(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Mạnh (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (CSDLCCCD)?


Trả lời: Theo Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 1/2/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân (CCCD) và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CCCD, các trường hợp được khai thác thông tin trong CSDLCCCD gồm: Cơ quan quản lý CCCD được khai thác thông tin trong CSDLCCCD phục vụ công tác cấp, đổi, cấp lại, quản lý thẻ CCCD; Công an các đơn vị, địa phương được khai thác thông tin trong CSDLCCCD phục vụ yêu cầu nghiệp vụ của ngành Công an và phòng, chống tội phạm; Cơ quan tiến hành tố tụng được khai thác thông tin trong CSDLCCCD phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; Công dân được khai thác thông tin của mình trong CSDLCCCD; Cơ quan, tổ chức và công dân không thuộc các trường hợp nêu trên có nhu cầu khai thác thông tin trong CSDLCCCD phải được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan quản lý CSDLCCCD.

V.H (TH)


Các tin khác


GIẢI ĐÁP PHÁP  LUẬT: Tiêu chí xếp loại cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ

(HBĐT) - Bà Vũ Thị Hải (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ dựa trên những tiêu chí nào?

Xử phạt hành vi liên quan đến công chứng hợp đồng, giao dịch giả tạo

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hùng (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi liên quan đến công chứng hợp đồng, giao dịch giả tạo bị xử phạt như thế nào?

Mức hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hoa (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người lao động (NLĐ) được hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp (BNN) như thế nào?

Quy định lưu giữ tài liệu đánh giá chất lượng cán bộ, công chức

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thanh (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc lưu giữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) được quy định như thế nào?

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về quản lý quốc tịch

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Đức (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi vi phạm quy định về quản lý quốc tịch bị xử phạt như thế nào?

Quy định thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Đạt (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) được quy định như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục