(HBĐT) - UBND huyện Lạc Thủy vừa đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm giai đoạn 2016 - 2018 và sơ kết 9 tháng đầu năm 2018 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện.

 


Tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu, giai đoạn 2018 - 2020 Lạc Thủy đã đề ra giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền. Nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của các chương trình.

Xây dựng NTM là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng, hợp lòng dân. Các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện. Vai trò của người dân trong xây dựng NTM được phát huy; Phong trào thi đua " Lạc Thủy chung sức xây dựng NTM” đã có tác động đến sự quan tâm, hỗ trợ nguồn lực cao và động viên tinh thần của toàn xã hội đối với nông dân, nông thôn. Bộ mặt nông thôn được đổi mới, văn minh hơn, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, kinh tế địa phương phát triển, nhiều mô hình kinh tế có quy mô lớn đã bước đầu được hình thanhg và kinh doanh có hiệu quả; an ninh chính trị ổn định, TTATXH được giữ vững, cơ cấu kinh tế, lao động tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tích cực; Đời sống vật chất tinh thần, thu nhập của cư dân nông thôn tăng nhanh. Tính đến ngày 31/12/2017, huyện Lạc Thủy đã có 5/13 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 38,46 %; Số tiêu chí bình quân đạt 15,69 tiêu chí, tăng 10,77 % so với năm 2010, không còn xã nào dưới 10 tiêu chí. 

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, 3 năm qua các chính sách giảm nghèo đã được giải quyết kịp thời, đúng quy định như tổ chức mua, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho các đối tượng, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn, đào tạo giải quyết việc làm, chương trình 135. Tính đến cuối năm 2017, toàn huyện còn 2.235 hộ nghèo chiếm 12,73 %. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế sau 3 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện như: Nhận thức của một bộ phận nhân dân và một số CBĐV còn hạn chế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số xã, ngành còn lúng túng, tiến độ còn chậm, kết quả chưa đạt so với yêu cầu; Phong trào xây dựng NTM ở một số địa phương còn trầm, trông chờ ỷ lại vào đầu tư của nhà nước; An ninh nông thôn còn nhiều tiềm ẩn về TNXH. 

Giai đoạn 2018 - 2020, để duy trì các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; Đưa 13/13 xã của huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2020; Huyện hoàn thành bộ tiêu chí huyện NTM vào năm 2020, đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2021. Huyện Lạc Thủy đã đề ra giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền. Nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình với phương châm " Dựa vào nội lực của dân và cộng đồng là chính, nhà nước hỗ trợ qua các chương trình mục tiêu. Đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình.


                                                                       Hà Chung (Đài Lạc Thủy)

Các tin khác


Thông tin tài khoản đã giao dịch tại Thế Giới Di Động bị phát tán hoàn toàn

Sau khi tung hơn 5,4 triệu địa chỉ email và 31.000 bản ghi liệt kê số thẻ ngân hàng (che sáu chữ số ở giữa) được cho là của khách hàng từ hệ thống Thế Giới Di Động, tài khoản Erwincho tiếp tục phát tán những thông tin nhạy cảm hơn trên RaidForums. Dữ liệu mới đẩy lên Internet tối nay bao gồm 32 hàng, trong đó có đầy đủ 16 chữ số được cho là số thẻ ngân hàng đầy đủ.

Trao chứng chỉ nghề trồng cây có múi cho 25 học viên xã Khoan Dụ

(HBĐT) - Chiều 7/11, Trung tâm GDNN-DGTX huyện Lạc Thuỷ tổ chức bế giảng lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây có múi và trao chứng chỉ nghề cho 25 học viên xã Khoan Dụ.

Huyện Cao Phong: Cần giải quyết dứt điểm vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng đường 435

(HBĐT) - Trong lúc công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) địa phận xã Ngòi Hoa (Tân Lạc) cơ bản hoàn thành thì địa phận huyện Cao Phong, tiến độ GPMB dù đã có những chuyển biến so với cách đây vài tháng, tuy vậy vẫn chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ đề ra.

Khu 6, thị trấn Mường Khến:Nhiều cách làm sáng tạo bảo vệ môi trường

(HBĐT) - Khu 6, thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc hiện có 231 hộ với 864 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc anh em là Mường, Kinh, Thái cùng sinh sống. Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của UB MTTQ thị trấn Mường Khến và UBND thị trấn, chi bộ Đảng khu 6 đã triển khai thực hiện mô hình khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Xã Đồng Môn (Lạc Thủy): Xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn

(HBĐT) - Qua 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Đồng Môn (Lạc Thủy) mới đạt 10/19 tiêu chí. Còn nhiều tiêu chí khó như: đường giao thông, cơ sở hạ tầng, thủy lợi, hộ nghèo... vẫn là thách thức với các cấp chính quyền địa phương.

Xử lý sai sót về hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119

(HBĐT) - Nghị định số 119 quy định về việc áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được ban hành đánh dấu bước tiến trong lộ trình chuyển dịch sử dụng hóa đơn giấy sang HĐĐT của Chính phủ. Nghị định quy định nguyên tắc xử lý HĐĐT có sai sót như sau: