Phát triển khoa học - công nghệ bắt đầu từ xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Phát triển khoa học - công nghệ bắt đầu từ xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua, đã xác định phát triển khoa học và công nghệ thực sự là động lực then chốt của quá trình phát triển nhanh và bền vững. Với quan điểm phát triển theo chiều sâu, khoa học công nghệ phục vụ CNH, HĐH cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ: Nâng cao năng lực, đổi mới cơ chế quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, tăng cường hội nhập quốc tế về khoa học, công nghệ.

Suy cho cùng, nền văn minh nhân loại chính là sự phát triển của lực lượng sản xuất. Ở giai đoạn phát triển cao, lực lượng sản xuất không thể có hàm lượng khoa học công nghệ thấp. Vì vậy để phát triển đất nước, đòi hỏi tất yếu phải phát triển khoa học công nghệ. Nhưng làm thế nào để có một nền khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH ở Việt Nam hiện nay, đồng thời đưa những thành tựu khoa học công nghệ ứng dụng vào sản xuất kinh doanh và đời sống, đòi hỏi phải giải quyết tốt những nội dung liên quan tới các yếu tố nền tảng như: Con người (yếu tố đầu vào); cơ chế chính sách và mức đầu tư (yếu tố hỗ trợ).

Chiến lược chỉ rõ: Tăng nhanh năng lực khoa học, công nghệ có trọng tâm, trọng điểm. Phát triển đồng bộ và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và nguồn nhân lực. Nhà nước tập trung đầu tư cho các nhiệm vụ trọng điểm quốc gia, các giải pháp khoa học, công nghệ cho các sản phẩm chủ lực, mũi nhọn, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội, nhất là của các doanh nghiệp cho phát triển khoa học, công nghệ. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công nghệ với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở từng cấp, ngành, địa phương và cơ sở.

Một trong những vấn đề đặt ra từ đại hội trước là phát triển kinh tế tri thức. Đại hội XI đã đề cập một cách toàn diện và sâu sắc vấn đề con người trong phát triển, trong đó khẳng định tính cấp bách của vấn đề phát triển nguồn nhân lực và nền kinh tế tri thức. Để phát triển nền kinh tế tri thức cần phải có đội ngũ trí thức mạnh cả về lượng và chất, có cơ chế, chính sách khuyến khích lực lượng này cống hiến, phát huy vai trò trong chiến lược phát triển.

Hiện nay, khoa học công nghệ phát triển rất mạnh mẽ và đã thật sự trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Là nước đang phát triển, với quan điểm hội nhập toàn diện, Việt Nam cần tranh thủ thời cơ, tiếp thu và làm chủ các thành tựu khoa học công nghệ mới, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế trong nước. Điều này giúp chúng ta có thể phát triển dựa vào tri thức. Trong đó, vai trò của khoa học công nghệ nói chung và của công tác đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ, cần được quan tâm đúng mức. Trước hết cần phải có những giải pháp đúng và khả thi để phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao. Chính nguồn nhân lực này sẽ là cái bảo đảm cho việc không chỉ tiếp thu, làm chủ tiến bộ khoa học công nghệ thế giới, mà còn vận dụng và phát triển được tri thức khoa học và các công nghệ cao, công nghệ mũi nhọn theo yêu cầu phát triển có trọng tâm, trọng điểm như chiến lược đặt ra. Điều đó đòi hỏi phải đổi mới cả bề rộng và chiều sâu nền giáo dục đào tạo nước nhà, nhằm mục tiêu lâu dài là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, phục vụ đắc lực cho phát triển. Bên cạnh việc đầu tư thỏa đáng cho giáo dục đào tạo, cần có chính sách đãi ngộ, tôn vinh thỏa đáng đội ngũ trí thức nói chung và chính sách khả dĩ thu hút, trọng dụng nhân tài, hạn chế hiện tượng chảy máu chất xám hiện nay. Đất nước ta rất dồi dào tiềm năng cho phát triển, đó là thế mạnh về tài nguyên, nguồn lực con người, để khai thác tốt và phát huy thế mạnh đó cần phải quan tâm phát triển nguồn nhân lực bằng các thể chế, chính sách thích đáng trong đánh giá, sử dụng và đãi ngộ.

Thực tế lâu nay cho thấy, khoa học ở nước ta có bước phát triển nhưng chưa thực sự gắn với thực tiễn. Điều dễ nhận thấy là việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn rất hạn chế, hàm lượng khoa học công nghệ trong sản phẩm của chúng ta rất thấp. Phải chăng điều này làm nảy sinh tâm lý sính hàng ngoại, ngay cả những sản phẩm trong nước hoàn toàn có khả năng tự sản xuất với chất lượng không thua kém, thậm chí có loại tốt hơn hàng ngoại, cũng chưa được nhiều người tin dùng. Như vậy, khoa học chưa có ý nghĩa chấn hưng hàng nội, xúc tiến xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nước nhà. Đã có những tính toán cho rằng, chúng ta mới chỉ phát huy được 20-25% khả năng của đội ngũ cán bộ làm khoa học công nghệ, và tình trạng khá phổ biến là các công trình nghiên cứu khoa học, kết quả lao động sáng tạo của các nhà khoa học "trang trí" ở thư viện nhiều hơn là được đưa vào ứng dụng trong thực tế. Điều này, ngoài cơ chế chính sách, còn phụ thuộc vào bản lĩnh, ý thức trách nhiệm của nhà khoa học đối với đất nước.

Muốn các đề tài khoa học, công trình nghiên cứu được áp dụng vào thực tiễn thì cần phải coi đó là các sản phẩm hàng hóa đặc biệt. Các nhà khoa học cần phải cung cấp cho thực tiễn những cái cần cho sản xuất kinh doanh và đời sống theo định hướng. Mặt khác, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần phải thấy được vai trò to lớn của khoa học công nghệ trong việc nâng cao năng suất - chất lượng - hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từ đó thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ hình thành và phát triển, tạo sự kết nối giữa cơ sở đào tạo - các nhà khoa học - các nhà đầu tư, thỏa mãn nhu cầu của các bên. Điều này cho phép đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển: Nhanh chóng hình thành một số cơ sở nghiên cứu - ứng dụng mạnh, đủ sức tiếp thu, cải tiến công nghệ và sáng tạo công nghệ mới gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh. Phát huy hiệu quả các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đổi mới công nghệ, làm chủ các công nghệ then chốt, mũi nhọn và đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hình thành hệ thống đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ theo chuẩn quốc tế.

                                                                            Theo HNM

Các tin khác


Người dân xóm Rổng Vòng thấp thỏm sống trong nỗi lo sạt lở

(HBĐT) - Bất an, lo lắng là tâm trạng chung của 41 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đồi Lủ Thao, xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn (Lương Sơn). Cứ khi trời mưa, từ người già tới trẻ nhỏ lại sẵn sàng tư trang di dời để đảm bảo an toàn tính mạng.

Triển khai nền tảng "Công dân số xứ Lạng" và phát triển tài khoản thanh toán điện tử

Nền tảng "Công dân số xứ Lạng” được phát triển trên mô hình microservice dễ mở rộng và nâng cấp, có khả năng chịu tải cao với giao diện thông minh, phân bố thông tin khoa học, gần gũi và theo xu hướng thiết kế mới giúp người dân và tổ chức dễ dàng tiếp cận và sử dụng hiệu quả.

Ký kết Chương trình thỏa thuận hợp tác hỗ trợ hội viên hội nông dân sử dụng nước sạch và tham gia xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Ngày 12/5, Trung tâm Hỗ trợ nông dân (HTND) - Hội Nông dân (HND) tỉnh và Công ty cổ phần đầu tư xử lý nước sạch AQUA Việt Nam (Công ty AQUA Việt Nam) đã tổ chức ký kết Chương trình thỏa thuận hợp tác hỗ trợ hội viên hội nông dân (HVND) sử dụng nước sạch và tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2022 –2025.

Hiệu quả bước đầu từ mô hình chuyển đổi số ở xã Nam Thượng

(HBĐT) - Năm 2021, xã Nam Thượng (Kim Bôi) là 1 trong 2 địa phương được tỉnh chọn thí điểm triển khai mô hình chuyển đổi số (CĐS) cấp xã. Đây là lĩnh vực hoàn toàn mới, song với sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền, sự giúp đỡ của các cấp, ngành, việc thí điểm đạt kết quả bước đầu, từng bước tạo nên mô hình xã thông minh, đem lại nhiều tiện ích cho người dân.  

Chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

(HBĐT) - Ngày 11/5, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. 

Họp báo công bố kết quả đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh

(HBĐT) - Sáng 11/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai (PCTT) tổ chức họp báo công bố kết quả đánh giá công tác PCTT cấp tỉnh theo Bộ chỉ số năm 2021. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối với các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp. Dự họp báo tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục