy sinh thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 165, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, Bộ Quốc Phòng được Chủ tịch nước truy tăng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, tại Quyết định số 2557/QĐ-CTN ngày 9/10/2010 của Chính phủ thì tiền thưởng chỉ áp dụng đối với tập thể, cá nhân được phong tặng, tuy trặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chưa quy định mức tiền thưởng, do vậy thân nhân liệt sỹ Bùi Văn Dù không được hưởng tiền thưởng kèm theo. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Bộ Nội vụ trả lời: Việc truy tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” trong thời kỳ kháng chiến nhằm ghi nhận công lao của các liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trường hợp được truy tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" thời kỳ kháng chiến thì đại diện thân nhân hay người thờ cúng được hưởng trợ cấp một lần và các chế độ, chính sách khác theo quy định tại Điều 18, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Điều 26, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 19/4/2013 của Chính phủ. Trường hợp cử tri nêu nếu chưa được hưởng các chính sách nêu trên đề nghị liên hệ với cơ quan làm công tác lao động, thương binh và xã hội ở địa phương để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Đ.H (TH)


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục