(HBĐT) - UBND huyện Lạc Thủy vừa đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm giai đoạn 2016 - 2018 và sơ kết 9 tháng đầu năm 2018 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện.

 


Tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu, giai đoạn 2018 - 2020 Lạc Thủy đã đề ra giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền. Nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của các chương trình.

Xây dựng NTM là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng, hợp lòng dân. Các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện. Vai trò của người dân trong xây dựng NTM được phát huy; Phong trào thi đua " Lạc Thủy chung sức xây dựng NTM” đã có tác động đến sự quan tâm, hỗ trợ nguồn lực cao và động viên tinh thần của toàn xã hội đối với nông dân, nông thôn. Bộ mặt nông thôn được đổi mới, văn minh hơn, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, kinh tế địa phương phát triển, nhiều mô hình kinh tế có quy mô lớn đã bước đầu được hình thanhg và kinh doanh có hiệu quả; an ninh chính trị ổn định, TTATXH được giữ vững, cơ cấu kinh tế, lao động tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tích cực; Đời sống vật chất tinh thần, thu nhập của cư dân nông thôn tăng nhanh. Tính đến ngày 31/12/2017, huyện Lạc Thủy đã có 5/13 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 38,46 %; Số tiêu chí bình quân đạt 15,69 tiêu chí, tăng 10,77 % so với năm 2010, không còn xã nào dưới 10 tiêu chí. 

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, 3 năm qua các chính sách giảm nghèo đã được giải quyết kịp thời, đúng quy định như tổ chức mua, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho các đối tượng, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn, đào tạo giải quyết việc làm, chương trình 135. Tính đến cuối năm 2017, toàn huyện còn 2.235 hộ nghèo chiếm 12,73 %. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế sau 3 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện như: Nhận thức của một bộ phận nhân dân và một số CBĐV còn hạn chế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số xã, ngành còn lúng túng, tiến độ còn chậm, kết quả chưa đạt so với yêu cầu; Phong trào xây dựng NTM ở một số địa phương còn trầm, trông chờ ỷ lại vào đầu tư của nhà nước; An ninh nông thôn còn nhiều tiềm ẩn về TNXH. 

Giai đoạn 2018 - 2020, để duy trì các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; Đưa 13/13 xã của huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2020; Huyện hoàn thành bộ tiêu chí huyện NTM vào năm 2020, đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2021. Huyện Lạc Thủy đã đề ra giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền. Nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình với phương châm " Dựa vào nội lực của dân và cộng đồng là chính, nhà nước hỗ trợ qua các chương trình mục tiêu. Đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình.


                                                                       Hà Chung (Đài Lạc Thủy)

Các tin khác


Khát vọng đưa Việt Nam thành cường quốc an ninh mạng

Cường quốc an ninh mạng thì cũng giống như cường quốc quân sự trong thế giới thực. Cùng một vạch xuất phát với tất cả các nước khác, lại có nguồn nhân lực an ninh mạng vào loại tốt trên thế giới, với khát vọng dân tộc hùng cường, và với một giấc mơ lớn, chúng ta có thể đưa Việt Nam thành cường quốc an ninh mạng, bảo vệ Việt Nam, bảo vệ hòa bình thế giới.

Huyện Mai Châu, Đà Bắc dự báo cấp cháy rừng cực kỳ nguy hiểm

(HBĐT) - Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, từ ngày 16 – 20/4, dự báo nguy cơ cháy rừng tại 2 huyện Mai Châu, Đà Bắc ở cấp báo động V, cấp cực kỳ nguy hiểm. Do thời tiết nắng nóng, khô, hạn kéo dài, có khả năng cháy lớn và lan tràn nhanh trên các loại rừng. Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Sở NN&PTNT, Ban chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh, huyện, xã, các chủ rừng tăng cường phòng, chống cháy rừng.

Lạc Thuỷ bàn giao 29 cá thể rùa sa nhân về Trung tâm cứu hộ Rùa Cúc Phương

(HBĐT) - Chiều 17/4, UBND huyện Lạc Thuỷ phối hợp với Ban quản lý Vườn Quốc gia Cúc Phương (Nho Quan - Ninh Bình) tổ chức bàn giao 29 cá thể rùa sa nhân về Trung tâm cứu hộ rùa Cúc Phương quản lý, chăm sóc. Toàn bộ số rùa này đã được lực lượng chức năng huyện Lạc Thuỷ phát hiện, bắt giữ của một đối tượng khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Xã Thượng Cốc trên đường về đích nông thôn mới

(HBĐT) - Điểm xuất phát thấp, cơ sở hạ tầng trên địa bàn thiếu, đời sống, thu nhập của người dân chưa cao, không đồng đều nhưng cán bộ và nhân dân xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ đó, cơ sở hạ tầng, bộ mặt nông thôn thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Đến hết năm 2018, xã đạt 14/19 tiêu chí. Năm 2019, Thượng Cốc phấn đấu đạt chuẩn NTM theo kế hoạch đề ra.

Phấn đấu không có xã dưới 10 tiêu chí

(HBĐT) - Hiện, trên địa bàn tỉnh còn 43 xã dưới 10 tiêu chí NTM, trong đó có 35 xã đạt 9 tiêu chí, 8 xã đạt 8 tiêu chí. Theo đó, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức rà soát, đánh giá thực chất mức độ đạt các tiêu chí, lập khung kế hoạch, cân đối nguồn lực để thực hiện các tiêu chí; lựa chọn thực hiện hoàn thành các tiêu chí đã bố trí vốn và không cần nhiều nguồn lực để phấn đấu trong năm 2019 cần ít nhất đạt từ 1-2 tiêu chí/xã trở lên, không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Tạo bước chuyển trong ứng dụng thương mại điện tử

(HBĐT) - Với mục tiêu đưa thương mại điện tử (TMĐT) trở thành hoạt động được sử dụng, ứng dụng phổ biến trong các cơ quan quản lý Nhà nước (QLNN) và đại bộ phận doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước. Đồng thời hỗ trợ, tư vấn, đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng TMĐT cho các doanh nghiệp (DN), UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo, điều hành các cấp, ngành, DN trong tỉnh coi trọng thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.