(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Mạnh (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (CSDLCCCD)?


Trả lời: Theo Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 1/2/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân (CCCD) và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CCCD, các trường hợp được khai thác thông tin trong CSDLCCCD gồm: Cơ quan quản lý CCCD được khai thác thông tin trong CSDLCCCD phục vụ công tác cấp, đổi, cấp lại, quản lý thẻ CCCD; Công an các đơn vị, địa phương được khai thác thông tin trong CSDLCCCD phục vụ yêu cầu nghiệp vụ của ngành Công an và phòng, chống tội phạm; Cơ quan tiến hành tố tụng được khai thác thông tin trong CSDLCCCD phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; Công dân được khai thác thông tin của mình trong CSDLCCCD; Cơ quan, tổ chức và công dân không thuộc các trường hợp nêu trên có nhu cầu khai thác thông tin trong CSDLCCCD phải được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan quản lý CSDLCCCD.

V.H (TH)


Các tin khác


Quy định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hương (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc rút ngắn thời gian thử thách (TGTT) đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện (TTTTHCĐK) được quy định như thế nào?

Quy định về quyền của tổ hợp tác

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Long (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết tổ hợp tác có những quyền gì?

Giải đáp pháp luật: Xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hà (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ bị xử phạt như thế nào?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT:Quy định địa điểm không uống rượu, bia

(HBĐT)-Ông Nguyễn Văn Lâm (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những địa điểm nào không uống rượu, bia?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT: Quy định về chủ rừng

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Tiến (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những đối tượng nào được quy định là chủ rừng?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục